Emočně inteligentní vedení v oblasti zabezpečení

Zveřejněno 21/07/2020 by vmwareczechrepublic

Ředitel pro informační bezpečnost Denis Onuoha mluví o emočně inteligentním vedení v oblasti zabezpečení

 

Iniciativa Agents of Change (Prosazovatelé změn) společnosti VMware oslavuje technologické lídry, kteří se nespokojují se zavedeným stavem věcí. S využitím síly digitální transformace vytvářejí pro své firmy neomezené možnosti. Dalším z takových lídrů, které představujeme v seriálu Agents of Change, je Denis Onuoha, ředitel pro informační bezpečnost ve společnosti Arqiva.

Denis Onuoha uvádí, že během jeho kariéry se zabezpečení informací z technologicky stagnující oblasti proměnilo v zásadně důležitou podnikovou funkci. Jako ředitel pro informační bezpečnost (CISO) ve společnosti Arqiva, která je jedním z předních poskytovatelů komunikační infrastruktury ve Spojeném království, vidí, jakou hodnotu v reakci na tento trend přináší nový styl technologického vedení.

 

Měnící se funkce

Před deseti lety zabezpečení informací spočívalo v tom, že se na poslední chvíli provedla kontrola těsně před uvedením systému do provozu, říká Denis Onuoha. Dnes představuje strategickou schopnost, které se v důsledku mediálně velice sledovaných úniků dat a rostoucího tlaku zákazníků i regulačních orgánů věnuje i nejvyšší vedení společností.

„Zabezpečení informací již není jen položka, kterou si musíme kvůli nutnosti dodržování předpisů odškrtnout. Je součástí firemní DNA,“ říká Denis Onuoha.

Členové nejvyššího vedení se sice tomuto tématu mnohem více věnují, často jim ale stále dělá problémy mu dobře porozumět. Právě proto se Denis Onuoha domnívá, že pro efektivní objasňování rizik zabezpečení na strategické úrovni je klíčová emoční inteligence. „Za zabezpečení dnes již neodpovídají jen ti, kdo provádějí příslušná opatření. Musíme změnit způsob komunikace. Naslouchat musíme proto, abychom pochopili, a ne proto, abychom reagovali.“

 

Naslouchání podnětům ze všech stran

Denis Onuoha se domnívá, že manažeři zodpovídající za zabezpečení musí rozumět perspektivám zákazníků, jednotlivých členů vedení, zaměstnanců, veřejné správy i regulačních orgánů.

„Většina narušení zabezpečení má veřejně viditelné dopady. Příkladem je naše podnikání B2B, kdy tvoříme součást dodavatelského řetězce našeho zákazníka. Pokud během významné sportovní akce dojde k výpadku našich služeb, protože jsme je nezabezpečili, má to dopad na našeho zákazníka, jeho inzerenty a všechny, kdo tuto akci sledují. V případě našich zákazníků, kteří provozují nepostradatelnou národní infrastrukturu, mohou rizika spočívat v oblasti plnění předpisů nebo poklesu hodnoty pro akcionáře. Mým úkolem je pomoci vedení pochopit rizika, omezit je a být připraven reagovat a obnovit provoz, pokud k narušení zabezpečení dojde,“ říká Denis Onuoha.

Pro vedení také může být frustrující, když řešení nepřinášejí hmatatelné výsledky. To platí zejména v případě tlaku, kterému čelí v souvislosti s celkovými náklady na vlastnictví a hodnotou pro zákazníky. Denis Onuoha věří, že tady se opravdu může uplatnit emoční inteligence. Zásadně důležité je věnovat čas, naslouchat jednotlivcům nejen během klíčových schůzek a zajistit soulad s jejich potřebami.

 

Řízení rizik spojených s interními hrozbami

Co se týče zaměstnanců, Denic Onuoha se domnívá, že zásadní význam má vzdělávání a zapojení. Říká, že bez ohledu na hrozby útoků s podporou národních států a průmyslovou špionáž největší bezpečnostní riziko stále představují interní zaměstnanci. Zastává ucelený přístup k řízení rizik, který začíná u náboru zaměstnanců a pokračuje jejich vzděláváním a vychováváním propagátorů značky mezi zaměstnanci.

„Zabezpečení je odpovědností všech. Když se mě lidé ptají na velikost mého bezpečnostního týmu, neříkám jim, kolik mám přímých podřízených. Říkám jim, že buduji tým o velikosti naší společnosti.“

 

Vychovávání nové generace lídrů v oblasti IT a zabezpečení

Denis Onuoha klade velký důraz na lidskou stránku své práce, zejména příležitost podněcovat zájem o technologie u většího počtu mladých lidí.

„Všem dělá starosti, že v budoucnu bude nedostatek dovedností v oblasti umělé inteligencí, a také to, že práci nám budou brát stroje. Myslím, že se můžeme přestat strachovat,“ uvádí. „Lidé vždy budou mít schopnosti, které stroje budou postrádat. Musíme ale mladým lidem poskytovat více příležitostí k tomu, aby se učili a získávali zkušenosti.“

Toto téma Denisi Onuohovi opravdu leží na srdci, protože z osobní zkušenost ví, jak vám pomůže, když ve vás někdo věří a poskytne vám šanci. Věří, že větší angažovanost může mít skutečný dopad na životy jednotlivých lidí i na společnosti, které se snaží rozvíjet dovednosti potřebné do budoucna.

„Když budeme mladým lidem ve znevýhodněných komunitách nabízet práci v odvětví technologií, může jim to pomoci správně se v životě rozhodnout. Není to komplikovaný svět. Nejsme jaderní vědci ani astronauti. Musíme jim pomoci, aby neměli strach to zkusit a řekli si, ‚Co nejhoršího by se asi tak mohlo stát?‘ Pak mají šanci změnit svou budoucnost.“


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , ,

Související články

Zveřejněno 08/04/2019 by vmwareczechrepublic

Zásady kybernetické hygieny

Stejně jako mytí rukou pomáhají správné kyberhygienické návyky chránit každého. Znát základní principy nestačí – je nezbytně nutné je uvést do praxe.

Zveřejněno 15/07/2019 by vmwareczechrepublic

Konec kroucení knoflíky a mačkání tlačítek

Nad těmi, jejichž znalosti jsou omezené na konkrétní produkt nebo sadu nástrojů a jejich optimalizaci, visí Damoklův meč. Jak zůstat ve hře?

Zveřejněno 10/09/2019 by vmwareczechrepublic

Jak může umělá inteligence pomoci

Při testování schopností Alexy nebo jiné umělé inteligence si můžete užít spoustu zábavy, ale některé praktické implementace AI dokáží skutečně transformovat pracovní prostředí.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy