Jak pomocí multicloudu odstranit technologie z cesty byznysu

Posted on 15/04/2019

Sam Routledge, CTO, Softcat

Technologie by teoreticky měly významně podporovat obchodní činnost, ale kolik firem může upřímně tvrdit, že jim technologie dávají křídla, a kolik má pocit, že je spíše trochu svazují? Vždy bude samozřejmě existovat propast mezi reálnými možnostmi inovací a bezmezností představivosti, ale mnoho firem vnímá technologie jako náklad, ne jen jako přínos.

Nebylo by skvělé, kdyby podnik dokázal odstranit technologie z cesty byznysu? Můžeme o tom uvažovat ve fyzické rovině jako uvolnění prostoru odstraněním hardwaru a využitím místa například k rozšíření prodejní plochy v obchodu nebo vytvoření nových ordinací ve zdravotnickém zařízení. Nebo můžeme v obecnějším smyslu hovořit o využití technologií k poskytování služeb nové generace zákazníkům namísto zápolení se složitým IT prostředím.

Stále více podniků se digitalizuje a ukazují se plně limity jejich stávající IT infrastruktury. To, co mají, přestává vyhovovat – znamená to, že by měly investovat do dalšího vybavení a lidských zdrojů, namísto soustředění na hlavní obchodní činnost? U nás ve společnosti Softcat se stále častěji setkáváme se zákazníky, kteří chtějí vědět, co znamená být digitální a jak se na to připravit. Pro mnohé z nich to znamená setkání s krutou pravdou o tom, čeho mohou a nemohou dosáhnout se svými dnešními prostředky.

Na konci tunelu ale samozřejmě probleskuje světlo. Většina si uvědomuje, že digitalizace se stává v podnikovém světě normou, nikoli volbou, a že musí svoji infrastrukturu přizpůsobit tak, aby podporovala jejich obchodní požadavky. Cloud je již dlouho považován za klíčový faktor digitální transformace a podniky mají více možností než kdy dříve budovat platformy, které jim – a jejich aplikacím – poskytnou, co potřebují. Dokládá to i celosvětový výzkum společnosti Forrester, podle něhož 50 % podniků užívá alespoň jednu veřejnou cloudovou platformu.

Budoucnost je světlá, dnešní realita je však poněkud odlišná. Stínové IT a zkostnatělé uvažování spolu s rozdílnými požadavky aplikací na provozní prostředí vedou k tomu, že řada podniků využívá různé cloudy bez jednotné, konzistentní správy.

Výsledkem je stav často označovaný jako „ošetřování stehů“. Popisuje jev, kdy podnik rozšiřuje využití cloud computingu a spolupracuje s více poskytovateli, čímž přirozeně stoupá složitost a rizika spojená s různými infrastrukturami, nástroji pro správu a procesy. „Sestehováním“ takových řešení stoupá náročnost správy celého prostředí, kdy uživatelé naráží na problémy s kompatibilitou, interoperabilitou a bezpečností.

Tomu se zákazníci snaží vyhnout. Chtějí používat různé cloudy, ale tak, aby byla zajištěna bezpečnost, konzistentnost a kontrola. Skutečná multicloudová prostředí umožňují zavádění, umisťování a přesouvání aplikací a pracovních zátěží bez omezení, podle potřeby. To znamená mít možnost vyvíjet a testovat aplikace na jednom místě, například ve veřejném cloudu, a rychle škálovat zdroje před přesunem do bezpečného privátního cloudu nebo do lokálního prostředí po uvolnění do produkce.

Tímto způsobem lze efektivně využít investice – není ekonomické platit za infrastrukturu pro aplikaci náročnou na zdroje, kterou je nutné nejprve otestovat, ale ekonomické není ani nechat takovou aplikaci běžet bez omezení ve veřejném cloudu. Má-li firma jasno, k čemu které prostředí slouží, může je efektivně využívat pro celý životní cyklus aplikací.

Proto jsou tak důležité partnerství, jako je například spolupráce VMware a Amazon Web Services, lídrů na poli privátního a veřejného cloudu, jejímž výsledkem je skutečně hybridní cloudové řešení VMware Cloud on AWS. Toto řešení ukazuje, kam vývoj směřuje a jako lidé vnímají cloud computing obecně – ne jako rozhodování mezi privátním, veřejným a lokálním prostředím, ale jako kombinaci toho nejlepší ze všech tří světů, která naplní jejich požadavky.

Pro firmy jako Softcat je schopnost nabídnout to nejlepší z obou stran na základě zkušeností s oběma dodavateli nesmírně cenná – díky rozsáhlým znalostem technologií VMware a AWS můžeme zákazníky vést k optimální implementaci.

Zákazníci potřebují nejlepší řešení a implementaci, ale nemají čas nebo zdroje k realizaci vlastními silami. Tím, že rozumíme potřebám zákazníků a dokážeme vybudovat příslušnou infrastrukturu, umožňujeme firemnímu IT zaměřit se na podporu klíčových činností firmy namísto obhospodařování technologických základů.

Multicloudová prostředí jsou budoucnost a každý, od výrobců přes distributory po zákazníky, by si měl uvědomit, že schopnost definovat a zavést optimální infrastrukturu je zcela zásadní předpoklad úspěšné digitalizace. V mnoha firmách vznikne hybridní prostředí neúmyslně. Důležité je všechny prvky – ve veřejném nebo privátním cloudu a v lokálním prostředí – pospojovat tak, aby umožňovaly efektivní provoz potřebných aplikací. Tím je možné odstranit technologie z cesty při naplňování obchodních záměrů.


Category: Business

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy