Nastává věk edge computingu?

Zveřejněno 14/08/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Larry Socher, globální výkonný ředitel pro infrastrukturní služby společnosti Accenture

 

Rok 2019 není jenom o cloudu

Navzdory všemu, co si lidé myslí o cloudu vlivem nafouklé marketingové bubliny, jde především o užitek pro podnik, nikoli nutně o koncept cloud computingu. Když hovoříme s klienty, zajímá je pouze to, jak jim cloud umožní provozovat aplikace, na nichž stojí jejich podnikání.

Jednoduše řečeno, pokud v cloudu provozované aplikace zvýší efektivitu a akceschopnost jejich podniku, jsou rozhodně pro. Podobně jim nejde o infrastrukturu jako takovou, ale o to, jak mohou využít agilní přístupy a softwarově definované technologie k přeměně infrastruktury z brzdy na akcelerátor byznysu. To je to, co je zajímá.

Cesta do cloudu vede přes aplikace

Většina rozhovorů, které vedeme s řediteli IT o cloudu a infrastruktuře, začíná otázkou: „Jaká je vaše aplikační strategie, kde se vaše aplikace nachází a jak fungují?“ Tradiční podniky, například banky nebo maloobchodní firmy, se pouštějí do digitální transformace, aby dokázaly lépe obstát na dnešním trhu. Potřebují začít využívat cloud a transformovat infrastrukturu, aby mohly modernizovat aplikace, což je nezbytná součást změn. Jak rádi říkáme, jejich cesta k novému IT je „vytyčená aplikacemi, založená na cloudu a infrastruktuře, bezpečná a provázená inteligentními provozními technologiemi.“

Data jsou v pohybu

Naši klienti zavádí nativně cloudový vývoj a modernizují a integrují své aplikace pomocí mikroslužeb. Jednou z klíčových otázek, kterou si musí položit, je, kde se nachází jejich data a které aplikace k nim potřebují přístup. Regulatorní předpisy jako GDPR a rostoucí obecné povědomí o síle dat nutí podniky uvažovat, kde získávají informace a kde je uchovávají a proč jsou to odlišná místa. A zda je nutné, aby tomu tak bylo.

Zákazníci hovoří o tom, že chtějí být akceschopnější a dynamičtější. Součástí jejich transformace proto musí být úvaha, kde a jak budou analyzovat data a získávat z nich užitečné poznatky. Tradičně bývala data k analýze agregována do rozsáhlých centrálních datových skladů. Postupem času byly tyto datové sklady přesouvány do cloudu s inovacemi jako AWS RedShift. Akceschopnost však znamená dokázat reagovat rychle a efektivně. S blížícím se bodem zvratu u internetu věcí (IoT), kde se posouváme od ověřování konceptů k reálnému nasazení bude docházet také k posunu od centrálních datových repozitářů k modelům, kde se většina dat nachází na okraji sítě. Vzhledem k tomu, že poměr cena/výkon u sítí nedrží krok s výpočetními zdroji a Mooreovým zákonem, nebude reálné přesunout exponenciálně rostoucí objem dat z okraje do centralizovaného cloudu ke zpracování. Namísto toho musíme začít zpracovávat data v pohybu na okraji našich výpočetních prostředí – analyzovat je a využívat na pobočkách, v zařízeních a jiných koncových bodech, blíže místu, kde vznikají. Musíme také minimalizovat objem dat přesouvaných do centrálních repozitářů pro dávkové zpracování a analýzu pomocí umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML).

Schopnost provádět analýzu, provozovat AI a ML a zpracovávat data v pohybu na okraji sítě pro účely IoT bude vyžadovat výrazně výkonnější výpočetní zdroje v připojeném provozu, prodejně nebo digitální bankovní pobočce. Na okrajích budou vedle sebe existovat různé IoT aplikace, které budou muset sdílet výpočetní, datové a síťové zdroje, například video analýza pro prediktivní údržbu a autonomní vozidla v lomu. Očekáváme proto u IoT aplikací širší využití kontejnerů řízených pomocí Kubernetes. Pro provoz digitálního podniku nabývají na důležitosti distribuované výpočetní zdroje. tyto platformy je nutné nejen řídit a udržovat, ale také patřičně zabezpečit.

2019: rok bezpečného provozu na okraji sítě

Ze rčení o tom, že jedinou jistotou jsou neustálé změny, se stalo klišé, ale nelze popřít, že žijeme v době postupné transformace, kdy se vše mění. Se stoupající potřebou generovat, analyzovat a využívat data na okraji sítě budou podniky muset zavádět nová řešení pro zpracování, zabezpečení a přenos dat. Accenture ve spolupráci se společností VMware vyvíjí řešení pro řízení okrajového prostředí, která spojují výpočetní, úložné a síťové zdroje a kontejnerizační platformu na podporu různých druhů IoT middlewaru a aplikací, které dokáží zpracovávat data na okraji.

Bezpečnost sice často zůstává na druhé koleji, ale pro nás je vzhledem k citlivosti dat prioritou. Důsledně se zaměřujeme na zabezpečení aplikací, dat, výpočetních zdrojů a sítí, abychom zajistili komplexní ochranu všech prvků od zařízení IoT po cloud pomocí integrovaného vývojového, bezpečnostního a provozního modelu. Stejně jako VMware jsme přesvědčeni, že zabezpečení musí fungovat od samého začátku. S VMware úzce spolupracujeme na využití inovativních technologií jako NSX a VeloCloud k automatizaci a mikrosegmentaci zařízení a cloudových sítí včetně bezpečnostních pravidel a řízení datového provozu pro aplikace IoT. To nám umožňuje rozšířit mikrosegmentaci na okraj sítě, takže můžeme zabezpečit koncové body tam, kde se nachází – přenosná zařízení, která užívají prodavači k ověřování dostupnosti zboží, autonomní vozidla v digitalizovaných důlních provozech nebo větrné turbíny daleko od pobřeží Severního moře.

Tato integrovaná řešení pro řízení okraje sítě umožňují našim klientům analyzovat data a jednat na jejich základě, aniž by ztráceli čas jejich shromažďováním v centrálním repozitáři. Data navíc zůstávají naprosto v bezpečí. O takovémto konceptu se hovoří již delší dobu, ale my jej díky partnerství s VMware uvádíme do života.

Nezáleží tolik na tom, kde k tomu dojde, ale že k tomu dojde

Na čem skutečně záleží je to, zda podnik – maloobchodník, banka, nemocnice nebo jakýkoli jiný – dokáže naplňovat své cíle a poslání. Dnes to znamená využívat cloud a infrastrukturu umožňující provoz aplikací, které rychle a úsporně zajistí digitální stránku činnosti podniku Zítra to bude znamenat bezpečně rozšířit výpočetní, úložné a síťové zdroje na okraje sítě kvůli novým nárokům internetu věcí.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , , ,

Související články

Zveřejněno 01/08/2019 by vmwareczechrepublic

Aplikovaná chromatografie

Joe Baguley, VMware Vice President and Chief Technology Officer for EMEA, o vývoji aplikací a infrastruktury na konferenci VMware vForum 2019 v Praze.

Zveřejněno 10/09/2019 by vmwareczechrepublic

Jak může umělá inteligence pomoci

Při testování schopností Alexy nebo jiné umělé inteligence si můžete užít spoustu zábavy, ale některé praktické implementace AI dokáží skutečně transformovat pracovní prostředí.

Zveřejněno 31/10/2018 by vmwareczechrepublic

Člověk versus stroj

Proč je dobře, že umělá inteligence převezme naši práci Joe Baguley Hovoří-li se o umělé inteligenci, vždy se najde někdo, kdo bude tvrdit, že způsobí masovou nezaměstnanost. Pokaždé slyšíme stejný příběh o konfliktu mezi člověkem a strojem a o tom, že je pouze otázkou času, než budeme bojovat s roboty nadanými vyspělou umělou inteligencí o zachování […]

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy