11 tajemství úspěšného vybudování kultury „orientované na práci na dálku“

Zveřejněno 16/06/2020 by aafra@vmware.com

Ve světle současných událostí pociťuje celá řada organizací následky nepředvídatelnosti života. Mnohé organizace ruší akce a schůzky s osobní účastí a vydávají závazné zásady pro dočasnou práci z domova. Po těchto neočekávaných událostech firmy rychle zjišťují, jak dobře jsou skutečně připraveny. Dnes  se v našem  příspěvku zabýváme tím, jak řešení Workspace ONE může pomáhat s realizací zásadně důležité komunikace

K tomuto tématu přinášíme rozhovor, v němž na otázky odpovídal Charles Barratt, který je v oblasti EMEA hlavním manažerem pro aktivity zaměřené na digitální pracovní prostředí. Charles celou svou kariéru pracuje převážně z domova, a proto v oblasti práce na dálku dosáhl „úrovně experta“. Souhlasil s tím, že se se mnou (vzdáleně) setká a podělí se o některé osvědčené postupy, jak si co nejlépe zorganizovat čas strávený (krátkodobě nebo dlouhodobě) mimo kancelář. Doufáme, že budou přínosem i pro vás:

Kelly: Můžeš nám o sobě něco málo povědět? Proč jsi expertem na práci na dálku a co to pro tebe znamená?

Charles: Po většinu své kariéry spadám do kolonky pracovníka, který pracuje v terénu / vzdáleně / z domova / flexibilně / jako nomád* (* vyberte si sami). S tím se pojí určité špatné, ale také vynikající zkušenosti. Technologie vždy pomáhaly lidem pracovat na dálku, ale vzdálená práce není totéž co „orientace na práci na dálku“, což je termín, který zohledňuje kulturu, pohodu a technologie.

Kelly: Zajímavé. Jak tedy definuješ „orientaci na práci na dálku“?

Charles: „Orientaci na práci na dálku“ definuji jako kulturu začleněnou do DNA organizace, ve které pro plnění pracovních úkolů a udržování této kultury a morálky organizace není důležité fyzické místo. Kultura orientovaná na práci na dálku zajišťuje, že všichni zaměstnanci bez ohledu na to, zda pracují vzdáleně, nebo v kanceláři, mají stejné, skvělé prostředí. Nejde jen o technologie nebo nástroje. Jde o to, chovat se stejně i ke vzdáleným zaměstnancům, tak jak by si sami představovali, a ne jako ke druhořadé skupině.

 Kelly: Proč bychom dnes měli uvažovat o orientaci na práci na dálku?

Charles: Současná zdravotní situaci nevěští nic dobrého pro spolupráci přímo na místě a to má dopad na lidi a firmy po celém světě. Organizace se musejí znovu zamyslet nad tím, kde je práce vykonávána. Ve svém zjednodušeném pohledu na svět jsem práci vždy vnímal jako aktivitu, a ne jako místo. Tato myšlenka má ale v mnoha organizacích k realitě velice daleko.

 Kelly: S tím mohu jen souhlasit. Proč to tak podle tvého názoru ve většině organizací je?

Charles: Práce na dálku je až příliš často považována za luxus. Je vnímána jako něco, co si člověk musí zasloužit, a v případě, že takovou možnost nemá, viní z toho oddělení lidských zdrojů. Měl jsem možnost doporučovat, implementovat a používat technické architektury, který tento styl práce pomáhají realizovat. Často přehlížený je ale lidský aspekt práce na dálku.

 Kelly: Ano, technologie jsou důležité, ale udržování morálky je ještě důležitější. Co se týče práce na dálku, jsi tedy ostřílený harcovník. Máš nějaké tipy a osvědčené postupy pro ty, kdo s prací na dálku nově začínají, nebo pro týmy, které na ni přecházejí?

Charles: Následující seznam uvádí některé z postupů, se kterými mám v rámci orientace na práci na dálku ty nejlepší zkušenosti. Není to vyčerpávající seznam, ale mně a mým týmům vyhovoval. Doufám, že pro vás bude užitečný, pokud sami také budete potřebovat pracovat na dálku:

 1. Virtuální šťastná hodinka– Jednou za týden nebo čtrnáct dní zorganizujte setkání týmu, kdy si všichni jeho členové zapnou video, posadí se s oblíbeným nápojem a 30 nebo 60 minut si povídají na téma nesouvisející s prací. To jim umožní se s kolegy navzájem dobře poznat.
 2. Prostor pro práci z domova– Pracujte doma na místě, které vyhovuje vašemu způsobu práce. Já mám čtyři děti a to může být zdrojem hodně zajímavých zvuků na pozadí. Pamatujte, že i když z domova pracujete, je to stále především váš DOMOV.
 3. Jedno místo pro přístup k pracovním prostředkům– Bez ohledu na to, na jakém zařízení nebo místě pracujete, měli byste mít jen jedno známé místo, kde budete mít bezpečný přístup ke všemu svému digitálnímu obsahu.
 4. Zapnuté video ve výchozím nastavení– Zapínejte si při vzdáleném hovoru video. Zvyšuje to angažovanost, a navíc se můžete přesvědčit o tom, jak se lidé vyrovnávají s izolovaností.
 5. Přístup k týmovému obsahu– Pokud pořádáte schůzky v kanceláři, měli byste vždy sdílet poznámky z tabule nebo skicáře v centrálním úložišti, aby se ostatní necítili opomíjení. Pořizujte pro ně snímky.
 6. Digitální tabule– Když se k hovorům vzdáleně připojují kolegové, nepoužívejte fyzickou, ale digitální tabuli.
 7. Plánování společných setkání– Práce na dálku má sice své výhody, ale lidé potřebují fyzické interakce. Alespoň jednou za čtvrt roku uspořádejte setkání týmu.
 8. Možnost spolupráce v reálném čase– Stačí jen zmínit Office 365 nebo Google Apps, a hned víte, o čem mluvím.
 9. Přestávky každých 90 minut– Je důležité dopřát si oddych a protáhnout si nohy.
 10. Někdo, s kým si můžete promluvit (samomluva se nepočítá)– Pokud v daný den nemáte žádné pracovní schůzky, někomu zavolejte nebo si zajděte nakoupit. Je důležité udržovat kontakt.
 11. Hodnocení na základě výsledků– Pokud pracujete na projektu, u něhož jsou rozhodující výsledky, rozložte si pracovní dobu s rozmyslem. Často nemusíte pracovat od devíti do pěti. Pokud odvedete svou práci, můžete si pracovní dobu v mnoha ohledech definovat sami.

 

Kelly: Tento týden bude celá řada lidí pracovat na dálku vůbec poprvé. Co bychom měli dělat, pokud naše domácnost není zařízena jako kancelář?

Charles: Vzpomínáte si, jak jsem říkal, že i když z domova pracujete, je to stále především váš domov? Nenechávejte se vystresovat tím, že máte doma děti a přitom musíte vést pracovní hovor. Stalo se mi, že na pozadí se mi ozýval Buzz Rakeťák, Woody a nejrůznější náhodné zvuky. V takovém případě vám radím, otevřeně na začátku hovoru lidem řekněte, že mohou na pozadí zaslechnout nějaké zvuky. Nikdy to pro mě nebyl problém, a když Buzz Rakeťák prohodí pár slov, věřte mi, že to dokáže skvěle prolomit ledy.

 Kelly: Ha! Těším se na den, kdy se do hovoru zapojí i Buzz Rakeťák. Pokud by si čtenáři měli z tohoto blogu odnést jednu věc, co by to mělo být?

Charles: Považuji za velké štěstí, že ve své roli mohu pracovat z jakéhokoli místa. Umožňuje mi to řešení VMware Workspace ONE, naše technologie pro spolupráci a kultura a smýšlení ve společnosti VMware. Osobně věřím, že pokud vytvoříme kulturu a architekturu orientovanou na práci na dálku, problémy jako extrémní počasí, globální pandemie nebo katastrofy zapříčiněné člověkem by do budoucna neměly mít na naši práci dopad. Vše by mělo běžet jako obvykle.

 Kelly: Děkuji, Charlesi.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy:

Související články

No related posts found

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy