Nositelná digitální zařízení

Zveřejněno 08/10/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

– stanou se běžnou pracovní pomůckou?

Shankar Iyer, viceprezident společnosti VMware a generální ředitel divize výpočetních řešení pro koncové uživatele

Mohou náhlavní soupravy pro virtuální realitu zkvalitnit služby IT podpory pro zaměstnance pracující na dálku? Co kdyby se pracovníci na pracovišti orientovali pomocí map s rozšířenou realitou? Jak by IT mohlo poskytovat personalizovanější mobilní zkušenost pomocí dat v chytrých hodinkách nebo virtuálních asistentů do ucha?

Právě taková může být budoucnost práce s využitím nositelných technologií: chytrých hodinek, chytrých brýlí, chytrých sluchátek a jiných zařízení připojených k internetu  určených k nošení na těle. Vyspělost těchto technologií i zájem o ně vzrůstá a manažeři IT uvažují o možnostech, jak s jejich pomocí transformovat zkušenost zaměstnanců.

Zefektivnění práce

Jedním z největších přínosů nositelných zařízení je nárůst produktivity. Uživatelé si nejprve pořizovali nositelnou elektroniku kvůli zdraví, kondici a zábavě, ale jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé začínají spatřovat její přínosy při práci. Patří k nim například:

  • Neustálá konektivita: Mnoho pracovníků užívá své osobní chytré hodinky k příjmu e-mailů a připomenutí schůzek. Díky tomu si snadno udržují aktuální přehled a mohou si stanovit priority práce, i když jsou mimo počítač.
  • Urychlení přístupu: Chytré hodinky a jiná nositelná zařízení mohou pracovníkům umožnit okamžitý přístup k podnikovým prostředkům bez užití hesla. Nositelná zařízení, která jsou ze své povahy stále připojená a stále při ruce, mohou sloužit jako jakési osobní klíče k odemčení čehokoli, od tiskárny po notebook. Představte si, že ráno přijdete do práce a zjistíte, že jste si doma zapomněli osobní čip nebo kartu pro vstup do budovy. A nyní si představte, že tutéž funkci mohou zastat chytré hodinky, které u vstupu potvrdí vaši totožnost.
  • Rychlé školení: Displeje s rozšířenou realitou (AR) promítají pracovní kroky, schémata a jiné digitální informace na skutečné předměty a umožňují zaměstnancům naučit se efektivně zvládat složité úkony. Není těžké si představit, jak kancelářský pracovník užívá AR náhlavní soupravu k obsluze nového zařízení nebo ke sdílení 3D prezentací s kolegy.

To jsou jen velmi základní příklady využití nositelných zařízení znalostními pracovníky. Přední firmy již dnes mnohem zásadnějším způsobem upravují pracovní postupy s využitím nositelných zařízení, aby získaly konkurenční výhodu.

Ekosystém se rozvíjí

Díky zavádění a rozvoji souvisejících technologií je budoucnost nositelných zařízení na pracovišti ještě slibnější. Přínos nositelných zařízení odpovídá užitku z dat přenášených z nich a do nich. Nově vznikající technologie zvýší množství, kvalitu a hodnotu těchto dat. Například edge computing může zajistit, že data získaná na nositelném zařízení budou na něm rovnou i zpracována.

Sítě 5G dokáží přenášet velké objemy takových dat do cloudu, kde z nich aplikace založené na strojovém učení získají cenné poznatky nebo automaticky spustí příslušné činnosti. Takové inovace zásadním způsobem zlepší výkon a užitek nositelných zařízení a souvisejících aplikací na pracovišti.

Uživatelů přibývá

V průběhu uplynulého desetiletí techničtí nadšenci očekávali široké uplatnění nositelných zařízení v pracovním prostředí. Chytré brýle, které přišly na trh v první vlně, se neuchytily ani mezi spotřebiteli, ani ve firmách. Pokrokové průmyslové podniky a poskytovatelé lékařské péče začali experimentovat s nositelnými zařízeními pro konstruktéry a pacienty, ale v typických podnicích se tyto technologie prakticky neobjevovaly.

Poptávka však pomalu stoupala. V roce 2019 analytici společnosti Gartner předpovídali, že „celosvětový trh nositelných zařízení v roce 2019 stoupne meziročně o 25,8 % a dosáhne hodnoty 225 milionů dolarů.“ Ze stejného zdroje pochází predikce, že celkový objem dodaných zařízení se během tří let více než zdvojnásobí ze 140,82 milionu kusů na 453,19 milionu kusů[1].

„Není to pouhý technický módní výstřelek,“ upozorňuje Iyer. „Trh nositelných zařízení může do roku 2022 překonat hodnotu 45 miliard liber.“

Podle společnosti Gartner budou zhruba třetinu celkového odhadovaného počtu prodaných zařízení v roce 2019 (225,12 milionu kusů) představovat chytré hodinky (74,09 milionu kusů). Gartner rovněž předpovídá, že do roku 2022 bude více než 30 % dodaných nositelných zařízení připadat na zařízení do ucha, které získají další schopnosti než komunikaci a zábavu, jimž slouží dnes.

Mobilita transformuje

Co se týče pilotního i ostrého zavádění nositelných technologií v pracovním prostředí měli dosud náskok průmysloví výrobci, maloobchodníci a poskytovatelé zdravotní péče. V současné době začínají zkoumat možnosti uplatnění nositelné elektroniky vzdělávací instituce, a to jak pro studenty, tak pro vyučující.

Například Robert Irving, ředitel IT na univerzitě v Šardžá ve Spojených arabských emirátech, je nadšený z myšlenky napojení nositelných zařízení na administrativní systémy. To by umožnilo například upozorňovat studenty na termíny odevzdání prací nebo je informovat o tom, ve které posluchárně se koná jejich další přednáška. Zdůrazňuje také schopnost takových zařízení zaznamenávat zdravotní stav a kondici, což by mohlo každému studentovi pomoci zjistit vlastní optimální dobu pro studium.

Pracoviště budoucnosti patří zčásti lidem a zčásti strojům. Chytrá zařízení (chytré tiskárny, chytré televizory), autonomní stroje (roboty a vozidla), senzory přiblížení, virtuální asistenti a další technologie vzájemně spolupracují a tím obohacují a zlepšují zkušenost zaměstnance. S tím, jak bude podnikové IT začleňovat nositelná zařízení do takových propojených prostředí, budou se nabízet nové možnosti využití a zdokonalené pracovní postupy.

Je samozřejmé, že veškeré informace – data v chytrých hodinkách, důvěrnou komunikaci v náušních zařízeních, duševní vlastnictví na displeji chytrých brýlí apod. – bude nutné spravovat a chránit. Dnes již vyspělá technologie digitálního pracovního prostředí podnikovému IT umožňuje zabezpečit přístup k pracovním zdrojům na všech nových typech zařízení a jejich různorodých operačních systémech. Každé zařízení, které zaměstnanec použije k přístupu k firemním aplikacím a informacím musí být chráněné proti úniku dat a zneužití. Nositelné technologie je potřeba spravovat a zabezpečovat společně s mobilními telefony a stolními počítači.

[1] Zdroj: tisková zpráva společnosti Gartner, Gartner Says Worldwide Wearable Device Sales to Grow 26 Percent in 2019, November 29, 2018 https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2018-11-29-gartner-says-worldwide-wearable-device-sales-to-grow-

 


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , ,

Související články

Zveřejněno 12/10/2020 by vmwareczechrepublic

Jak zkraje nové éry chytře získat konkurenční výhodu

Jako optimističtí technologové věříme, že dnes žijeme ve zlatém věku inovací – věku, kdy digitální technologie transformují samotné základy existence lidstva. Důvody, proč tomu tak je, jsou patrné z událostí uplynulých měsíců a rolí, jaké technologie sehrály v naší reakci na pandemii.

Zveřejněno 04/06/2019 by vmwareczechrepublic

Edge computing, IoT a digitální základy na okraji sítě

Společnost VMware na Mobile World Congress 2019 představila kompletní soubor softwarových řešení pro okrajová zařízení, který zákazníkům umožní jednak taková zařízení spravovat, jednak vytvořit bezpečný základ pro inteligentní vyhodnocování dat z IoT.

Zveřejněno 24/09/2018 by vmwareczechrepublic

Datové centrum na kolech

Kdo vyhraje bitvu o datové centrum na kolech Matthias Schorer Automobilový průmysl neustále hledá způsoby, jak pomocí technických inovací zlepšovat své produkty a zvyšovat spokojenost svých zákazníků – od posilovačů řízení přes klimatizaci a elektronicky ovládaná okna po elektromobily. Nyní má k dispozici novou technologii, internet věcí (IoT), avšak tentokrát to nejsou automobilky, kdo udává tempo […]

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy