Strůjci změn: Andrei Popov, IT ředitel prosazující agilní kulturu

Posted on 04/03/2019

„Ve většině organizací jsou agilní kultura a metodiky omezené na vývoj softwaru – ale neměly by,“ tvrdí Andrei Popov, IT ředitel rakouské banky Raiffeisenbank v Rusku.

 

Co znamená „agilní“? Schopnost tvořit a reagovat na změny s cílem uspět v nejistém a proměnlivém prostředí.

Agile Alliance

 

„Duch agilních postupů, které zásadně změnily přístup k vývoji softwaru, mohou a měly by být aplikovány v celé organizaci,“ říká Popov. „Zlepšují spolupráci, podporují inovace, pomáhají soustředit se na to, co je skutečně podstatné pro zákazníka, a umožňují vše dělat rychleji.“

Od prvotního zavedení ve vývojových týmech se agilní metodika v Raiffeisenbank postupně začala šířit i do dalších klíčových oblastí a postupně prostoupila celou organizační kulturu. Popov pokračuje: „Podívám-li se na to, čeho jsem za posledních sedm let na pozici IT ředitele dosáhl, myslím, že posun směrem k agilní kultuře je jednou z mých nejvýznamnějších zásluh. Pomáhá totiž bance pochopit, co je skutečně důležité a přínosné, a neutápět se ve formalitách. Vždyť jako IT ředitel banky bych měl být katalyzátorem progresivní kultury.

Popovův zápal pro agilní metodiky souvisí částečně s tlakem, kterému je banka vystavená – rychle a nepřetržitě inovovat, aby si zachovala svoji pozici mezi nejvýznamnějšími ruskými bankami. „Nová éra bankovnictví je bezpochyby digitální,“ říká Popov. „Produkty a služby, které řeší problémy naši zákazníků, se opírají o informační technologie. Naše IT oddělení musí podporovat rychlé inovace, aby banka zůstala konkurenceschopná.“

Privátní cloud banky je klíčový pro rychlost práce vývojových týmů a nedávno zavedená platforma pro řízení cloudu VMware vRealize zkrátila vývojový cyklus o dalších 10 %. Tím se zrychlilo uvádění nových bankovních produktů a služeb na trh. „Cloud založený na technologiích VMware nám pomáhá vytvářet řešení, která naplňují potřeby našich zákazníků,“ říká Popov.

Banka svůj cloud využívá také k experimentům s novými technologiemi. Popov považuje blockchain, velká data, umělou inteligenci (AI) a internet věcí (IoT) za dnešní klíčové disruptivní trendy a banka je zkoumá nezávisle i ve spolupráci se start-upy a zákazníky. „Každá z těchto technologií je úžasná sama o sobě, ale největší příležitost nabízí teprve jejich součinnost. To je pro všechny svaý grál, o který usilují. A rozhodně zamíchá kartami na trhu,“ uvažuje Popov.

Stěžuje si ale na nedostatek odborníků na tyto technologie, což může být překážkou jejich zavádění a pokroku. „Nalézt kvalifikované experty v oblastech jako blockchain nebo AI je aktuálně jeden z největších problémů, se kterými se banka potýká,“ říká Popov.

Navzdory nedostatku pracovníků s patřičnými dovednostmi, který přirozeně doprovází nástup nových technologií, si Popov zachovává optimismus ohledně jejich potenciálního dopadu nejen na bankovnictví, ale na celou společnost. „Nové technologie jsou úžasné, protože nám nabízí příležitost dělat něco skutečně užitečného – spolupracovat a řešit závažné problémy světa.“

 


Category: Business

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy