Jak pro zaměstnance vytvořit skutečně digitální prostředí?

Posted on 06/04/2020

Kristine Dahl Steidel, viceprezidentka pro výpočetní řešení pro koncové uživatele ve společnosti VMware pro oblast EMEA

Zaměstnavatelé musejí o talentované pracovníky svádět boj, jehož intenzita se neustále stupňuje. Přilákání vhodných zaměstnanců zůstává velkou výzvou – 70 % respondentů z průzkumu společnosti Deloitte zjišťujícího trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2019 označilo nábor zaměstnanců jako závažný problém a 16 % jej dokonce zařadilo mezi tři nejnaléhavější problémy, kterým budou organizace v roce 2019 čelit. Na trhu s kandidáty musejí společnosti přehodnotit, co svým potenciálním i stávajícím talentovaným zaměstnancům mají nabízet, pokud chtějí přilákat a udržet si pracovníky disponující dovednostmi, které jsou zapotřebí k dosažení růstu v digitální éře.

Jak podporujete své zaměstnance?

Očekávání v souvislosti se způsobem práce se mění. Chtěli jsme zjistit více, a proto jsme provedli průzkum mezi zaměstnanci v oblasti Evropy, Středního východu a Afriky (EMEA). Výsledky byly jednoznačné – pracovníci požadují flexibilitu při výběru nástrojů, chtějí spolupracovat, inovovat a být kreativní, a k tomu potřebují technologie, které jim v tom budou pomáhat. Jinými slovy, organizace, které nedokážou nebo nechtějí své zaměstnance podporovat s využitím těchto možností (označovaných také jako digitální prostředí zaměstnanců), budou mít problém přilákat nebo si udržet talentované pracovníky. Zamezení fluktuaci zaměstnanců přitom bude značnou výzvou, protože 70 % respondentů se domnívá, že jejich stávající zaměstnavatel by měl této oblasti přikládat větší důležitost.

Za tímto účelem musejí zaměstnavatelé určit, kdo bude zodpovídat za vytváření prostředí, které zaměstnancům přináší pozitivní zkušenosti. To je stále velký problém – skutečnost, že neví, na koho se mají obrátit, je podle více než pětiny respondentů v naší studii překážkou v zajišťování pozitivních zkušeností s digitálním prostředím.

Překonávání překážek při spolupráci prostřednictvím týmové práce

Pozitivní zkušenosti zaměstnanců s digitálním prostředím pramení ze spolupráce mezi odděleními IT a lidských zdrojů a zaměstnanci. Zkušenosti zaměstnanců spadají už dlouhou dobu do sféry působnosti oddělení lidských zdrojů. Na druhou stranu platí, že když ve většině firem zazní slovo „digitální“, automaticky vás nasměrují na oddělení IT. Zapojení obou oddělení může vyvolávat zmatky v tom, kdo za co zodpovídá. 49 % zaměstnanců neví, zda by si o svých problémech s digitálním prostředím měli promluvit s oddělením lidských zdrojů, nebo s oddělením IT.

Ironií je, že překážkou, která znemožňuje zvyšovat efektivitu práce zaměstnanců a zlepšovat jejich spolupráci, je nedostatečná týmová práce mezi různými součástmi organizace – jen 21 % zaměstnanců uvedlo, že spolu oddělení lidských zdrojů a IT nepřetržitě spolupracují.

Bez spolupráce to ale nejde. Průzkum poukázal na přímou souvislost mezi lepšími výsledky organizací a pozitivními zkušenostmi zaměstnanců s digitálním prostředím. Zaměstnanci, kteří mohou pracovat na svých osobních zařízeních a mají ihned od prvního dne přístup k pracovním aplikacím na jakémkoli zařízení, s největší pravděpodobností pracují pro firmy vykazující vysoký nebo extrémní růst.

Schopnost nabízet zaměstnancům skutečně digitální prostředí, včetně přístupu k zařízením a aplikacím, jaké pracovníci potřebují, vyžaduje technologické jádro, které umožňuje správu přístupu a dodržování předpisů a současně je flexibilní. To má na starost oddělení IT. Aby tyto technologie plnily svůj účel, je ale nutné je navázat na potřeby a způsob práce zaměstnanců a také dokonale porozumět tomu, co lidem práce přináší, a jak na základě těchto poznatků zlepšit situaci na pracovišti. Stručně řečeno se jedná o lidský element neboli každodenní náplň práce oddělení lidských zdrojů.

Když se toto podaří zajistit, zvyšuje se schopnost firem urychlovat růst a přilákat talentované pracovníky na základě progresivnější kultury a zařazení mezi nejlépe hodnocená místa k práci.

Zvyšování výkonnosti prostřednictvím zlepšování prostředí

Je zřejmé, že poskytování digitálního prostředí zaměstnancům se s větší pravděpodobností promítne do zlepšení obchodních výsledků v důsledku vyšší angažovanosti a pozitivního přístupu pracovníků. Nelze toho ale dosáhnout bez spolupráce mezi odděleními lidských zdrojů a IT, která na základě propojení znalostí potřeb a požadavků zaměstnanců se správnými technologiemi umožňuje poskytovat aplikace, zařízení a nástroje, jaké zaměstnanci chtějí, a tak, jak s nimi chtějí pracovat.

Pokud chcete zjistit, jak může vaše organizace zavést takovou technologickou infrastrukturu, prostudujte si informace o řešení VMware Workspace One nebo nás co nejdříve kontaktujte na +420 255 725 410 nebo prostřednictvím webového formuláře.


Category: Mobility

Tags: , ,

Related Articles

Posted on 21/01/2019 by vmwareczechrepublic

Tři předpoklady úspěchu na trhu 5G

Poskytovatelé komunikačních služeb po celém světě mají zcela mimořádnou a jedinečnou příležitost definovat a dodat na trh příští vlnu převratných služeb a uživatelských zkušeností.

4 minute read
Posted on 21/02/2018 by blogsadmin

Dokonale fungující partnerství pomáhá vytvářet mimořádnou zákaznickou zkušenost

By Kirsten Cox, Vice President Marketing, EMEA, VMware Jedním z aktuálně nejvýznamnějších trendů digitální transformace je snaha o zajištění maximálního komfortu pro zákazníků i zaměstnance. Zkušenost zákazníků a interních uživatelů byla i stěžejním tématem na letošní konferenci VMworld Europe. Ukazuje se, že převratné moderní technologie – jako cloud, mobilita a nové přístupy k bezpečnosti – napomáhají takové […]

4 minute read
Posted on 28/02/2018 by marcoa

Cesta k digitálnímu pracovnímu prostředí

O digitálním pracovním prostředí ve VMware hovoříme už roky. Ale pokud pozvete do jedné místnosti 10 lidí a zeptáte se jich, co to digitální pracovní prostředí je a jak ho dosáhnout, získáte nejméně 25 velmi zajímavých a velmi odlišných odpovědí. Může mít totiž mnoho podob – včetně samoobslužného přístupu, katalogu aplikací nebo „virtuálního pracovního prostoru“, […]

1 minute read

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy