Posted on 14/12/2017 by blogsadmin

Zabezpečení dat jako základní předpoklad digitalizace zdravotnictví

Stěží existuje nějaký prvek zdravotnictví, který by nebylo možné vylepšit díky snazšímu přístupu k datům, avšak narušení bezpečnosti, ke kterým v tomto sektoru dochází, mohou ohrozit přínosy dat při prevenci a léčbě chorob a zlepšování kvality života. V první polovině roku 2017 došlo ve zdravotnictví k většímu počtu případů narušení dat než jinde – celkem 228, což je […]