Nastává věk edge computingu?

Zveřejněno 14/08/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Larry Socher, globální výkonný ředitel pro infrastrukturní služby společnosti Accenture

 

Rok 2019 není jenom o cloudu

Navzdory všemu, co si lidé myslí o cloudu vlivem nafouklé marketingové bubliny, jde především o užitek pro podnik, nikoli nutně o koncept cloud computingu. Když hovoříme s klienty, zajímá je pouze to, jak jim cloud umožní provozovat aplikace, na nichž stojí jejich podnikání.

Jednoduše řečeno, pokud v cloudu provozované aplikace zvýší efektivitu a akceschopnost jejich podniku, jsou rozhodně pro. Podobně jim nejde o infrastrukturu jako takovou, ale o to, jak mohou využít agilní přístupy a softwarově definované technologie k přeměně infrastruktury z brzdy na akcelerátor byznysu. To je to, co je zajímá.

Cesta do cloudu vede přes aplikace

Většina rozhovorů, které vedeme s řediteli IT o cloudu a infrastruktuře, začíná otázkou: „Jaká je vaše aplikační strategie, kde se vaše aplikace nachází a jak fungují?“ Tradiční podniky, například banky nebo maloobchodní firmy, se pouštějí do digitální transformace, aby dokázaly lépe obstát na dnešním trhu. Potřebují začít využívat cloud a transformovat infrastrukturu, aby mohly modernizovat aplikace, což je nezbytná součást změn. Jak rádi říkáme, jejich cesta k novému IT je „vytyčená aplikacemi, založená na cloudu a infrastruktuře, bezpečná a provázená inteligentními provozními technologiemi.“

Data jsou v pohybu

Naši klienti zavádí nativně cloudový vývoj a modernizují a integrují své aplikace pomocí mikroslužeb. Jednou z klíčových otázek, kterou si musí položit, je, kde se nachází jejich data a které aplikace k nim potřebují přístup. Regulatorní předpisy jako GDPR a rostoucí obecné povědomí o síle dat nutí podniky uvažovat, kde získávají informace a kde je uchovávají a proč jsou to odlišná místa. A zda je nutné, aby tomu tak bylo.

Zákazníci hovoří o tom, že chtějí být akceschopnější a dynamičtější. Součástí jejich transformace proto musí být úvaha, kde a jak budou analyzovat data a získávat z nich užitečné poznatky. Tradičně bývala data k analýze agregována do rozsáhlých centrálních datových skladů. Postupem času byly tyto datové sklady přesouvány do cloudu s inovacemi jako AWS RedShift. Akceschopnost však znamená dokázat reagovat rychle a efektivně. S blížícím se bodem zvratu u internetu věcí (IoT), kde se posouváme od ověřování konceptů k reálnému nasazení bude docházet také k posunu od centrálních datových repozitářů k modelům, kde se většina dat nachází na okraji sítě. Vzhledem k tomu, že poměr cena/výkon u sítí nedrží krok s výpočetními zdroji a Mooreovým zákonem, nebude reálné přesunout exponenciálně rostoucí objem dat z okraje do centralizovaného cloudu ke zpracování. Namísto toho musíme začít zpracovávat data v pohybu na okraji našich výpočetních prostředí – analyzovat je a využívat na pobočkách, v zařízeních a jiných koncových bodech, blíže místu, kde vznikají. Musíme také minimalizovat objem dat přesouvaných do centrálních repozitářů pro dávkové zpracování a analýzu pomocí umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML).

Schopnost provádět analýzu, provozovat AI a ML a zpracovávat data v pohybu na okraji sítě pro účely IoT bude vyžadovat výrazně výkonnější výpočetní zdroje v připojeném provozu, prodejně nebo digitální bankovní pobočce. Na okrajích budou vedle sebe existovat různé IoT aplikace, které budou muset sdílet výpočetní, datové a síťové zdroje, například video analýza pro prediktivní údržbu a autonomní vozidla v lomu. Očekáváme proto u IoT aplikací širší využití kontejnerů řízených pomocí Kubernetes. Pro provoz digitálního podniku nabývají na důležitosti distribuované výpočetní zdroje. tyto platformy je nutné nejen řídit a udržovat, ale také patřičně zabezpečit.

2019: rok bezpečného provozu na okraji sítě

Ze rčení o tom, že jedinou jistotou jsou neustálé změny, se stalo klišé, ale nelze popřít, že žijeme v době postupné transformace, kdy se vše mění. Se stoupající potřebou generovat, analyzovat a využívat data na okraji sítě budou podniky muset zavádět nová řešení pro zpracování, zabezpečení a přenos dat. Accenture ve spolupráci se společností VMware vyvíjí řešení pro řízení okrajového prostředí, která spojují výpočetní, úložné a síťové zdroje a kontejnerizační platformu na podporu různých druhů IoT middlewaru a aplikací, které dokáží zpracovávat data na okraji.

Bezpečnost sice často zůstává na druhé koleji, ale pro nás je vzhledem k citlivosti dat prioritou. Důsledně se zaměřujeme na zabezpečení aplikací, dat, výpočetních zdrojů a sítí, abychom zajistili komplexní ochranu všech prvků od zařízení IoT po cloud pomocí integrovaného vývojového, bezpečnostního a provozního modelu. Stejně jako VMware jsme přesvědčeni, že zabezpečení musí fungovat od samého začátku. S VMware úzce spolupracujeme na využití inovativních technologií jako NSX a VeloCloud k automatizaci a mikrosegmentaci zařízení a cloudových sítí včetně bezpečnostních pravidel a řízení datového provozu pro aplikace IoT. To nám umožňuje rozšířit mikrosegmentaci na okraj sítě, takže můžeme zabezpečit koncové body tam, kde se nachází – přenosná zařízení, která užívají prodavači k ověřování dostupnosti zboží, autonomní vozidla v digitalizovaných důlních provozech nebo větrné turbíny daleko od pobřeží Severního moře.

Tato integrovaná řešení pro řízení okraje sítě umožňují našim klientům analyzovat data a jednat na jejich základě, aniž by ztráceli čas jejich shromažďováním v centrálním repozitáři. Data navíc zůstávají naprosto v bezpečí. O takovémto konceptu se hovoří již delší dobu, ale my jej díky partnerství s VMware uvádíme do života.

Nezáleží tolik na tom, kde k tomu dojde, ale že k tomu dojde

Na čem skutečně záleží je to, zda podnik – maloobchodník, banka, nemocnice nebo jakýkoli jiný – dokáže naplňovat své cíle a poslání. Dnes to znamená využívat cloud a infrastrukturu umožňující provoz aplikací, které rychle a úsporně zajistí digitální stránku činnosti podniku Zítra to bude znamenat bezpečně rozšířit výpočetní, úložné a síťové zdroje na okraje sítě kvůli novým nárokům internetu věcí.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , , ,

Související články

Zveřejněno 21/08/2019 by vmwareczechrepublic

VMware Pulse IoT Center 2.0 SaaS

Edge computing a IoT hrají klíčovou úlohu při probíhající transformaci celých odvětví. Tempo zavádění výpočetních zdrojů na okraji sítě kvůli analýze dat zrychluje…

Zveřejněno 15/07/2019 by vmwareczechrepublic

Konec kroucení knoflíky a mačkání tlačítek

Nad těmi, jejichž znalosti jsou omezené na konkrétní produkt nebo sadu nástrojů a jejich optimalizaci, visí Damoklův meč. Jak zůstat ve hře?

Zveřejněno 31/10/2018 by vmwareczechrepublic

Člověk versus stroj

Proč je dobře, že umělá inteligence převezme naši práci Joe Baguley Hovoří-li se o umělé inteligenci, vždy se najde někdo, kdo bude tvrdit, že způsobí masovou nezaměstnanost. Pokaždé slyšíme stejný příběh o konfliktu mezi člověkem a strojem a o tom, že je pouze otázkou času, než budeme bojovat s roboty nadanými vyspělou umělou inteligencí o zachování […]

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy