Umělá inteligence na pracovišti

Zveřejněno 13/06/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

…jak se můžeme poučit z trendu BYOD

 

Digitální revoluce na pracovištích pokračuje. Začala tím, že si zaměstnanci začali do práce nosit svá vlastní digitální zařízení. Brzy následovala konzumerizace aplikací. Dnes si ze spotřebitelského světa nachází na pracoviště cestu další nové technologie jako umělá inteligence (AI).

Jak aktivně se podnikové IT snaží zaměstnance vybavit technologiemi, například strojovým učením a virtuálními asistenty? Nebo se zaměstnanci vzbouří a budou požadovat ke své práci AI?

Stává se AI podobným fenoménem jako BYOD?

 

Ohlédnutí

Trend využití soukromých zařízení pro pracovní účely (BYOD) se začal rozvíjet již před více než deseti lety, ale mnoho podniků přistoupilo k podpoře tohoto konceptu teprve nedávno. Některé podniky naopak BYOD zakazovaly a jiné stanovily výrazně omezující podmínky.

Navzdory zákazům užívání spotřebitelských technologiích na pracovišti však zaměstnanci – včetně manažerů – stejně svá soukromá zařízení nadále užívali. IT muselo analyzovat dopad na bezpečnost a nalézt způsob, jak spravovat nová zařízení a operační systémy. Jako pomůcka pro řízení BYOD vznikly systémy pro správu mobilních zařízení (MDM). Následovala podpora dalších typů spotřebitelských zařízení a aplikací a systémy pro jednotnou správu koncových bodů. Ohlédneme-li se zpět, uvidíme, že co začalo jako obtížný problém pro IT se nakonec stalo významným trendem, z něhož mají užitek zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé.

IT dnes ví, že poskytne-li zaměstnancům bezpečný a bezproblémový přístup k jakékoli aplikaci na jakémkoli zařízení, zvýší se výkonnost jak zaměstnanců, tak celého podniku. Podle průzkumu, který v regionu EMEA provedla společnost Forbes Insights, zaměstnanci vybavení patřičnými technologiemi:

  • Tráví o 16 % méně času manuálními procesy.
  • Lépe spolupracují (o 15 % oproti tradičním zaměstnancům).
  • Dvakrát častěji říkají, že aplikace jim pomáhají rychleji rozhodovat.
  • Pětkrát častěji uvádí nárůst produktivity.

 

Přenesme se do dnešní doby, k pronikání spotřebitelských AI technologií do podnikového prostředí. Zájem zaměstnanců je podobný jako u BYOD, ale příležitosti mohou být obrovské.

S pěkným příkladem využití AI a strojového učení se můžeme setkat v holandské organizaci Siza, která poskytuje asistenční péči lidem s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným postižením a lidem trpícím autismem a nevrozeným poškozením mozku. Organizace investuje značné prostředky do technologií, které těmto lidem umožňují si lépe uspořádat život.

„Hovoříme o novém přístupu využívajícím větší měrou moderní technologie při poskytování zdravotní péče,“ říká Jorrit Ebben, ředitel pro strategii a inovace organizace Siza. „To, oč usilujeme, je větší využití dat na podporu rozhodování našich zdravotnických pracovníků – aby dokázali poskytovat ještě lepší péči než dnes.“

Ebben uvádí konkrétní příklad pacienta na vozíčku s integrovaným respirátorem. Pokud by došlo k závadě na vozíčku nebo respirátoru, pacient by se mohl ocitnout v ohrožení života. Umělá inteligence dokáže pečovatelům pomoci na takové situace reagovat rychleji.

„Můžeme využít umělou inteligenci a strojové učení k předpovídání, zda bude respirátor dále fungovat nebo ne. Chceme zajistit, že mu dokážeme pomoci dříve, než zjistí, že pomoc potřebuje,“ vysvětluje Ebben.

 

Zpět k budoucnosti: AI v pracovním prostředí

Alexa, Siri a další virtuální asistenti žijí v domácnostech zaměstnanců, doprovází je na cestě do práce a následují je v telefonech. Výzkumná společnost Ovum ve své studii Digital Assistant and Voice AI-Capable Device Forecast: 2016-21 předpovídá, že do roku 2021 se téměř vyrovná počet lidí a hlasových asistentů.  A společnost Gartner odhaduje, že do roku 2022 bude 80 % chytrých telefonů na trhu vybaveno umělou inteligencí.

Na základě spotřebitelských trendů a změny postojů dláždí inteligentní asistenti jako Alexa pro podniky cestu k zavedení AI v pracovním prostředí. Inteligentní asistenti přirozeně doplňují chytré mobilní aplikace, jako je Edison, dříve EasilyDo. Takovéto chytré aplikace využívají prediktivní analýzu a hloubkové učení z získávání prakticky využitelných poznatků z dat v reálném čase. Například Edison na základě dopravních informací a termínů schůzek aktivně upozorňuje, že je nutné vyrazit na cestu. Takové aplikace jsou sice označované za spotřebitelské, ale není těžké pochopit, proč by si je zaměstnanci přáli využívat i v práci.

Zároveň na pracoviště pronikají domácí technologie internetu věcí (IoT). Technika vybavená AI, jako jsou inteligentní reproduktory, kávovary, osvětlení, termostaty nebo televizory, se mohou uplatnit i na pracovišti. Vždyť pokud dokáží zjednodušit a zpříjemnit život doma, proč je nevyužít i při práci?

Dalším faktorem je očekávání uživatelů, že se v práci dočkají téže digitální zkušenosti jako v soukromém životě – jinak se odmítají přizpůsobit. To znamená podpořit produktivitu při „mobilních momentech“. Nejčastějším mobilním momentem je práce s e-mailem. Například funkce mobilních postupů platformy VMware Workspace ONE usnadňuje vývojářům IT zabudovat relevantní pracovní postupy do e-mailu – tj. aplikace, kterou uživatelé podle statistik užívají nejčastěji. Spojení mobilních postupů a nástroje Workspace ONE Boxer uživatelům umožňuje provádět na mobilním zařízení různé úkoly z jediné aplikace (Boxer).

Mobilní postupy získávají kontextu z obsahu e-mailu v aplikaci Boxer a upozorňují uživatele na potřebné akce. Dobrým příkladem využití je prodej v terénu. Namísto čekání na návrat do kanceláře umělá inteligence v Boxeru automaticky obchodnímu zástupci připomíná, aby zadal informace do Salesforce. To může provést, aniž by opustil e-mailovou aplikaci.

 

Nový způsob myšlení

Pro IT představuje AI příležitost opustit vlažný přístup, jaký mnohdy zaujímalo u BYOD, a začít uvažovat o možných přínosech a inovacích. Zavedení umělé inteligence do pracovního prostředí znamená nejen technický pokrok celého podniku, ale může dát zaměstnancům větší volnost a zvýšit tak efektivitu a produktivitu oproti zavedeným způsobům práce.

Nové inteligentní technologie nastupují závratnou rychlostí a pomáhají zaměstnancům k lepší vzájemné spolupráci a k lepší obsluze zákazníků. Představte si, jak by IT dokázalo podpořit spolupráci a inovace spojením několika AI aplikací.

Takovéto inteligentní pracovní postupy umožňují IT zlepšovat uživatelskou zkušenost, optimalizovat zdroje a posilovat bezpečnost.

Tím, že IT postaví zaměstnance na první místo a zavede AI aplikace do pracovního prostředí, stane se nositelem inovací. Pravděpodobnost další neřízené revoluce typu BYOD výrazně klesá.

 

Další kroky

Podle průzkumu společnosti PwC více než 20 % podniků plánuje zavést technologie AI během letošního a příštího roku. Chce-li IT zpřístupnit potenciál AI zaměstnancům, mělo by:

  1. Organizovat: V rámci podnikového IT vytvořte odbornou sekci pro AI, sestavte podpůrný zaměstnanecký tým. Zaměřte se na zodpovědný přístup k AI. Využijte veškerá data a zařízení, která jsou k dispozici.
  2. Optimalizovat: AI zavádějte rychle vždy v malém rozsahu, získávejte zpětnou vazbu, revidujte a znovu rychle provádějte rychlé implementace v malém rozsahu.
  3. Vytvářet příležitosti: Vyhodnocujte stávající procesy a uvažujte o nich v kontextu AI z hlediska větší personalizace, vyšší efektivity a zkvalitnění služeb.

Můžeme tedy AI považovat za novodobý BYOD?

Víme, že inovace založené na umělé inteligenci mají potenciál urychlit digitální transformaci více, než si kdokoli dokázal představit. A potenciální přínosy nelze přehlédnout. Automatizace s využitím umělé inteligence šetří pracovníkům čas tím, že přebírá nezáživné, opakující se úkony, takže mohou strávit více času řešením složitějších problémů.

AI však nemusí jít stejnou cestou jako BYOD.

IT oddělení, která se zavedení BYOD bránila, situaci z hlediska bezpečnosti a řízení nezvládla. Tam, kde podnikové IT BYOD podpořilo a začlenilo jej do své strategie, zaznamenali výrazný přínos. Podobně svoji skutečnou sílu AI ukáže pouze za předpokladu, že ji IT cíleně začlení do výbavy zaměstnanců. IT má skvělou příležitost vyjít vstříc požadavkům zaměstnanců a provést skutečnou digitální transformaci – takovou, ze které bude mít podnik významný užitek.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Zveřejněno 14/08/2019 by vmwareczechrepublic

Nastává věk edge computingu?

Zákazníci hovoří o tom, že chtějí být akceschopnější a dynamičtější. Součástí jejich transformace proto musí být úvaha, kde a jak budou analyzovat data a získávat z nich užitečné poznatky.

Zveřejněno 17/03/2020 by vmwareczechrepublic

Nesmíme hledět jen na zisky

Je také nutné si uvědomit, jaký dopad by technologie mohly mít, pokud bychom je ponechali bez kontroly. Nástup technologií, jako je umělá inteligence, strojové učení a automatizace, přináší kromě potenciálu ke zlepšování také významné etické problémy.

Zveřejněno 21/07/2020 by vmwareczechrepublic

Emočně inteligentní vedení v oblasti zabezpečení

Všem dělá starosti, že v budoucnu bude nedostatek dovedností v oblasti umělé inteligencí, a také to, že práci nám budou brát stroje. Myslím, že se můžeme přestat strachovat. Lidé vždy budou mít schopnosti, které stroje budou postrádat.

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy