Zajištění hmatatelných obchodních výhod pomocí řešení VMware Cloud Foundation

Zveřejněno 18/06/2020 by aafra@vmware.com

Autor blogu: Nick Cross, viceprezident pro SDDC v oblasti EMEA 

Poptávka po lepších, rychlejších a výkonnějších službách způsobuje explozivní nárůst počtu aplikací. Do té míry, že počet aplikací vytvořených v období pěti let, které skončí v roce 2023, převýší počet aplikací vytvořených během předchozích čtyř desetiletí. Ještě více než kdykoli dříve pozorujeme, že organizace rychle zavádějí nové služby s cílem uspokojit vyvíjející se obchodní potřeby.

Jejich nasazování vyžaduje různorodou infrastrukturu, protože podniky pokračují ve své transformaci a samotné aplikace potřebují celou řadu různých prostředí. Od místních prostředí pro starší nepostradatelné služby až po privátní a veřejné cloudy pro nativní cloudové aplikace a distribuovaná pracovní zatížení na hranicích sítě.

To přináší také nové výzvy – od požadavků a složitosti různých cloudových a místních platforem přes problémy se zabezpečením a chybějícími dovednostmi až po potenciálně nekontrolovatelný růst nákladů a překážky, které brzdí vývoj a zavádění aplikací (včetně tradičně nedostatečné komunikace mezi týmy vývoje a provozu).

Dosažení obchodních výhod pomocí skutečně cloudové základny

Zapotřebí je způsob, jak zvýšit produktivitu vývojářů a současně udržet vysokou úroveň zabezpečení a nepřijít přitom o kontrolu nad IT. Tak získají firmy potřebnou jednodušší infrastrukturu, která jim umožní konzistentně provozovat, vyvíjet a spravovat moderní aplikace bez ohledu na to, jaké cloudy zvolí.

Co ale taková platforma musí poskytovat? Stručně řečeno takové řešení přináší čtyři klíčové obchodní výhody:

  • Schopnost rychleji vyvíjet a nasazovat aplikace a infrastrukturu – organizace, které se snaží poskytovat vysoce kvalitní uživatelské prostředí, potřebují schopnost rychlého nasazování aplikací. Doba, kdy vývoj nové služby trval šest měsíců, je dávno minulostí – současné podniky potřebují rychle uvádět nové služby na trh a vybírat si přitom platformu, která poskytuje nejlepší výkon. To vyžaduje, aby vývojáři mohli bez omezení poskytovat aplikace do jakéhokoli cloudu a podporovat je s použitím technologií, jako jsou kontejnery a řešení Kubernetes, které takové rychlejší vytváření a poskytování umožňují.
  • Propojení vývojářů a oddělení IT a předcházení nesouladů v provozu – vývojáři a oddělení IT mohou mít často konfliktní cíle, ale v cloudové éře výsledný nesoulad ohrožuje investice do nových prostředí, protože omezuje jejich potenciální využívání. Podniky musejí mít možnost nasadit řešení, jenž naplňuje potřeby vývojářů, kteří jsou pod tlakem rychle vytvářet nativní cloudové aplikace, a současně zajišťuje řízení nákladů, zdrojů a zabezpečení ze strany podnikového oddělení IT.
  • Snížení celkových nákladů na vlastnictví – v počátcích zavádění cloud computingu byl model nízkých kapitálových nákladů považován za významnou výhodu, protože firmám umožňoval rychle zavádět nové aplikace bez počátečních kapitálových investic a přejít namísto toho na model provozních nákladů. Poučením z vlastní hořké zkušenosti pro mnohé z nich bylo, že tyto provozní náklady mohou rychle eskalovat a počáteční úspory kapitálových nákladů pak naprosto zastíní zvyšující se náklady na provoz cloudu, které způsobují dramatický růst celkových nákladů na vlastnictví. Zásadně důležité proto je, aby nasazené řešení zajišťovalo nižší celkové náklady na vlastnictví, umožňovalo dosáhnout rovnováhy mezi privátními a veřejnými cloudy a udržovalo co nejnižší celkové výdaje.
  • Zavedení cloudového provozního modelu, který využívá konzistentní infrastrukturu a zakládá se na softwarově definované výpočetní kapacitě, síti a úložišti, což umožňuje dosáhnout maximální rychlosti a flexibility potřebné pro plnění dynamických potřeb aplikací – konzistentní infrastruktura vede ke konzistentnímu provoznímu modelu, který vytváří základ pro automatizaci procesů a zjednodušení provozu IT. Schopnost to vše spravovat konzistentním způsobem je proto zásadní podmínkou zajištění stabilní základny pro zavádění tradičních i moderních aplikací.

VMware Cloud Foundation – základní kámen hybridního cloudu

Řešení VMware Cloud Foundation poskytuje všechny tyto obchodní výhody organizacím po celém světě. Společnost ITQ, nezávislý partner s rozsáhlými znalostmi řešení společnosti VMware, například chtěla podpořit své zákazníky při rychlém uvádění služeb na trh pomocí technologické platformy, která umožňuje snadné nasazení a správu a podporuje hluboké učení, distribuované učení a další moderní pracovní zatížení. „Právě v tom nám integrace řešení vSphere with Kubernetes s platformou VMware Cloud Foundation může poskytovat tak velkou hodnotu,“ řekl Johan Van Amersfoort, technologický specialista na výpočetní řešení pro koncové uživatele a umělou inteligenci ze společnosti ITQ.

Integrované řešení VMware Cloud Foundation, dostupné jako konsolidovaná platforma hybridního cloudu, nabízí vysokou míru automatizace a orchestrace pro pracovní zatížení provozovaná ve virtuálních strojích a kontejnerech a umožňuje tak organizacím plnit své různorodé potřeby a současně ochránit své stávající investice.

Stručně řečeno, řešení VMware Cloud Foundation může překlenovat privátní i veřejná prostředí a poskytuje volnost provozovat aplikace kdekoli bez nákladů, složitosti a rizik spojených s refactoringem aplikací. Udržování kontinuity podnikových procesů je naprosto zásadní, je to prvořadé řešení, prostřednictvím něhož musí společnost VMware podporovat své zákazníky a zajistit tak, aby měli k dispozici správnou infrastrukturu, která je zárukou bezproblémového provozu.

Všudypřítomná platforma hybridního cloudu pro éru moderních aplikací

Silná platforma hybridního cloudu by měla oddělení IT umožňovat utvářet pevnější a efektivnější vazby s obchodními jednotkami. To vylepšuje konkurenceschopnost podniků a umožňuje odlišit se od konkurence prostřednictvím služeb, které zajišťují nepřetržitý chod organizací, zvyšují efektivitu obchodních operací a umožňují zaměstnancům efektivněji poskytovat služby zákazníkům.

Takovou platformou je řešení VMware Cloud Foundation.

Další informace naleznete v následujících materiálech:

Zaregistrujte se na náš webcast vysílaný 28. dubna, na kterém získáte nejnovější poznatky pro „Přechod na moderní aplikační platformu hybridního cloudu“.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: ,

Související články

Zveřejněno 30/10/2019 by vmwareczechrepublic

Jak na dnešním přeplněném trhu…

Přístup ke znalostem a zkušenostem potřebným k zavedení správných cloudových prostředí mohou podniky získat díky spolupráci s poskytovateli služeb a dalšími partnery.

Zveřejněno 06/06/2019 by vmwareczechrepublic

Pět důvodů, proč cloud může podnikovému IT pomoci realizovat inovace

Proměnlivé podmínky na trhu a nepředvídatelnost podnikání v globální ekonomice spolu s dosud nebývalou rychlostí technického pokroku nutí podniky jednat rychleji než dříve. Z toho důvody přestaly vyhovovat tradiční přístupy k realizaci nových myšlenek.

Zveřejněno 02/10/2019 by vmwareczechrepublic

Avi Networks se stává součástí VMware

S Avi Networks pod křídly bude VMware moci nabízet jedinou kompletní softwarově definovanou síťovou platformu založenou na jednotné architektuře.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy