#EachforEqual – diverzita v technologickém odvětví

Zveřejněno 23/06/2020 by aafra@vmware.com

Před 110 lety poprvé proběhla oslava svátku, ze kterého se zrodil Mezinárodní den žen. I když jsme zaznamenali velké úspěchy, podle zprávy Světového ekonomického fóra Global Gender Gap (Globální propast mezi pohlavími) bude při současném tempu pokroku přesto trvat téměř stejně dlouho, než nastane skutečná rovnost pohlaví.

Tato studie zdůrazňuje, kolik práce je zapotřebí. V závislosti na tom, v jakém odvětví pracují, mohou mít někteří lidé pocit, že tento cíl je ještě vzdálenější. Technologie patří mezi odvětví, kterým se v minulosti nedařilo přilákat rozmanitější škálu kandidátů. To může potvrdit i Thoraya ElGhawi, ředitelka marketingu ve společnosti VMware pro oblast Blízkého východu a Afriky (MENA). Svou kariéru začala v jedné ze společností na Blízkém východě prostřednictvím programu pro začínající prodejce. „Od okamžiku, kdy jsem nastoupila, mi bylo jasné, že v této společnosti je velký nepoměr mezi počty žen a mužů.“

S tím má své zkušenosti také Svenja Habenschaden, ředitelka marketingu ve společnosti VMware pro oblast DACH (Německo, Rakousko a Švýcarsko). „Když jsem před 25 lety začínala, ve společnosti, kde jsem pracovala, byla tři procenta žen.“

Vyvíjející se odvětví

V současnosti ale toto odvětví prochází vývojem. Svenja Habenschaden pozoruje, že „ženy už neváhají ucházet se o role v IT nebo odvětví technologií. Ještě důležitější je, že připravujeme půdu pro budoucnost: ženy studují technologické předměty na školách a univerzitách a volí hodně technické zaměření studia“.

Toto téma je jí velice blízké. Kromě marketingu vede pro společnost VMware v Německu také iniciativy zaměřené na diverzitu a za svou práci získala nedávno od organizace Women’s IT Network ocenění Outstanding Diversity Commitment (Mimořádné úsilí v oblasti diverzity) za rok 2019. „Měla jsem z tohoto ocenění obrovskou radost kvůli tomu, co znamená pro celý tým v Německu. Do rozšiřování diverzity a inkluze v naší organizaci jsme investovali velké úsilí a je skvělé, že se nám za odvedenou práci dostalo externího uznání.“

Thoraya ElGhawi říká, že práce organizací jako Women’s IT Network v Německu a Everywoman network po celém světě spolu s firemními programy na podporu diverzity a inkluze mají pozitivní dopad na zvyšování diverzity mezi pracovníky v odvětví technologií. „Zdůrazňují důležitost přijímání žen a budování a urychlování jejich kariéry. Učinili jsme v odvětví velké kroky k vytvoření platformy pro ženy, která jim umožňuje nechat zaznít svůj hlas a poskytuje jim dovednosti, které potřebují k růstu a prosperitě v rámci svého prostředí.“

Jen zásady nestačí

Thoraya ElGhawi pozitivně hodnotí firemní programy jako faktor, který zvyšuje počty žen na pracovištích technologických společností, stejně rychle ale dodává, že „rovnost nespočívá jen v tom, že výhody a zásady se vztahují i na ženy. Pracovala jsem ve společnostech, které na podporu a urychlení kariéry žen neměly vůbec žádné zásady, a stejně tak i ve společnostech, které měly zásad spoustu. Společného ale měly to, že z nich většina žen nakonec odešla kvůli firemní kultuře, nepřipisování zásluh za jejich nápady a odpírání místa u stolu. Zásady jsou při řešení otázky rovnosti pohlaví krokem vpřed, ale pokud společnosti nebudou mít nic jiného než zásady, ženy si neudrží.“

Svenja Habenschaden souhlasí. „Pokud tento přístup neuplatňujete v praxi, výsledky se nedostaví. Musíte být pro svou organizaci příkladem, a to začíná u náboru a obsazování míst.“

Je dobré mít na své straně ty správné spojence

Vnímání správné firemní kultury dokazuje, že zlepšování diverzity a inkluze není jen záležitostí jednoho pohlaví nebo jedné specifické skupiny. Motivem Mezinárodního dne žen v tomto roce je #EachforEqual (Všichni pro rovnost) – tedy myšlenka, že všichni zodpovídáme za své smýšlení a jednání. To zahrnuje koncepci kolektivního individualismu, vnímání toho, že všichni jsme součástí celku, a že to, jak jednáme, může ovlivňovat širší společnost.

Povinností nás všech je převzít odpovědnost za své jednání a to, jak podporujeme diverzitu a inkluzi. Důležité je ale také mít spojence, kteří se postarají o zavádění té správné kultury. Za dobrého spojence považuje Svenja Habenschaden osoby, které „tématu rozumí, mají aktivní zájem dozvědět se více v oblastech, ve kterých jim chybí znalosti, a své vědomosti spolu se svou podporou šíří v rámci organizace.“

Duncan Greenwood je viceprezident a generální ředitel společnosti VMware pro severní část oblasti EMEA a ve společnosti také řídí iniciativy zaměřené na diverzitu a inkluzi. Při udělování cen Everywoman Technology Awards za rok 2020 pod záštitou společnosti FDM nedávno získal ocenění Male Agent of Change (Hybatel změn mezi muži). Své vítězství považuje za uznání dopadu iniciativ, které společnost v průběhu posledních 12 měsíců realizovala. Duncan Greenwood se domnívá, že být spojencem vyžaduje tři věci: „Schopnost spatřovat ve všech jedinečnou osobnost, uznávání toho, že každý má za sebou jiný životní příběh, a soucítění s ostatními.”

Dobře si je také vědom práce, kterou stále ještě zbývá vykonat. „I nadále se budeme ve společnosti VMware ze všech sil snažit podněcovat iniciativy, které mají vysoký dopad a urychlují změny. Domnívám se ale, že ještě více práce je zapotřebí odvést při řešení samé podstaty problému – rovnost ve společnosti začíná u rovnosti vzdělávání. V osmdesátých a devadesátých letech minulého století prudce vzrostl počet žen v oblasti vědy, technologií, strojírenství a matematiky, ale v posledních sedmi letech se počet žen, které studují inženýrské vědy a fyziku na univerzitách, prakticky nezměnil. I když ženy na univerzitě studují obory spadající pod přírodní a technické vědy, své role v odvětví opouštějí v mnohem větší míře než muži. Proto se také musíme více snažit udržet mladé talentované ženy, které teprve začínají svou kariéru.“

#EachforEqual ve společnosti VMware

Ve vzdělávání toho mohou spoustu dokázat i samotné společnosti. „V mnoha firmách si uvědomují důležitost rovných příležitostí a to se odráží v jejich zásadách a úsilí zvyšovat podíl žen na všech úrovních jejich organizace,” oceňuje Thoraya ElGhawi. „Pokud ale nebudeme muže vzdělávat o nevědomé předpojatosti a nezajistíme, aby uznávali úspěchy žen a přijímali diverzitu, bude rovnost jen pouhým mýtem.“

Tato snaha musí přicházet odshora dolů, říká Svenja Habenschaden. „Musí existovat struktura, platforma, která všechny aktivně podporuje v angažovanosti a výměně názorů s kolegy i vedením.“

To je koncepce, kterou Duncan Greenwood bezvýhradně podporuje. „Jedna z věcí, které na společnosti VMware obdivuji, jsou naše hodnoty. Prostupují celou společností od generálního ředitele až po posledního pracovníka a společnost všechny pobízí, aby od sebe navzájem dodržování těchto hodnoty vyžadovali.“

Označení #EachforEqual pro něj představuje „výzvu k velké společné akci. Používá se sice pro rovnost pohlaví, ale je možné jej uplatňovat mnohem šířeji. Pro mě znamená, že každý z nás by měl převzít odpovědnost za to, jak uvažujeme a jednáme. Nebuďte jen prostými přihlížejícími. Tyto kolektivní myšlenky a činy mají moc podpořit rovnost na pracovišti, ve veřejné správě, vzdělávacím systému, sportu a mnoha dalších oblastech.“


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy:

Související články

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy