Jak na dnešním přeplněném trhu…

Zveřejněno 30/10/2019 by vmwareczechrepublic

…pomáhá distribuční kanál získat konkurenční výhodu.

Promluvte si s libovolným IT oddělením na podnikové úrovni a pokud v nějaké podobě zavádí digitální inovace, je více než pravděpodobné, že se potýká s problémem, jak konzistentně a efektivně spravovat různorodá lokální a cloudová IT prostředí.

Jedná se o novou komplexní problematiku, kdy aplikace běží v datovém centru, v cloudech, na pobočkách i v zařízeních na okrajích sítě. přichází v době, kdy se firmy zavádí nové digitální nástroje a služby, aby mohly zákazníkům nabízet optimální zkušenost. To vše volá po konzistentním přístupu k infrastruktuře a řízení provozu, který poskytne flexibilitu při nakládání se zdroji pro všechny aplikace.

 

Miliardový trh

Přístup ke znalostem a zkušenostem potřebným k zavedení správných cloudových prostředí mohou podniky získat díky spolupráci s poskytovateli služeb a dalšími partnery. Pro poskytovatele řešení to představuje příležitost v hodnotě miliard dolarů. Konkrétně trh o hodnotě 3,1 miliardy dolarů, který během příštích pěti let poroste průměrným tempem 94 % ročně, alespoň podle nedávno vydané studie analytické společnosti IDC.

Příležitost je to zajisté lákavá, ale bude nutné překonat i některé překážky. Jak studie uvádí, „i partneři, kteří tradičně poskytovali řešení ze svých vlastních datových center, mají problém efektivně vyhovět všem novým požadavkům zákazníků spojeným s digitální transformací a snaží se obohatit svoji nabídku o další cloudové možnosti – bez nutnosti vysokých investic do rozšiřování svých stávajících datových center nebo budování nových“.

Odpověď? Hybridní cloud, nebo jak píše IDC: „základy pro poskytování řešení s vyšší přidanou hodnotou“.

Poskytovatelé řešení stojí před problémem, jak se zařídit, aby dokázali novým požadavkům zákazníků vyhovět. Jinými slovy, jak dokáží prodat svůj přínos ve stále složitějším světě?

 

Specializace, expanze, realizace

Za prvé se musí specializovat. Citovaná studie IDC zjistila, že měnící se požadavky zákazníků vedou partnery k budování specializovaných znalostí a dovedností. Specializace může být podle oboru či typu zákazníka (maloobchod, rychloobrátkové zboží, start-upy), nebo podle funkcí (bezpečnost, výzkum a vývoj apod.) Bez ohledu na konkrétní zaměření pomáhá specializace partnerům poskytovat řešení s vyšší přidanou hodnotou, jimiž se odliší od konkurence. Partneři, kteří se zaměřují na potřeby určitého segmentu trhu koncových zákazníků, podle studie obvykle zaznamenávají rychlejší růst a dosahují vyšší ziskovosti než ti, kteří mají širší záběr. Zákazníci tak získávají odborné služby, aniž by to mělo vliv na to, jaké technologie jim jsou k dispozici.

Jakmile partneři projdou touto transformací, získávají silnější výchozí pozici k rozšiřování své působnosti v podniku. Poté, co do něj vstoupí s přizpůsobeným řešením zaměřeným na konkrétní oblast, prokáží své kvality a získají důvěru, mohou ukázat přínos svých dalších služeb. Studie IDC cituje jednu partnerskou firmu, podle níž je cílem „umožnit zákazníkům transformovat aplikace a změnit způsob fungování bez jakéhokoli velkého třesku“.

K tomu potřebují být schopní položit cloudové základy, které budou umožňovat postupný další rozvoj. Prakticky to znamená konzistentní vrstvu technologií s virtualizací výpočetních, úložných a síťových prostředků a jejich správou, která zajistí konzistentní provoz v libovolném cloudu bez ohledu na poskytovatele.  To podle IDC umožní partnerům snížit rizika, urychlit migraci ve velkém rozsahu, poskytovat konzistentní zkušenost v lokálních i cloudových prostředích a podporovat průběžný model financování kvůli snížení vstupních nákladů.

Takovým přístupem se řídí například Bechtle AG, největší poskytovatel IT služeb v Německu. Podle generálního ředitele a ředitele pro virtualizaci Roland Koeniga zákazníci velmi oceňují flexibilitu, kterou získávají. „Pomáhá jim rozhodovat o budoucí architektuře a zároveň naplno využívat možnosti stávajících datových center. Cloudovou nabídku rozšiřujeme o vlastní řešení, abychom zákazníkům mohli poskytovat ucelený soubor služeb, díky němuž získají maximální flexibilitu k dalšímu rozvoji.“

K tomu potřebujeme pevné, vzájemně výhodné vztahy s klíčovými dodavateli. Součástí takových vztahů by mělo být i školení, které umožní plně využít přínosů nových technologií a služeb. Mělo by stavět na dosavadní odbornosti a odměňovat ty partnery, kteří investují do rozvoje schopností svých zaměstnanců. Zároveň by tento typ spolupráce neměl nutit partnera prodávat řešení určitého dodavatele, ale naopak mu uvolňovat ruce k poskytování služeb s přidanou hodnotou, které vychází z jeho obchodnímu modelu a zvyšují jeho profitabilitu. Dobrým příkladem mohou být společnosti T-Systems a Tieto, které si vzaly za základ platformu VMware Cloud on AWS a postavili na ní své vlastní služby. V prvním případě se jedná o virtuální datová centra, ve druhém aplikaci pro elektronický podpis založenou na principu SaaS.

Vyniknout může jen ten, kdo nabídne podporu a specializaci

Žijeme ve složitém světě. Firemní zákazníci chtějí při své digitální transformaci maximální jednoduchost. Hledají partnery, kteří disponují patřičnými odbornými znalostmi a zkušenostmi, aby jim pomohli hladce a bezbolestně migrovat aplikace.

Partnerům, kteří se specializují a spolupracují s ochotnými dodavateli, se nabízí významná příležitost stát se jejich důvěryhodným a přínosným rádcem. S využitím správných technologií mohou pomoci dosáhnout maximálního efektu bez „velkého třesku“ – tedy přesně toho, co jejich zákazníci požadují.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Zveřejněno 01/01/2018 by blogsadmin

NSX – síť a zabezpečení pro nativně cloudové aplikace

NSX-T 2.1 zavádí integraci s platformami Pivotal: PKS a Pivotal Cloud Foundry 2.0 Scott Goodman, Product Marketing Manager, VMware Aplikační architektury se vyvíjejí. To asi není pro nikoho žádnou novinkou. Dnes se začínají být i v produkčním podnikovém prostředí běžné architektury využívající kontejnerizované pracovní zátěže a mikroslužby, i když ještě nedávno byly předmětem výzkumných projektů ve vývojových […]

Zveřejněno 08/07/2019 by vmwareczechrepublic

Platforma Kubernetes bude v roce 2019 hrát ústřední roli

Na rychlosti v podnikání záleží a nové nápady, nové produkty a nové strategie vyžadují hbitost a svěží přístup. Jeff Bezos zdůrazňuje nutnost „kvalitních a chytrých rozhodnutí“.

Zveřejněno 10/09/2020 by vmwareczechrepublic

Dosažení odolnosti podnikání

Firmy všech velikostí musely přehodnotit své zavedené přístupy, pokud chtěly zůstat v provozu. Odvedly nesmírné množství práce, aby udržely své zaměstnance v bezpečí a přesto dokázaly poskytovat služby svým zákazníkům.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy