Nejen další „G“

Zveřejněno 20/06/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

co bude 5G znamenat pro VŠECHNY podniky

 

Jean Pierre Brulard, viceprezident a generální ředitel VMware EMEA

 

Rok 2019 byl zatím rokem 5G. Těžko dnes nalezneme oblast, kde by se o využití 5G nehovořilo – od skládacích telefonů přes operaci pacienta vzdáleného mnoho kilometrů, kterou provedli lékaři na Světovém mobilním kongresu, po superrychlé zavádění sítí v USA, taktilní internet, internet věcí a samozřejmě robotiku.

Telekomunikačním operátorům a poskytovatelům komunikačních služeb se nabízí nezměrně příležitostí – od navýšení kapacity po poskytování nových služeb, obsahu a interakcí způsoby, které dosud nebyly možné. Díky využití 5G pro internet věcí (IoT) a edge computing se nabízí úžasné příležitosti, jaké byly ještě před pár lety nepředstavitelné.

Znamená to však, že se 5G blíží zásadnímu bodu zlomu.  Dnes přijatá rozhodnutí budou mít pro poskytovatele komunikačních služeb dalekosáhlé následky z hlediska finančního i provozního – od schopnosti překonat konkurenci novými službami s přidanou hodnotou po výrazné zlepšení výkonu a provozní efektivity sítí.

Bylo by však chybou uvažovat o 5G pouze z hlediska příležitostí pro telekomunikační odvětví. Každý podnik v každém sektoru, který užívá sítě (tedy úplně každý), by měl nástup technologií 5G zohlednit ve svých plánech a uvažovat o jejich využití pro své obchodní cíle.

Nezáleží na tom, zda se daný subjekt věnuje maloobchodu nebo logistice, působí ve městě nebo na venkově, či zda náleží do soukromého nebo veřejného sektoru – 5G slibuje skvělé příležitosti k poskytování nových služeb a aplikací, rozšíření automatizace a další možnosti, které podnikům umožní vstupovat do interakce se zákazníky dříve nepředstavitelnými způsoby.

To rozhodně neznamená, že vše půjde hladce – jak řekla  v rozhovoru pro CNN ředitelka pro nové obchodní příležitosti ve společnosti Ericsson Åsa Tamsons, mnoho lidí stále považuje 5G pouze za „další síť“. Takový postoj může mnohde ztížit obhajobu nezbytných počátečních investic. Podniky budou muset přesvědčit interní i externí zainteresované strany o opodstatněnosti nákladů.

Jedna síť, nekonečně příležitostí

Jak tedy vysvětlit, že nejde pouze o další generaci mobilní sítě? Jednoduše řečeno, 5G nabízí mnohem rychlejší přenos dat, podstatně nižší latenci a výrazně vyšší hustotu než sítě 4G.

Chceme-li například využít potenciál služeb založených na internetu věcí, rozvíjet robotiku, zavádět autonomní vozidla, budovat chytrá města a veřejné služby nebo dosáhnout přelomu v telemedicíně, vstupují do hry všechny tři uvedené faktory. Co však ve skutečnosti znamenají?

Rychlost je poměrně srozumitelná. Často se jako příklad rychlosti 5G uvádí schopnost stáhnout celovečerní film v HD za deset sekund namísto dnes běžných dvaceti nebo více minut (podle dostupného připojení).

Latence vyjadřuje dobu, kterou data potřebují k přesunu mezi dvěma body. Hovoříme o méně než milisekundovém zpoždění, což má význam například pro chirurgii. Spolu s rychlostí se o latenci zajímají také hráči počítačových her, kteří by mohli být ochotní si připlatit za rychlé připojení bez zpoždění.

Hustota nabývá na významu s rostoucím počtem zařízení připojených k síti v každém okamžiku. Již dnes na světě existuje více než 23 miliard připojených zařízení a jejich počet neustále stoupá, přičemž jich stále více slouží mobilním a IoT aplikacím. Všichni jsme se již někdy ocitli v situaci, kdy rychlost připojení dramaticky klesne poté, co se připojí více přítomných lidí současně. Na připojení k internetu přitom spoléháme stále větší měrou. Potřebujeme tedy sítě, které dokáží obsloužit více zařízení než kdy dříve.

V každém z uvedených případů má 5G potenciál zásadně zvýšit výkon oproti stávajícím sítím 4G. Umožní provozovat nové služby a aplikace a poskytne přesně takovou úroveň připojení, jakou digitální svět potřebuje.

Například nemocnice by mohla obsluhovat oblast o rozloze stovek kilometrů čtverečních. Jak jsme viděli na kongresu MWC, chirurg může přes vysoce výkonnou a vysoce spolehlivou síť 5G operovat pacienta ve vážném stavu pomocí robota na jiné klinice. 5G zavádí koncept nazývaný „network slicing“Jedná se o rozdělení sítě na řadu nezávislých virtuálních podsítí, každá z nichž má charakteristiky potřebné pro poskytování určité služby. V tomto případě by virtuální podsíť mohla sloužit k poskytování k služby s nízkou latencí, aby všechny úkony mohly probíhat v reálném čase bez zpoždění, s vysokou propustností, aby bylo možné přenášet pro operatéra zvuk a obraz ve vysokém rozlišení, a s vysokou spolehlivostí, aby bylo zajištěno, že služba bude dostupná po celou dobu operace a na spojení nebudou mít vliv ostatní mobilní uživatelé.

Nebo například maloobchod. Rozšířená a virtuální realita je již dlouho považována za potenciální řešení některých problémů, se kterými se toto odvětví potýká – díky nízkolatenčním sítím 5G by se takové technologie mohly z okrajové inovace stát běžným nástrojem, který zákazníkům umožní prohlédnout si vybrané zboží na sobě nebo v prostředí, pro které je určené.

Všichni jsme se už setkali se zdánlivě lákavými nápady na doručování zboží pomocí dronů, kdy by oblohu nad námi zaplnila mračna bezpilotních létajících strojů. Technologie 5G posouvají tuto pro někoho zneklidňující myšlenku podstatně blíže realitě. Díky vysoké hustotě připojení by byl možný provoz velkého množství takových letounů, které by mohli operátoři na dálku řídit a koordinovat, aby nedocházelo ke kolizím. To by znamenalo omezení dopravních zácp, zejména ve městech, a zároveň možnost obsluhovat řídce osídlené odlehlé oblasti.

Realizace takových myšlenek bude vyžadovat značné investice do síťové infrastruktury. Pro poskytovatele komunikačních služeb to představuje značně náročný podnik. Spíše než s čistě 5G sítěmi se proto budeme setkávat s hybridním připojením, kde 4G bude sloužit k poskytování základních služeb a 5G specifickým účelům. Z toho důvodu potřebují něco, co nazýváme telekomunikačním cloudem. Jedná se o softwarově definovanou technologii, která podporuje dnešní sítě 4G a staví základy pro 5G. Velmi si ji cení například Vodafone. „K automatizaci provozu a správy sítě potřebujeme flexibilitu a agilitu, jaké je možné dosáhnout pouze pomocí softwarově definované infrastruktury,“ říká Johan Wibergh, technický ředitel tohoto telekomunikačního operátora. „Přechodem na NFV a postupným zaváděním telekomunikační cloudové infrastruktury jsme dosáhli zkrácení doby nutné k uvádění nových služeb na trh, což má pro nás ekonomické přínosy.“

Díky 5G mohou podniky dosáhnout kvality a rychlosti připojení, jakou potřebují pro provozování klíčových nových technologií jako IoT, edge computing nebo umělá inteligence, které budou určující pro další fáze digitální revoluce. Sítě 5G, spolu se softwarově definovanou infrastrukturou, která lépe odpovídá jejich specifikaci a účelům, mají potenciál bezprecedentním způsobem transformovat provozní a obchodní modely zavedených firem.

Využívat a prosperovat

Ještě jsme si ani nezačali uvědomovat, jaké možnosti technologie 5G nabídnou. Ještě zbývá ujít velký kus cesty, než se dočkáme jejich úplného rozšíření, ale podniky by měly již dnes uvažovat o tom, jak jejich potenciál využít k posílení vlastní konkurenceschopnosti. U toho, kdo je bude brát pouze jako další generaci mobilních sítí, hrozí, že nebude na jejich nástup připravený a promarní ohromné příležitosti, které se budou nabízet.

Sítě 5G fakticky umožní uvedení řady nových slibných technologií do praxe – ten, kdo se nepřipojí, bude jen těžko bojovat o přežití v digitálním světě.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , ,

Související články

Zveřejněno 08/11/2019 by vmwareczechrepublic

Co přinesl letošní VMworld českým a slovenským zákazníkům

Ohlédnutí za konferencí VMworld Europe 2019 z pohledu Elišky Jirovské, Country manažerky VMware pro Českou republiku a Slovensko

Zveřejněno 23/07/2018 by vmwareczechrepublic

Závody v inovacích

Proč vás schopnost inovovat udrží ve hře Richard Bennett, Head of Accelerate & Advisory Services, VMware Rychleji, rychleji a ještě rychleji. Tempo, s jakým na trh přichází dosud nevídané produkty – od žárovky přes iPhone po elektromobil – stále stoupá, ale každá novinka se velmi rychle stává samozřejmostí. Jako podniky i jednotlivci máme stále vyšší nároky, […]

Zveřejněno 02/12/2019 by vmwareczechrepublic

Video Aircraft Industries

“Díky VMware se výrobní proces stal bezpečnějším, rychlejším a přesnějším.” Pavel Struhár, CIO Aircraft Industries      

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy