Vzdělávat, vzdělávat, vzdělávat

Zveřejněno 30/08/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

… proč dnešní pracovníci drží v ruce klíč k budoucí digitální ekonomice

Joe Baguley, Vice President and Chief Technology Officer, VMware EMEA

 

Při dnešním zpravodajství lze odpustit přesvědčení, že svět dosud nezažil skutečnou technickou revoluci. Podle médií budou mít disruptivní technologie jako AI, IoT a blockchain zásadnější dopad na budoucnost práce – v podobě „inteligentní“ čtvrté průmyslové revoluce – než všechny tři předchozí přelomové vynálezy: pára, elektřina a počítače.

Tato historická období nesmíme ignorovat, ale naopak podrobněji zkoumat, abychom pochopili, jaký dopad budou mít dnešní technologie na zítřejší trh práce. Pokaždé se panovaly obavy, že nové technologie připraví lidi o práci, a totéž slýcháme i dnes, byť v jiném kontextu. Pokaždé sice některá pracovní místa a některé profese zanikly, avšak naši předci se dokázali novým technologiím přizpůsobit a ve výsledku vznikly tisíce nových pracovních míst.

Z dějin si proto můžeme vzít důležité ponaučení. AI, IoT a blockchain stále větší měrou ovlivňují naše pracovní životy. Musíme proto mezi veřejností více šířit osvětu ohledně přínosů a možných negativ těchto nových technologií, aby se lidé mohli vzdělávat a adaptovat na nově vznikající role. Kdy by ale za naše vzdělávání měl být odpovědný? Vláda? Podniky?

Navzdory tomu, že veřejnost dává najevo upřímnou ochotu přijmout techničtější a inovativnější pracovní budoucnost, 50 % spotřebitelů (podle reprezentativních vzorků z Velké Británie, Francie a Německa) nechápe dostatečně možnosti využití a dopad zmiňovaných převratných technologií. Podle našeho průzkumu se 45 % lidí domnívá, že AI „je robot“ – což zjevně pramení z obecného nedostatku povědomí o tom, jak tyto technologie fungují a jak mohou být lidem užitečné.

Abychom však nesklouzli k planému vzájemnému obviňování, jak podniky, tak stát musí přijmout odpovědnost za tuto neinformovanost a zachovat se podle toho. V naší studii 64 % spotřebitelů uvedlo, že ani stát ani podniky dostatečně nevysvětlují, jaké technologie a jak užívají. Je proto nezbytné, aby obě sféry spolupracovaly a lépe informovaly veřejnost o potenciálních přínosech a připravovaly dnešní i budoucí generace pracovníků na efektivní užívání moderních technologií.

Blížíme se nové digitální hranici z hlediska možností využití technologií v pracovním prostředí. Úkolem pro státní i soukromý sektor je využít tuto příležitost a zavádět inovace, které pozvednou kvalitu jejich služeb, zaujmou zákazníky a posílí konkurenceschopnost. Toho však lze dosáhnout pouze s pomocí digitálních základů, na nichž jsou postavené aplikace, služby a zkušenosti, které mění svět.

Věřím, že společně dokážeme nabídnou to nejlepší, co je dnes k dispozici, a podpořit zítřejší inovace. Abychom toho dosáhli, podniky a stát musí budoucím pracovníkům ukázat, že v budoucnosti je i s využitím nejnovějších technologií práce pro nás pro všechny, nejen pro hrstku vyvolených.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Zveřejněno 01/08/2019 by vmwareczechrepublic

Aplikovaná chromatografie

Joe Baguley, VMware Vice President and Chief Technology Officer for EMEA, o vývoji aplikací a infrastruktury na konferenci VMware vForum 2019 v Praze.

Zveřejněno 14/12/2017 by blogsadmin

Rakuten Group: jak nejlépe využít inovace a zachovat si při tom kontrolu nad IT

Nick Tramontin, EU Infrastructure & Operations Manager, Rakuten Group Společnost Rakuten Group patří mezi největší světové poskytovatele internetových služeb. Byla založena v Japonsku v roce 1997 jako online tržiště. Od té doby uskutečnila řadu akvizic a rozrostla se po celém světě.  Převzala mimo jiné firmy Priceminister (Francie), Rakuten Deutschland – dříve Tradoria (Německo), Play.com (velká Británie) a […]

Zveřejněno 07/01/2020 by vmwareczechrepublic

10 předpovědí pro CIO: 2020-2025

Ohlédnu-li se zpět, domnívám se, že se všechny hlavní domněnky tak nebo onak letos naplnily. A s takto posílenou důvěrou ve svoji křišťálovou kouli si dovoluji nabídnout pohled na příštích pět let.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy