Přechod na 5G

Posted on 29/04/2019

… nabízí poskytovatelům komunikačních služeb příležitost změnit celé odvětví

Jean-Pierre Brulard, SVP and General Manager EMEA, VMware

Poskytovatelé komunikačních služeb (CSP) stojí před těžkým úkolem v podobě zavádění sítí 5G. Úkol je to bezpochyby nesmírně náročný, ale zároveň potenciálně velmi výnosný. Poskytovatelé se musí vypořádat s vysokými nároky zákazníků, smíšeným portfoliem hlasových a datových služeb, klesajícím průměrným výnosem na uživatele (ARPU), nárůstem nákladů na infrastrukturu a sílícím konkurenčním tlakem. Asociace GSMA předpovídá, že počet připojení 5G do roku 2025 dosáhne 1,1 miliardy, tj. zhruba 12 % celkového počtu mobilních připojení, a že celkové výnosy operátorů přitom porostou průměrným ročním tempem 2,5 % na 1,3 bilionu. Pro operátory, kteří zápolí se stoupající poptávkou po datových službách a zároveň klesajícími cenami, to představuje významnou příležitost. Problém je dokázat se na trendu svézt a nezůstat pozadu.

V rámci přechodu na 5G bude muset dojít ke změnám v koncepci mobilních sítí i jejich využití. Jde nejen o zrychlení připojení jako předpoklad inovací typu internet věcí, vysílání kdekoli z jakéhokoli zařízení na vyžádání nebo odolné komunikace v krizových situacích. Jde o posun od standardního přístupu s univerzální službou pro všechny ke schopnosti segmentovat služby a platformy podle požadavků zákazníků. Jak uvádí GSMA: „Mobilní operátoři budou využívat nové architektury sítí… [a] pokročilý software umožní mobilním sítím, aby se adaptovaly na potřeby služby spíše než naopak.“

Komerční příležitost

To představuje výrazný posun i oproti tomu, co nabízí dnešní sítě 4G. Poskytovatelé komunikačních služeb budou muset plánovat tak, aby zajistili připravenost svých sítí na budoucí nároky, budou muset přistupovat k provozu sítě novým způsobem a získat nové dovednosti, aby dokázali bezproblémově přejít z dnešního stavu k budoucí podobě mobilních sítí. Budou muset uvažovat, jak bude síť využívána, a jaký bude rozdíl oproti 3G a 4G. Například nesmírně vysoká přenosová kapacita a nízká latence technologií 5G ve spojení s nově vznikající technologií vícepřístupového okrajového computingu (MEC) dá vzniknout nové, distribuované telekomunikační cloudové architektuře, na níž budou mocí být nasazovány dosud nevídané služby. Takové služby, založené na softwaru a analýze dat, budou skutečně osobní a specifické pro různé případy užití – připojená vozidla, sofistikované sledování zdravotního stavu nebo autonomní bezpečnostní drony se schopností učení.

S rozvojem internetu věcí (IoT), umělé inteligence (AI) a strojového učení sítě 5G také podnikům umožní shromažďovat značné objemy dat, v reálném čase je analyzovat a poskytovat tak služby s minimální dobou odezvy. Podle výzkumu společnosti IDG 72 % podniků očekává, že IoT pro ně bude vysoce relevantní v průběhu příštích tří let. A jak podniky budou přicházet na přínosy těchto technologií a plošně je zavádět, budou hledat poskytovatele služeb, kteří jim dodají potřebné vybavení a konektivitu.

Co to znamená v praxi? V dopravě mohou chytrá vozidla komunikovat se senzory v dopravních systémech nebo zabudovanými přímo do vozovky pro minimalizaci počtu nehod, proti dopravním zácpám a pro zmírnění znečištění životního prostředí. Ve zdravotnictví je hlavní oblastí využití intervence a prevence na dálku – specialisté na jedné straně zeměkoule mohou pomáhat vyléčit choroby pacientů, se kterými si místní medicína nedokáže poradit. Ve strojírenství a stavebnictví znamená možnost ovládání strojů na dálku méně pracovníků vystavených rizikovému prostředí. Média budou moci přenášet události a vysílat pořady ve vyšším rozlišení a vyšší kvalitě bez WiFi připojení, což pomůže organizátorům akcí, vysílatelům a mediálním společnostem zprostředkovávat působivější zážitky bez potřeby drahých přijímačů či přítomnosti diváka na konkrétním místě.

 

 


Category: Business, Virtualization

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy