Rozdíly mezi kontinuitou podnikových procesů a zotavením po havárii:

Posted on 22/05/2020

Jak v obou případech může pomoci řešení VMware Horizon

 

Ve světle současných událostí pociťuje celá řada organizací následky nepředvídatelnosti života. Mnohé organizace ruší akce a schůzky s osobní účastí a vydávají závazné zásady pro dočasnou práci z domova. Po těchto neočekávaných událostech firmy rychle zjišťují, jak dobře jsou skutečně připraveny. Ve druhém příspěvku našeho seriálu zaměřeného na kontinuitu podnikových procesů vysvětlujeme rozdíly mezi kontinuitou podnikových procesů a zotavením po havárii a představujeme řešení, která mohou vaší organizaci pomoci udržet se v dobách nejistoty nad vodou. 

Když uvážíme všechny důvody, proč zákazníci používají virtualizaci desktopů a aplikací, pak u některých z nich se jejich přínosy projevují rychleji než v ostatních případech. Zabezpečení, eliminace ukládaných dat, práce na dálku, fúze a akvizice, kdekoli dostupné desktopy a aplikace a celá řada dalších funkcí přinášejí organizacím okamžitou hodnotu. V jiných případech, jako je zotavení po havárii a kontinuita podnikových procesů, se jejich hodnota ukáže, teprve až když jsou zapotřebí.

Nedávno jsem dostal dotaz, jaký je rozdíl mezi zotavením po havárii a kontinuitou podnikových procesů, a proto jsem si řekl, že bych zde mohl vysvětlit svůj pohled na věc. Tyto dva případy použití se sice mohou zdát stejné – koneckonců v obou případech jde o to, aby uživatelé mohli v případě výpadku pokračovat v práci –, mezi zotavením po havárii a kontinuitou podnikových procesů přesto existují určité rozdíly.

Co je zotavení po havárii? 

Zotavení po havárii se týká události, která má dopad na vaši infrastrukturu, například když vaše datové centrum zničí tornádo nebo dojde k rozsáhlému výpadku dodávek elektřiny. Scénář zotavení po havárii pravděpodobně bude vyžadovat rychlé spuštění vašich pracovních zatížení v jiné lokalitě. V případě tradičních počítačů mohou společnosti používat „pohotovostní pracoviště“ v jiné lokalitě, která je nutné udržovat nepřetržitě připravená pro případ mimořádné události. Údržba těchto pracovišť je nákladná a navíc se musejí nacházet dostatečně blízko od uživatelů – tedy tak blízko, že rozsáhlá katastrofa může mít dopad i na ně. Přesunutí desktopů a aplikací do datového centra nebo veřejného cloudu umožňuje v případě havárie rychlejší spuštění těchto pracovních zatížení, k nimž uživatelé mají vzdálený přístup.

Co je kontinuita podnikových procesů? 

Oproti tomu kontinuita podnikových procesů se týká situací, kdy infrastruktura není narušena, ale něco znemožňuje uživatelům dostat se do práce. Dobrými příklady jsou sněhové bouře nebo hurikány, ale mimořádná situace, v jejímž důsledku musí pracovníci zůstat doma, může nastat i z mnoha dalších důvodů. Pokud společnost používá tradiční desktopy, které jsou dostupné jen z kanceláře, může mít takové narušení provozu fatální následky. Při používání virtualizace desktopů a aplikací se přitom uživatelé mohou snadno připojovat k desktopům a aplikacím z domova.

Zavádění virtuálních desktopů a aplikací, které jsou s pomocí řešení VMware Horizon dostupné z datového centra, oproti tradičnějším prostředkům, jako jsou fyzické počítače, zvyšuje v obou případech flexibilitu organizace, která se dokáže lépe vyrovnat s narušením provozu. Pokud navíc virtuální desktopy a aplikace představují hlavní způsob, jak uživatelé vykonávají své pracovní úkoly, jejich prostředí se nemění bez ohledu na to, odkud pracují, což ještě více snižuje dopady takovýchto mimořádných situací.

Jak řešení Horizon může poskytovat podporu v obou případech použití 

Prostřednictvím řešení VMware Horizon Service získáváte platformu, která je dostatečně flexibilní a dokáže se přizpůsobit vašim každodenním případům použití a současně poskytuje další funkce na podporu zotavení po havárii nebo zajištění kontinuity podnikových procesů. Správa z jednoho místa a společná sada cloudových služeb umožňuje společnostem nasazovat virtuální desktopy a aplikace současně do místních prostředí řešení vSphere i cloudů VMware Cloud on AWS nebo Microsoft Azure. Organizace přitom mohou využívat stejně širokou podporu klientů a protokolů pro vzdálený přístup. Máme také nabídku virtualizace desktopů pro IBM Cloud a partnerská řešení, což přináší ještě větší flexibilitu, když je nejvíce zapotřebí.

Společnost VMware byla označena jako lídr ve zprávě IDC MarketScape pro oblast virtuálních klientských výpočetních řešení v období 2019–2020. Další informace získáte zde.

Pomocí řešení VMware Horizon můžete rychle vytvořit ucelené a pružné prostředí pro virtualizaci desktopů, které dokáže vaše uživatele podporovat v jakékoli situaci. Ve spojení s řešením VMware Workspace ONE může vaše společnost zajistit konzistentní uživatelské prostředí, zabezpečení založené na nulové důvěře, nepřetržitou komunikaci prostřednictvím řešení Workspace ONE Intelligent Hub, a co je nejdůležitější, zamezit poklesu produktivity.

Pokud ještě nemáte vytvořeny plány pro zotavení po havárii a kontinuity podnikových procesů, možná je načase začít přemýšlet o tom, jak by se vaše organizace dokázala vyrovnat s těmito problémy, které mohou výrazně narušit její chod.

Hledáte další informace o řešení Horizon? Prostudujte si následující materiály:


Category: Business, Mobility

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy