Jak může umělá inteligence pomoci

Zveřejněno 10/09/2019 by vmwareczechrepublic

zabezpečit digitální podnik díky lepší informovanosti

Charles Barratt, Principal Business Solutions Architect, EMEA EUC Strategic Accounts, VMware

 

Navzdory marketingové a mediální bublině nesmíme zapomínat, že umělá inteligence má v současné podobě poměrně omezené využití. Proč? Protože AI a ML vychází z dat – a tedy nemají vlastní názor. Když mluvím s Alexou, mohu se jí zeptat, jaké bude zítra počasí, který herec je u sázkařů favoritem na obsazení role Jamese Bonda v příštím filmu nebo jak dlouho mám péci kuře, a ona mi dokáže poskytnout poměrně přesné odpovědi. Ale když během jediného týdne po tisící slyším píseň Baby Shark a zeptám se, proč ji tolik lidí sdílí, neumí na to odpovědět.

Při testování schopností Alexy nebo jiné umělé inteligence si můžete užít spoustu zábavy, ale některé praktické implementace AI dokáží skutečně transformovat pracovní prostředí.

Lidé obecně začínají volně zaměňovat výrazy „umělá inteligence“ (AI) a strojové učení (ML), aniž by plně chápali jejich rozdíly. AI lze definovat jako inteligentní stroj, který přistupuje k řešení problémů stejným způsobem jako člověk. Rozšířením takového systému je strojové učení, které znamená využití obřích objemů dat k automatizaci reakce.

Tyto koncepty nejsou nové, ale jejich realizaci umožnilo:

  • generování ohromných objemů dat informačními systémy,
  • rozsah a dosah internetu,
  • zlepšování výpočetních zdrojů.

 

Víme, že automatizované procesy mohou pomoci zvyšovat efektivitu a umožňovat pracovníkům realizovat svoji kreativitu. Podniky ale jen těžko hledají vhodnou rovnováhu mezi uživatelským komfortem a zajištěním dostatečné úrovně bezpečnosti. Tento problém může pomoci vyřešit úplná a podrobná informovanost. Jak tedy může podnik využít možností AI, aby tuto informovanost získal?

 

S jakými bezpečnostními problémy se potýkáme?

 S rozvojem společnosti jde ruku v ruce rozvoj nástrojů, které užíváme. Umělá inteligence by měla být považována pouze za další prostředek, který pomůže podniku uspět, nikoli za něco, čeho je třeba se obávat. To se týká i bezpečnosti. Vedení podniků, které je nově odpovědné i za digitální bezpečnost, spoléhá v tomto na IT oddělení. Pokud podnik neví, k jakému zařízení je kdo přihlášený a k jakým aplikacím přistupuje, jak může zajistit bezpečnost podniku? Klíčovým aspektem bezpečnosti je přehled, protože tradiční metody založené na obraně perimetru jsou zastaralé a nedokáží zabránit novým typům útoků.  Není žádným překvapením, že se značnému zájmu těší dvě oblasti: UEBA (behaviorální analýza uživatelů) pro poskytování přístupových oprávnění uživatelům na základě aktuálního kontextu a SOAR (koordinovaná a automatizovaná reakce na bezpečnostní události), která zajišťuje rychlou neutralizaci hrozeb a nápravu s minimálními ručními zásahy.

Mobilní zařízení se stala významným zdrojem narušení kybernetické bezpečnosti a na trhu existuje řada technologií, které pomáhají tento druh hrozeb potlačovat. Ačkoli se to může na první pohled zdát pozitivní, výsledkem bývá nesmírně složité prostředí s mnoha vzájemně nepropojenými bezpečnostními systémy, kde informace zůstávají nezabezpečené. Informace tvoří izolované ostrovy spojené s jednotlivými podnikovými funkcemi – HR, marketingem, prodejem atd. IT se historicky zaměřuje na zařízení a data s nimi spjatá a ostatní jednotky podniku se zaměřují na své relevantní aplikace a data.

Podnik však potřebuje ucelený přehled o svém digitálním prostředí včetně všech koncových bodů, aplikací, sítí a uživatelských zkušeností, aby dokázal zjistit, co v prostředí funguje a co nefunguje a zavést bezpečnostní přístup založený na nulové důvěře.

 

K čemu potřebujeme AI?

Už dávno všichni chápou důležitost dat při práci. Musíme je ale hledat, abychom je mohli využít. Potřebujeme nacházet v datech vzorce, abychom mohli určovat další postup. Teprve nedávno získaly systémy schopnost analyzovat data ve velkém rozsahu, vztahovat je k zaměstnancům a aplikovat v podnikovém kontextu – v tomto případě pro účely zabezpečení.

Jak tedy může AI podnikům pomáhat udržovat náskok před bezpečnostními hrozbami, kterým dnes čelíme?

Víme, že naši pracovníci požadují přístup odkudkoli a odevšad. Se stoupajícím počtem zařízení a jejich typů vzrůstá množství zranitelností, a tedy náročnost zabezpečení. Při interakcích se zaměstnanci vznikají miliardy záznamů – čas přihlášení, kde se přihlášené zařízení nachází, které oddělení přistupuje ke kterým aplikacím – a objem dat dosahuje řádu terabytů. Není v lidských silách takový objem informací použitelným způsobem zpracovávat. Chce-li si podnik udržovat úplný přehled a efektivně reagovat na nejzávažnější bezpečnostní problémy, musí nasadit umělou inteligenci. Automatizace znamená, že je možné následně automaticky spustit patřičnou reakci – od blokování přístupu uživatele k některé aplikaci po hromadnou instalaci bezpečnostní záplaty na určitou skupinu zařízení.

Podniky si začínají uvědomovat, že poskytovat koncovým uživatelům skutečný užitek při neměnném nebo sníženém rozpočtu vyžaduje zapojení umělé inteligence. Konkrétně ji lze využít například k:

  • Zefektivnění a odstranění manuálních procesů,
  • Zlepšení hospodaření IT jako nákladového centra,
  • Automatizaci SOAR,
  • Automatizaci uživatelské zkušenosti na základě kontextu.

 

Co z toho bude mít podnik?

Například maloobchodník bude schopný zjistit, že nefunguje karetní terminál a mít pro takový případ připravené záložní scénáře. Zdravotnická zařízení budou moci lékařům poskytovat vysoce zabezpečené prostředí a umožňovat jim zlepšovat úroveň péče díky mobilnímu přístupu bez obav o ohrožení bezpečnosti údajů o pacientech.

Využití umělé inteligence nalezne nejen v podnikovém prostředí, ale například také k řízení senzorů v chytrých městech nebo ke zvyšování bezpečnosti dat ve školství, kde v podobě komplexní cloudové služby může poskytovat podrobný a úplný přehled. Jak vysvětluje Brian Troudy, ředitel pro sítě a infrastrukturu školního obvodu Corona-Norco, řešení VMware Workspace ONE Intelligence umožňuje automatizovat bezpečnostní postupy a poskytuje údaje, které pomáhají zlepšovat uživatelskou zkušenost pro vyučující, správce i žáky. „Má to jednoznačně všestranný přínos pro zaměstnance i studenty,“ říká.

Je načase, aby moderní pracovní prostředí využívala moderní nástroje k řízení a automatizaci detekce hrozeb. Bezpečnost se musí stát jednou z oblastí využití umělé inteligence v pracovním prostředí. V dnešní době je nepřijatelné obhajovat špatnou uživatelskou zkušenost bezpečností. Zaměstnanci požadují nejnovější nástroje a zařízení a přístup k podnikovým zdrojům na jedno kliknutí při zachování vysoké míry bezpečnosti. Jediný způsob, jak toho dosáhnout, je umělá inteligence. Musíme si však uvědomovat, že sama AI se stane pouze další izolovanou službou. Skutečný užitek přinese pouze integrovaná přes API do komplexního bezpečnostního ekosystému.

 


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Zveřejněno 17/03/2020 by vmwareczechrepublic

Nesmíme hledět jen na zisky

Je také nutné si uvědomit, jaký dopad by technologie mohly mít, pokud bychom je ponechali bez kontroly. Nástup technologií, jako je umělá inteligence, strojové učení a automatizace, přináší kromě potenciálu ke zlepšování také významné etické problémy.

Zveřejněno 31/10/2018 by vmwareczechrepublic

Člověk versus stroj

Proč je dobře, že umělá inteligence převezme naši práci Joe Baguley Hovoří-li se o umělé inteligenci, vždy se najde někdo, kdo bude tvrdit, že způsobí masovou nezaměstnanost. Pokaždé slyšíme stejný příběh o konfliktu mezi člověkem a strojem a o tom, že je pouze otázkou času, než budeme bojovat s roboty nadanými vyspělou umělou inteligencí o zachování […]

Zveřejněno 21/08/2019 by vmwareczechrepublic

VMware Pulse IoT Center 2.0 SaaS

Edge computing a IoT hrají klíčovou úlohu při probíhající transformaci celých odvětví. Tempo zavádění výpočetních zdrojů na okraji sítě kvůli analýze dat zrychluje…

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy