Konec kroucení knoflíky a mačkání tlačítek

Zveřejněno 15/07/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Proč je ve světě techniky nejdůležitější být člověkem

Joe Baguley, VP & CTO EMEA, VMware

K čemu existuje technika? nejen mobilní telefony a tablety a nejmodernější digitální aplikace, ale jakákoli technika – spalovací motor, nůžky, naostřený kámen. To všechno je technika.

Odpověď je velmi jednoduchá. Technika nám pomáhá vykonávat činnosti, nebo konkrétněji vykonávat je lépe a rychleji, než jsme dokázali dříve. Ostrý kámen je lepší k dělení materiálu než holé ruce, nůžky jsou lepší než tupý předmět a díky motoru se pohybujeme rychleji než pomocí jiných prostředků.

Technika sama je však nečinná. Žádný z uvedených příkladů by nefungoval bez člověka. Jsou to lidé, kdo techniku využívá s dobrým i zlým úmyslem, k osobnímu zisku nebo společnému dobru, k pomoci nebo ke škodě.

Někdy nevíme, co vznikne, dokud to nevytvoříme. Dějiny jsou plné příkladů lidí, kteří vzali dva existující koncepty, spojili je a stvořili něco nového.

Taková kreativita je možná pouze při setkání člověka a techniky. Každá inovace je pouze aplikace existující techniky novým způsobem. Spojením přenosné vysílačky se stolním telefonem vznikl mobilní telefon. GPS + mobilní telefon + automobil = Uber. Ford nevynalezl automobil, ale využil u něj proces sériové výroby a změnil tím celé odvětví.

V každém z takových případů dokázala firma spojit člověka, proces a techniku a uskutečnit myšlenku. To jsou tři základní faktory, které studie „Inovace v exponenciální ekonomice“ vydaná společně londýnskou ekonomickou školou Cass Business School a společností VMware označuje za nezbytné předpoklady uvedení nového nápadu do praxe.  Mimochodem – není to technika, co brání flexibilnějšímu pracovnímu rozvrhu nebo práci z domova. Jsou to lidé.

Jak ale lidé dokáží vzít něco, co existuje, a použít to novým způsobem?

Klíčem je empatie

Je pravda, že se technika vyvíjí rychlým tempem a současně se mění dovednosti potřebné k jejímu ovládání. Bylo by však chybou domnívat se, že se stačí naučit otáčet novými knoflíky a mačkat jiná tlačítka.

Takový přístup bude brzy zbytečný. Proč? Protože se jedná o typ práce, který brzy převezme umělá inteligence. Nad těmi, jejichž znalosti jsou omezené na konkrétní produkt nebo sadu nástrojů a jejich optimalizaci, visí Damoklův meč.

Co bude mít hodnotu a bude představovat rozdíl mezi progresivním a statickým podnikem, je schopnost aplikovat technické znalosti v širším kontextu. Jde o to, pochopit, jak překlenout propasti mezi různými funkčními oblastmi podniku.

Možná paradoxně je dovedností více než kdy dříve nutnou k vytvoření něčeho nového talent oceňovaný po generace – schopnost vcítění se do lidí v jiných situacích než je vaše vlastní. Empatie bývá jako dovednost přehlížena, ale pro podnik je zásadní.  Dokonce se odvážím tvrdit, že od našich techniků potřebujeme nejen schopnost vcítění, ale aby byli také filosofové a psychologové.

Takové dovednosti využije programátor při spolupráci s provozem, mohou se hodit při komunikaci mezi IT a obchodními nebo výrobními funkcemi. Znamená to aplikovat požadavky, které se tradičně objevují v nabídkách práce – „týmový hráč, ochotný spolupracovat s ostatními“ – nejen v rámci jednoho týmu nebo oddělení, ale v celém podniku.

Techničtí pracovníci musí být schopní mluvit s obchodníky a marketéry a vcítit se do jejich situace. Platí to samozřejmě i obráceně. Jde o to, porozumět lidskému chování.

Opět může pomoci technika. Cloud computing při správné aplikaci může poskytnout základ pro konzistentní provoz a propojit dříve izolované oblasti. Tím se pracovní týmy osvobodí od točení knoflíky a mačkání tlačítek a budou se moci zaměřit na posilování a efektivní užívání zmiňovaných měkčích dovedností. Vracíme se k výše popisovaným třem předpokladům realizace inovací – technika umožňuje zapojení správných lidí do správných procesů.

Lidský přístup k překonání nedostatků

Překonání nedostatků ve schopnosti inovovat, jak z hlediska dovedností, tak realizace, je nezbytným předpokladem pokroku. Technika umožňuje inovace, ale přidanou hodnotu tvoří lidé s její pomocí.

Klíčové dovednosti do budoucna nebudou spočívat v dokonalé znalosti nové platformy nebo nástroje, ale ve staré dobré schopnosti komunikovat a především pochopit, co kolegové a zákazníci potřebují, a jak jim v tom můžeme pomoci.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Zveřejněno 07/01/2020 by vmwareczechrepublic

10 předpovědí pro CIO: 2020-2025

Ohlédnu-li se zpět, domnívám se, že se všechny hlavní domněnky tak nebo onak letos naplnily. A s takto posílenou důvěrou ve svoji křišťálovou kouli si dovoluji nabídnout pohled na příštích pět let.

Zveřejněno 31/10/2018 by vmwareczechrepublic

Člověk versus stroj

Proč je dobře, že umělá inteligence převezme naši práci Joe Baguley Hovoří-li se o umělé inteligenci, vždy se najde někdo, kdo bude tvrdit, že způsobí masovou nezaměstnanost. Pokaždé slyšíme stejný příběh o konfliktu mezi člověkem a strojem a o tom, že je pouze otázkou času, než budeme bojovat s roboty nadanými vyspělou umělou inteligencí o zachování […]

Zveřejněno 12/10/2020 by vmwareczechrepublic

Jak zkraje nové éry chytře získat konkurenční výhodu

Jako optimističtí technologové věříme, že dnes žijeme ve zlatém věku inovací – věku, kdy digitální technologie transformují samotné základy existence lidstva. Důvody, proč tomu tak je, jsou patrné z událostí uplynulých měsíců a rolí, jaké technologie sehrály v naší reakci na pandemii.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy