Vzdělávat, vzdělávat, vzdělávat

Posted on 30/08/2019

… proč dnešní pracovníci drží v ruce klíč k budoucí digitální ekonomice

Joe Baguley, Vice President and Chief Technology Officer, VMware EMEA

 

Při dnešním zpravodajství lze odpustit přesvědčení, že svět dosud nezažil skutečnou technickou revoluci. Podle médií budou mít disruptivní technologie jako AI, IoT a blockchain zásadnější dopad na budoucnost práce – v podobě „inteligentní“ čtvrté průmyslové revoluce – než všechny tři předchozí přelomové vynálezy: pára, elektřina a počítače.

Tato historická období nesmíme ignorovat, ale naopak podrobněji zkoumat, abychom pochopili, jaký dopad budou mít dnešní technologie na zítřejší trh práce. Pokaždé se panovaly obavy, že nové technologie připraví lidi o práci, a totéž slýcháme i dnes, byť v jiném kontextu. Pokaždé sice některá pracovní místa a některé profese zanikly, avšak naši předci se dokázali novým technologiím přizpůsobit a ve výsledku vznikly tisíce nových pracovních míst.

Z dějin si proto můžeme vzít důležité ponaučení. AI, IoT a blockchain stále větší měrou ovlivňují naše pracovní životy. Musíme proto mezi veřejností více šířit osvětu ohledně přínosů a možných negativ těchto nových technologií, aby se lidé mohli vzdělávat a adaptovat na nově vznikající role. Kdy by ale za naše vzdělávání měl být odpovědný? Vláda? Podniky?

Navzdory tomu, že veřejnost dává najevo upřímnou ochotu přijmout techničtější a inovativnější pracovní budoucnost, 50 % spotřebitelů (podle reprezentativních vzorků z Velké Británie, Francie a Německa) nechápe dostatečně možnosti využití a dopad zmiňovaných převratných technologií. Podle našeho průzkumu se 45 % lidí domnívá, že AI „je robot“ – což zjevně pramení z obecného nedostatku povědomí o tom, jak tyto technologie fungují a jak mohou být lidem užitečné.

Abychom však nesklouzli k planému vzájemnému obviňování, jak podniky, tak stát musí přijmout odpovědnost za tuto neinformovanost a zachovat se podle toho. V naší studii 64 % spotřebitelů uvedlo, že ani stát ani podniky dostatečně nevysvětlují, jaké technologie a jak užívají. Je proto nezbytné, aby obě sféry spolupracovaly a lépe informovaly veřejnost o potenciálních přínosech a připravovaly dnešní i budoucí generace pracovníků na efektivní užívání moderních technologií.

Blížíme se nové digitální hranici z hlediska možností využití technologií v pracovním prostředí. Úkolem pro státní i soukromý sektor je využít tuto příležitost a zavádět inovace, které pozvednou kvalitu jejich služeb, zaujmou zákazníky a posílí konkurenceschopnost. Toho však lze dosáhnout pouze s pomocí digitálních základů, na nichž jsou postavené aplikace, služby a zkušenosti, které mění svět.

Věřím, že společně dokážeme nabídnou to nejlepší, co je dnes k dispozici, a podpořit zítřejší inovace. Abychom toho dosáhli, podniky a stát musí budoucím pracovníkům ukázat, že v budoucnosti je i s využitím nejnovějších technologií práce pro nás pro všechny, nejen pro hrstku vyvolených.


Category: Virtualization

Tags: , , ,

Related Articles

Posted on 01/08/2019 by vmwareczechrepublic

Aplikovaná chromatografie

Joe Baguley, VMware Vice President and Chief Technology Officer for EMEA, o vývoji aplikací a infrastruktury na konferenci VMware vForum 2019 v Praze.

1 minute read
Posted on 06/06/2019 by vmwareczechrepublic

Pět důvodů, proč cloud může podnikovému IT pomoci realizovat inovace

Proměnlivé podmínky na trhu a nepředvídatelnost podnikání v globální ekonomice spolu s dosud nebývalou rychlostí technického pokroku nutí podniky jednat rychleji než dříve. Z toho důvody přestaly vyhovovat tradiční přístupy k realizaci nových myšlenek.

6 minute read
Posted on 15/07/2019 by vmwareczechrepublic

Konec kroucení knoflíky a mačkání tlačítek

Nad těmi, jejichž znalosti jsou omezené na konkrétní produkt nebo sadu nástrojů a jejich optimalizaci, visí Damoklův meč. Jak zůstat ve hře?

3 minute read

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy