Proč se Česká republika z hlediska technologií řadí k nejatraktivnějším oblastem v Evropě

Posted on 26/06/2019

Všechno zlé je k něčemu dobré. Platí to i v případě České republiky. V současnosti prochází významnou krizí na trhu práce, protože ve veřejném i privátním sektoru chybí pracovníci, kteří by zaplnili volná pracovní místa. Kladnou stránkou tohoto problému je, že Česká republika má nejnižší míru nezaměstnanosti ze všech zemí EU. Pokud ale bude chtít i v budoucnu dosahovat lepších výsledků než tradiční ekonomické velmoci EU, bude muset najít řešení tohoto nedostatku pracovníků.

Zdá se, že jedním z možných řešení jsou technologie. Místní firmy i nadále nacházejí vysokou hodnotu v automatizaci procesů, jak uvádí Martin Ježek, obchodní ředitel společnosti Grafton Recruitment, která se řadí mezi největší evropské nezávislé personální agentury. „Automatizace a zvyšování produktivity práce je v současnosti významný trend nejen v odvětví automobilové výroby, ale také v oblasti podnikových služeb, například formou robotizace vybraných podnikových procesů.“

Není proto žádným překvapením, že do technologického sektoru v České republice proudí investice na rekordní úrovni, plánované investice do průmyslu překračují 21 miliard Kč (asi 900 milionů USD) a svou působnost zde rozšiřují globální firmy z oblasti IT, včetně společnosti VMware.

Česká republika hraje v podnikání společnosti VMware v regionu EMEA nepostradatelnou roli. Nacházejí se zde významní zákazníci, kteří hledají možnosti, jak posunout své podnikání kupředu pomocí technologií. Patří mezi ně malé, střední i velké podniky jako jsou Pražská burza cenných papírů, Univerzita v Pardubicích a v Hradci Králové, ESET (poskytovatel SW zabezpečení) či producent mlékárenských výrobků Savencia. Z nich např. telekomunikační operátor T-Mobile nebo poskytovatel služeb v oblasti IT Lundegaard se snaží snížit náklady, zlepšit výkonnost a zvýšit pružnost podnikání.

Lokální působnost s globálními ambicemi

I když všechny mají sídlo v České republice, společnosti jako Savencia a Lundegaard mají mezinárodní působnost a T-Mobile Czech Republic je dceřinou společností německého telekomunikačního giganta Deutsche Telekom. S více než 20 000 zaměstnanci a zákazníky, kteří pracují po celém světě, všechny tyto značky potřebují infrastrukturu IT odpovídající jejich geografické působnosti.

Na papíře se může zdát, že Lundegaard s 80členným týmem, Savencia s více než 18 000 zaměstnanci ve 29 zemích po světě a T-Mobile jsou velice rozdílné společnosti. Ve skutečnosti mají jejich cíle pro technologickou infrastrukturu určitá společná klíčová kritéria, včetně snížení nákladů, zjednodušení správy a zvýšení pružnosti.

Aby těchto cílů dosáhly, všechny tyto společnosti spolupracovaly s místním týmem společnosti VMware a jejími partnery na zajištění technologií odpovídajících jejich potřebám.

Různá odvětví, společný cíl

Řešení VMware vSAN umožnilo společnosti T-Mobile dosáhnout úspor při provozování infrastruktury díky využívání nenákladných, hromadně vyráběných serverů a zjednodušit správu pomocí jedné integrované softwarové sady. Dokázala také snížit prostorové nároky, množství energie spotřebované hardwarem a náklady na správu. Václav Molík, senior manažer designu zákaznických řešení ve společnosti T-Mobile Czech Republic, uvedl: „Řešení vSAN umožnilo bezproblémové rozšíření virtualizace i na úložiště a vytvoření hyperkonvergovaného řešení, které funguje s našimi stávajícími zařízeními, dovednostmi, softwarovými řešeními a hardwarovými platformami.“

Společnost Savencia chtěla získat možnost spravovat všechny své technologie, ať už v kterémkoli z výrobních provozů v České republice a na Slovensku, nebo ve svém pražském ústředí, pomocí jedné hyperkonvergované infrastruktury. S využitím virtualizace pomocí řešení VMware vSphere a virtualizovaného úložiště postaveného na řešení VMware vSAN zajistila vysokou dostupnost serverů v produkčním prostředí, eliminovala náklady na údržbu místní infrastruktury a zjednodušila provoz IT prostřednictvím centralizované správy z jednoho místa. „Technologie řešení VMware vSphere 6.5 a VMware vSAN 6.6 nám pomohly zjednodušit provoz IT. Můžeme teď celé prostředí IT řídit jako jeden celek z jednotného rozhraní v našem pražském ústředí,“ řekl Vladimír Drápalík, IT manažer pro Českou republiku a Slovensko ve společnosti Savencia.

Tři virtualizovaná datová centra založená na produktech společnosti VMware (VMware vCloud Director, VMware vSphere 6.5 a VMware NSX) umožňují společnosti Lundegaard škálovat zdroje podle požadavků zákazníků a situace na trhu, což je naprosto zásadní, protože její požadavky na pracovní zatížení a kapacitu se v průběhu času mění v závislosti na aktuálních projektech. To zastaralá infrastruktura jednoduše nedokázala zajistit. „Oproti provozování fyzických serverů nám virtualizace pomocí řešení vSphere 6.5 poskytuje větší flexibilitu při vytváření vyhrazených serverových prostředí, včetně škálování oběma směry podle toho, jak se v čase vyvíjejí skutečné potřeby zákazníků,“ říká Tomáš Zajíček, CTO ve společnosti Lundegaard.

„Ambiciózní i zavedené firmy potřebují pružnou, nenákladnou infrastrukturu, která plní požadavky současného trhu,“ řekla Eliška Jirovská, Country manažerka pro českou republiku a Slovensko ve společnosti VMware Czech Republic. „Tyto tři firmy sice působí v různých sektorech, ale jedno mají společné – zavádějí technologie jako strategickou výhodu, která má pro jejich podnikání naprosto zásadní význam.“

Od digitalizace práce po digitalizaci podniků

Společnost T-Mobile se na společnost VMware obrátila, také když potřebovala zvýšit efektivitu zavedením digitálního pracovního prostředí. V souvislosti s růstem společnosti se zvyšovaly požadavky na přístup k firemním datům z nejrůznějších míst. Mobilní zaměstnanci pracující s celou škálou zařízení vytvářeli tlak na oddělení IT, které potřebovalo zlepšit své služby a poskytnout lepší přístup k podnikové síti.

Začlenění řešení VMware Horizon do strategie pro digitální pracovní prostředí umožnilo společnosti T-Mobile najít rovnováhu mezi požadavky jejích pracovníků a nutností udržovat zabezpečení a kontrolu s využitím jedné platformy, která podporuje vzdálenou i místní práci. Možnost pracovat vzdáleně má teď více zaměstnanců, kteří tak mohou těžit z flexibility, pohodlí a vyšší produktivity.

Digitalizace provozu jako způsob, jak se vyrovnat s požadavky dynamického trhu

Společnosti T-Mobile, Savencia a Lundegaard jsou typickými příklady toho, jak se místní firmy vyrovnávají s požadavky dynamického trhu prostřednictvím digitalizace svého provozu, což jim umožňuje dosáhnout další fáze jejich růstu.

Dokládají také, jak společnost VMware nejrůznějšími způsoby podporuje své zákazníky.

„Náš globální záběr znamená, že můžeme čerpat z rozsáhlých zkušeností v mnoha oblastech, v rámci naší společnosti i prostřednictvím našich partnerů,“ vysvětluje Eliška. „Šíře našeho portfolia znamená, že naše nabídka se nezakládá jen na jednom řešení. Můžeme podporovat celou technologickou infrastrukturu našich zákazníků a pomoci jim co nejvíce zjednodušit potenciálně velice komplexní situaci, a přitom je neomezovat ve výběru řešení.“

Pokud chcete získat další informace o společnosti VMware v České republice nebo pokud si chcete s někým promluvit o možnostech spolupráce, prosím vyplňte kontaktní formulář zde nebo zavolejte: +420 255 725 410 .


Category: Business, Zprávy

Tags: , , ,

Related Articles

Posted on 24/05/2018 by marcoa

Savencia využívá virtualizaci pro zjednodušení IT

IT prostředí producenta mléčných výrobků Savencia je plně virtualizováno na VMware vSphere a centralizováno v pražském sídle firmy. Přesto je ale nutné technicky provozovat jednotlivé výrobní celky v celkem čyřech výrobních závodech rozmístěných napříč Českou republikou a Slovenskem. To vyžaduje nasazení moderní hyperkonvergované infrastruktury, která umožňuje spravovat všechny komponenty jako jednu. Savencia si vybrala virtualizaci […]

4 minute read
Posted on 04/01/2018 by blogsadmin

Jak zavést NFV do praxe: osvědčené postupy

Honore‘ Labourdette, VP Global Market Development, Telco Business Group, VMware Je zcela zřejmé, že celé telekomunikační odvětví z technického a provozního hlediska přechází na virtualizované síťové funkce s pomocí virtualizace síťových funkcí (NFV) jako architekturního rámce. Mnoho operátorů již NFV zavedlo a ostatní to mají v plánu. Již není otázkou, zda odvětví telekomunikací přejde na virtualizovaná prostředí, jak […]

5 minute read
Posted on 20/01/2020 by vmwareczechrepublic

Obchodní úspěch uprostřed aplikační exploze

Historie teprve potvrdí, že se nyní nacházíme uprostřed exploze aplikací. Před deseti lety bylo na světě dostupných 52 milionů různých aplikací. Dnes je to 335 milionů a předpověď do roku 2024 říká, že jich bude téměř tři čtvrtě miliardy.

5 minute read

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy