Kontinuita podnikových procesů během nečekaných událostí: je vaše organizace připravena?

Posted on 06/05/2020

Všichni víme, že život je nepředvídatelný. Neplánované události, jako jsou přírodní katastrofy, extrémní počasí, nemoci nebo omezení cestování, prakticky znemožňují normální fungování organizace. Je vaše organizace připravena na situaci, kdy tradiční způsoby práce nebudou po značnou dobu použitelné? Budete muset přistoupit na kompromisy mezi zabezpečením a kontinuitou podnikových procesů? Pokud zvažujete nebo již zavádíte řešení pro digitální pracovní prostředí, možná jste připraveni lépe, než se domníváte.

Prostřednictvím moderního řešení pro digitální pracovní prostředí, jako je VMware Workspace ONE, se mohou organizace rychle a v potřebném rozsahu přizpůsobovat neočekávaným změnám v pracovním prostředí. Kombinace s platformou Workspace ONE, která je založena na principu nulové důvěry, poskytuje týmům IT pružnost, kterou potřebují, aby mohly vzdáleně poskytovat jakoukoli aplikaci na jakémkoli zařízení, což pracovníkům jakéhokoli typu umožní začít okamžitě pracovat odkudkoli a současně bude zajištěna ochrana citlivých informací.

Co od nás můžete dál očekávat?  

V průběhu nadcházejících týdnů budeme publikovat seriál příspěvků a materiálů, které se týkají kontinuity podnikových procesů. Mezi témata, kterými se budeme zabývat, patří jak se vyrovnat s přechodem na kulturu orientovanou na práci na dálku, osvědčené postupy společnosti VMware v oblasti IT, zabezpečení založené na principu nulové důvěryhybridní a vícecloudová infrastruktura VDI a aplikace, vzdálené služby IT, angažovanost zaměstnanců, produktivita během neplánovaných událostí a celá řada dalších.

Pokud potřebujete pomoci s vytvořením podmínek pro práci na dálku, podívejte se na záznam našeho webináře zde.


Category: Mobility

Tags: , ,

Related Articles

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy