Platforma Kubernetes bude v roce 2019 hrát ústřední roli

Zveřejněno 08/07/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Proč by se o ni CIO měli zajímat?

Joe Baguley, VP & CTO EMEA VMware

Není pochyb o tom, že firmy, které dnes přežijí a budou prosperovat, jsou ty, které neustále experimentují. Připomeňme, jak Jeff Bezos zdůrazňuje nutnost „kvalitních a chytrých rozhodnutí“ – na rychlosti v podnikání totiž záleží a nové nápady, nové produkty a nové strategie vyžadují hbitost a svěží přístup. IT ředitelé, se kterými mluvím, i lidé v našem odvětví -se zabývají otázkou , jak podpořit inovace ve velkém – třeba lepším „přizpůsobením multicloudovému světu“ nebo tím, že „povedou firmu obdobím bouřlivých inovací a převratných změn“.

Dnes jde fakticky o to, dostat aplikace a data do rukou uživatelů co nejrychleji. Aplikace jsou zásadní pro fungování, konkurenceschopnost a rozvoj moderních podniků. Ale buďme upřímní, hovoříme-li o vývoji a poskytování moderních aplikací, hovoříme o různých datových centrech, tradičních a nativně cloudových aplikacích, různých typech cloudu – a to vše je nutné řídit, vše v jedné provázané, komplexní síti. S rychlým tempem rozvoje cloudové architektury musí držet krok provozní modely – a bez konzistentnosti a automatizace jednoduše nemůže podnik řádně fungovat a začne zaostávat za konkurencí.

Jak se k tomu tedy staví ti progresivně smýšlející? Jakým způsobem by měli o strategii nativně cloudových aplikací uvažovat manažeři IT? Odpověď spočívá v technologii, která se rychle noří z temných hlubin IT a dostává do širšího povědomí byznysu – technologie, která začíná zaujímat ústřední roli při podpoře a řízení aplikačních inovací – Kubernetes.

Kubernetes jsou novým základním kamenem úspěchu digitální transformace a CIO musí zbystřit

Na chvilku se ještě ohlédněme zpět. Abychom pochopili schopnosti technologie Kubernetes – která slouží k běhu, automatizaci a správě kontejnerů – musíme nejdříve pochopit roli, jakou může sehrát při rozvoji podniku.

Kubernetes není pouhý módní technický výraz, ale důležitý nástroj řízení v měnícím se světě tvorby a poskytování aplikací. Věděli jste, že slovo Kubernetes v řečtině znamená kormidelník a je od něj odvozené i slovo guvernér? Výstižné pojmenování technologie, která fakticky řídí infrastrukturu.

Vezměme si Netflix a jeho závratný vzestup na pozici největšího internetového poskytovatele zábavních služeb. Ničeho takového by nedosáhl s monolitickými databázemi a aplikacemi. Uspěl jedině díky mikroslužbám a počet užívaných kontejnerů v Netflixu v dubnu 2018 přesáhl tři miliony.

Vzestup mikroslužeb a Kubernetes výrazně usnadňuje experimentování, rychlé zotavení po neúspěšném pokusu a zároveň rozpoznání správných a nesprávných částí aplikací, které by měly být umístěné v kontejnerech.

To je jádro inovací v dnešním multicloudovém světě, kde automatizace nasazování a správy kontejnerů umožňuje ušetřit náklady, zajistit škálovatelnost, zvýšit efektivitu a uvolnit ruce pracovníkům IT od činností spojených s údržbou.

Domníváme se, že v dlouhodobém horizontu bude možné využít Kubernetes i k dalším účelům.  Očekáváme, že řada dodavatelů začne zákazníkům nabízet ucelené řešení Kubernetes a pomáhat jim aplikovat tuto technologii i v dalších oblastech na podporu růstu.

Dopady této technologie na podniky teprve začínáme pozorovat. Měly by se ale z ní snažit vytěžit maximum, protože jim pomůže připravit se na další vlnu technologií.

Jde o to, vědět, jak podniky chtějí Kubernetes užívat. Některé mohou chtít jednoduchou verzi, jiné budou požadovat integrovanější řešení a jiné budou preferovat Kubernetes ve formě služby provozované v cloudu. Všechny tyto varianty je nutné brát v úvahu.

Odstraňujeme překážky

Pokud technologie Kubernetes dokáže tak účinně pomáhat při transformaci, proč ji nezavádí větší počet podniků?

Hlavní překážkou efektivního zavedení Kubernetes jsou stávající procesy a izolované týmy. První krok tedy spočívá v hledání způsobu, jak vzájemně propojit různé týmy uvnitř podniku. Může se jednat o vývoj a provoz IT nebo o IT jako celek na jedné straně a obchodní složky na druhé. Je také potřeba povzbuzovat technické pracovníky, aby hovořili s prodejem a marketingem nebo naopak a snažili se vzájemně pochopit. Technologie Kubernetes dokáže zajistit konzistentnost provozu, takže se IT nemusí zabývat triviálními úlohami a hašením požárů – mají volné ruce k tvorbě a zavádění schopností na podporu obchodní činnosti.

Nejlepší příklady z praxe

Technologie Kubernetes již dnes mnohde pomáhá ke zlepšení zkušenosti vývojářů nebo dokonce obyvatel. Například vláda emirátu Abú Zabí zdokonalila svá digitální řešení v rámci jednotné platformy služeb veřejné správy. Očekávaný výsledek spočívá ve zjednodušení a zvýšení komfortu občanů při styku se státními institucemi. ADSSSA, úřad, který má v gesci rozvoj veřejných služeb v Abú Zabí, konsoliduje přes 1600 služeb do 80 cest občana, které pokrývají vše od koupě nemovitosti po zdravotní pojištění. Vše je založeno na efektivní pokročilé kontejnerové síti a řízení klastrů pomocí Kubernetes.

Zmínit bychom měli také online hry, které představují odvětví s větším obratem než celý Hollywood a hudební průmysl dohromady.  A rychle roste. Společnost Playtika, která je s 22 miliony aktivních uživatelů měsíčně jedním z nejvýznamnějších hráčů na tomto poli, o své cestě ke kontejnerům hovořila veřejně. Jako svoji kontejnerovou platformu si zvolila VMware PKS a na ní vybudovala agilnější prostředí, které umožňuje rychlejší vývoj a testování softwaru.

A poslední příklad – společnosti T-Mobile se podařilo sladit Kubernetes přímo s obchodními cíli. Stanovila jednoznačné požadavky na Kubernetes a nyní může sledovat obchodní výsledky a zjišťovat, zda technologie přináší skutečný užitek, například v podobě produkčních klastrů, které uvolňují kapacity IT týmu pro programování.

Technologické firmy jako ta naše se musí přizpůsobovat pokroku spolu se zákazníky, kteří se vydali na cestu multicloudu. Domníváme se, že přechod na open source a budování silné kultury inovací a technické excelence je to, co pomůže manažerům IT inovovat a umožní jim další experimentování.

Proč přijmout Kubernetes

Technologie Kubernetes má zásadní význam pro inovace v našem multicloudovém světě a zavádí ji stále více podniků a organizací. Mít Kubernetes jako jádro provozu a nástroj pro správu kontejnerů je naprosto nezbytné, chceme-li úspěšně rozvíjet kulturu experimentování.

Letošní rok je rokem, kdy velké podniky a organizace budou zavádět Kubernetes jako základ úspěšného řízení IT v multicloudovém světě.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , ,

Související články

Zveřejněno 03/05/2018 by marcoa

T-Mobile zavádí digitalizaci pro vyšší efektivitu

Nadnárodní telekomunikační společnost musí stále častěji řešit požadavky, kdy s rostoucím počtem zaměstnanců rostou nároky na jejich umístění a přístup k firemním informacím. Mobilní zaměstnanci pracující na různých typech zařízení zvyšují své požadavky na IT oddělení, aby jim poskytovalo stále lepší služby a přístup k firemní síti. V roce 2010 se společnost rozhodla postupně začít […]

Zveřejněno 10/09/2020 by vmwareczechrepublic

Dosažení odolnosti podnikání

Firmy všech velikostí musely přehodnotit své zavedené přístupy, pokud chtěly zůstat v provozu. Odvedly nesmírné množství práce, aby udržely své zaměstnance v bezpečí a přesto dokázaly poskytovat služby svým zákazníkům.

Zveřejněno 01/08/2019 by vmwareczechrepublic

Aplikovaná chromatografie

Joe Baguley, VMware Vice President and Chief Technology Officer for EMEA, o vývoji aplikací a infrastruktury na konferenci VMware vForum 2019 v Praze.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy