Výrobní process v Aircraft Industries

Posted on 25/11/2019

se stal bezpečnějším, rychlejším a přesnějším

 

Aircraft Industries, český výrobce malých letounů s více než osmdesátiletou historií se snaží dodávat svým zákazníkům letadla nejvyšší kvality. Hlavní činností společnosti je vývoj, výroba a prodej dvou modelů turbovrtulových letounů L 410, jejich servis a údržba. Aircraft Industries dodává malá letadla do celého světa; její letouny s úspěchem využívají soukromé letecké společnosti, vládní a nevládní organizace, vzdušné síly a aerokluby ve více než 50 zemích pěti kontinentů.

Letouny mohou startovat a přistávat i na nezpevněných drahách a tak mají široké použití včetně letů na nedostupná místa během záchranných misí. Bezpečnost při výrobě, přesné plánování a monitorování výrobního procesu jsou klíčové pro zajištění bezpečnosti hotových letounů.

Bohužel, existující IT infrastruktura omezovala zabezpečení a znemožňovala další rozvoj společnosti. Výrobní process a postup se musí zaznamenávat každý den po minutách – každá součástka, šroubek, těsnění, jaký úkon byl proveden, kým a kdy – to vše, aby byla výroba přesně zdokumentována. Výsledkem těchto záznamů je obrovské množství dat, které je potřeba zpracovat přes noc a následně slouží pro plánování výroby na další den.

 

“Díky VMware se výrobní proces stal bezpečnějším, rychlejším a přesnějším.”

Pavel Struhár, CIO Aircraft Industries

 

Náročné zpracování velkých dat často způsobilo zpoždění a představovalo ohrožení výroby. Kromě toho, čas potřebný pro zpracování dat představoval omezení pro další rozvoj společnosti či diverzifikaci výroby.

VMware spolu s certifikovaným partnerem DPDC analyzovali situaci a potřeby společnosti. Hlavním důvodem pro změnu byla potřeba navýšení  kapacity úložiště a modernizace datového centra, protože zařízení bylo zastaralé. To byl impulz k přemýšlení o skutečné digitální ambici: jak by IT mohlo podpořit podnikání společnosti. Analýza odhalila potřebu zásadní změny zabezpečení, konsolidace a zrychlení všech procesů. Pro zlepšení digitálních základů implementovala společnost Aircraft Industries novou hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI) založenou na technologiích VMware.

Tento projekt řešil jak aktualizaci IT zdrojů, tak potenciál pro další rozvoj podnikání. Zákazník už měl s VMware pozitivní zkušenosti, takže implementace nových HCI založených na technologiích VMware byla logickým krokem. VMware opět pomohl Aircraft Industries podpořit agilitu a inovace s měřitelným úspěchem. Jako součást nové digitální platformy, která pokrývá tři redundantní datová centra se šesti uzly vSAN, byly implementovány technologie VMware vSphere 6.7 a VMware vSAN Enterprise.

Výběr vSphere a vSAN učinil řadu procesů mnohem plynulejšími a bezpečnějšími. Spuštěním vSphere a vSAN na produkčních a výrobních serverech se každodenní úkoly pro pracovníky přiřazují mnohem snadněji. Potenciální stávající či budoucí výrobní krize jako důsledek nízké kapacity a výkonu jsou nyní eliminovány, a je zajištěna rychlá obnova dat v případě výpadku. „Díky VMware se výrobní proces stal bezpečnějším, rychlejším a přesnějším,“ vysvětluje Pavel Struhár, CIO společnosti Aircraft Industries. „S novou infrastrukturou HCI byl čas potřebný k sestavení seznamů úkolů pro směnné pracovníky zkrácen v noci na čtvrtinu a problémy s výkonem ve výrobě byly také výrazně sníženy,“ dodává Struhár.

Rychlost procesů i způsob práce se třemi plně redundantními datovými centry zajišťují kontinuitu výroby s nulovými prostoji, schopnost efektivněji plánovat a implementovat další obchodní požadavky ve výrobě, což vše umožňuje celkový rozvoj společnosti. Aircraft Industries je nyní schopna znovu zvažovat projekt nového letadla – oživit někdejší plán výroby letounů L 610, který dokáže přepravit až 40 cestujících na rozdíl od „malého“ L 410 s kapacitou 19 cestujících. Byla to největší obchodní ambice společnosti za posledních 30 let, ale kvůli předchozím omezením ji nebylo možné realizovat.

Letecká doprava nabývá na důležitosti v důsledku sílící globalizace. Současně infrastruktura často zaostává za současnými potřebami v neustále se měnícím světě. Společnost Aircraft Industries pomáhá dále propojovat současný svět a nabízí malá letadla pro náročné operace po celém světě. Při těchto misích jsou často zachraňovány lidské životy. Tím, že VMware stojí za celým výrobním procesem, přispívá k bezpečnosti ve výrobním procesu i k zabezpečení dat společnosti.


Category: Business, SDDC

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy