Chris Wolf – předpovědi na rok 2019

Zveřejněno 07/02/2019 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

2019 a inflexní bod inovací

Začátek roku je ideální doba k zamyšlení nad tím, čeho je možné dosáhnout – a k plánování, jak proměnit nápady ve skutečnost. V roce 2018 ovlivnily inovace jako automatizace a analýza dat náš způsob práce i styl života. Více než kdy dříve jsme propojení s rodinou, přáteli a spolupracovníky. Podíváme-li se s odstupem, zjistíme, že zásadním změnám v našem pracovním i osobním životě je společná jedna věc: software.

Aby nedošlo k omylu. Výrobci samozřejmě přichází se zásadními inovacemi v oblasti hardwaru. Jako jeden z příkladů můžeme uvést posouvání umělé inteligence (AI) a strojového učení (ML) do hlavního proudu. Avšak bez softwaru bychom nikdy nedosáhli skutečné dynamiky. Budeme nuceni inovovat, ale budeme se při tom muset řídit řadou zbytečných omezení. Díky softwaru může infrastruktura, na níž naše aplikace běží, být stejně dynamická jako aplikace, které vytváříme.

V roce 2019 bychom měli usilovat o využití softwaru a vyspělých softwarově definovaných technologií k inovacím, které umožní reagovat na budoucí změny. Tím dosáhneme vyšší akceschopnosti a bezpečnosti. Padá tím také řada překážek, které brání inovacím. Podívejme se na některé z hlavních technologických trendů, které nás povedou do světa inovací bez hranic.

O cloudu již neuvažujeme jako o umístění, ale jako o provozním modelu

Ve svých predikcích na rok 2018 jsem hovořil o rozrůstání cloudových služeb a jejich přesunu. Oddělení cloudových služeb od cloudových datových center není otázkou správného nebo špatného přístupu. Vychází z čistého pragmatismu. Existuje mnoho omezení, která motivují k neustálým investicím do aplikací a služeb v datovém centru a na okraji sítě. Patří mezi ně mimo jiné objem dat, zákonný rámec, závislosti aplikací a fyzická omezení. Co se týče analýzy, existuje celá řada případů, kdy objem každodenně vznikajících dat neumožňuje jejich přesun do datového centra.

Je proto jednodušší přesunout aplikaci nebo službu k datům než naopak. V roce 2019 budeme schopni aplikovat cloudový způsob uvažování na širší okruh problémů, včetně:

  • dat
  • analýzy
  • ML
  • vyvozování závěrů
  • automatizace

Tyto služby lze konzumovat a řídit jako cloudové, ale provozovat prakticky kdekoli.

 

Inovace na okrajích sítě se posouvají do hlavního proudu technologií

Setkávám se s mnoha IT lídry, kteří se snaží podporovat inovace ve všech oblastech pomocí zpracování dostupných informací a automatizace. Pro mnohé je zásadním problémem odpověď na otázku: „Kde mám vlastně začít?“

Odpověď jim mohou naznačit úspěchy ostatních podniků. S pokračujícími inovacemi na okraji sítě bude stoupat potřeba heterogenního řízení a zabezpečení okrajové infrastruktury a koncových bodů. Vedle toho budou muset podniky u edge computingu volit z řady strategických směrů.

Jednou z možností je investovat do oborových řešení od jednotlivých poskytovatelů cloudových služeb. Další možností je investovat do flexibilní infrastruktury pro provozování aplikací a služeb od různých dodavatelů a do open-sourcových projektů a aplikací. VMware bude nadále nabízet flexibilitu a možnost volby, kterou požadujete, a poskytovat softwarově definovaná řešení pro okraj sítě, která zajistí:

  1. Odolnost.
  2. Bezpečnost.
  3. Řízení.
  4. Provozní konzistentnost.

 

Očekávání změn se stává základním architektonickým principem

Příprava okrajových lokalit tak, aby byly inteligentnější, efektivnější a automatizovanější, vyžaduje budovat systémy, které snadno pojmou nová řešení. U plně virtualizovaného okraje sítě můžete přidávat nové aplikace, cloudově podporované služby nebo síťové a bezpečnostní služby jednoduše zavedením nového softwaru nebo aktualizací stávajících pravidel. V této souvislosti budeme i v roce 2019 svědky rozsáhlého zavádění softwarově definovaných sítí WAN. Na oblibě budou získávat také hyperkonvergovaná infrastrukturní řešení – spravovaná buď lokálně nebo poskytovaná a řízená jako cloudová služba. Samozřejmě je možné naskládat servery do skříně a certifikovat samostatné řešení pro každou aplikaci. Ale upřímně řečeno, lidé v IT mívají na práci důležitější věci než sestavovat specializovaná hardwarová řešení, která řeší tytéž problémy jako konkurence.

 

Éra statických síťových a bezpečnostních modelů končí

Proti nesmírně dynamickým a proměnlivým bezpečnostním hrozbám nelze bojovat neustálým vrstvením dalších a dalších statických síťových a bezpečnostních opatření.

 

Naše sítě a zabezpečení musí být dynamičtější než hrozby, kterým čelíme. Potřebujeme být schopni flexibilně a rychle zavádět software, kdekoli jej podnik potřebuje. Podniky musí opustit tradiční přístupy k ochraně svých sítí a dat. V roce 2019  proto očekáváme rozsáhlejší zavádění technologií adaptivní mikrosegmentace.

 

Síťová virtualizace a softwarově definované sítě WAN se v roce 2019 zařadí do hlavního proudu. U poskytovatelů telekomunikačních a internetových služeb bude stále více nalézat uplatnění také virtualizace síťových funkcí (NFV). Vaše schopnost rychle nasazovat aplikace kdekoli a dynamicky přizpůsobovat síť a zabezpečení zůstane bez těchto technologií značně omezená. Přečíst si článek o potřebě dynamičtější sítě a zabezpečení je snadné. Zavést takto zásadní změny je ale ve skutečnosti poměrně náročné. Proto je nutné začínat v malém rozsahu.

 

Snadno začít se síťovou virtualizací a technologiemi adaptivní mikrosegmentace lze jejich pilotním provozem u nově vytvářených aplikací s následným přechodem do produkce. Můžete také začít shromažďovat poznatky a zjišťovat, jaké postupy se osvděčily, abyste tyto technologie mohli do konce roku nasadit ve větším měřítku.

 

Nalezení rovnováhy mezi rychlostí a ochranou duševního vlastnictví

Cloud computing nám ukázal, že řada obchodních přínosů pochází z prosté rychlosti a rozsahu, který poskytovatelé veřejného cloudu nabízí. Využívá-li podnik specifické nebo unikátní cloudové služby, bývá obtížné je opustit a je fakticky nutné navázat dlouhodobé vztahy s několika cloudovými poskytovateli. Na tom není nic špatného.

 

VMware má řadu strategických cloudových partnerů, kteří provozují mnohé z aplikací a služeb, které užíváme interně. Stejně jako jiné podniky však vytváříme softwarová řešení, která jsou součástí naší podstaty. A je pro nás strategickou nutností zachovat si flexibilitu v nakládání s tímto duševním vlastnictvím a kontrolu nad ním. Strategičtější přístup ke správě vlastních aplikací pozorujeme i u mnoha jiných podniků. Můžete se například rozhodnout vytvořit a spravovat klíčovou část aplikace, u níž vyžadujete úplnou kontrolu nad duševním vlastnictvím, pomocí kubernetes.

 

Kontejnery samy o sobě poskytují flexibilitu při nakládání s aplikacemi. Je ale zároveň důležité mít patřičnou infrastrukturu pro takovéto aplikace, které mohou běžet prakticky kdekoli na světě. Jinak se vám může stát, že skončíte s řadou nesourodých, izolovaných provozních „ostrovů“, každým s malým souborem aplikací, což povede k růstu nákladů a složitosti prostředí. Řešení tohoto problému je významnou součástí toho, čím se VMware zabývá.

 

Snaha přiblížit se inovacím bez hranic

Každoročně musíme stanovit priority možných projektů. Při posuzování nových iniciativ je ideální příležitost se zamyslet nad tím, jak mohou jednotlivé investice zvýšit akceschopnost, efektivitu a bezpečnost vaší organizace. Pokud nijak, je namístě se ptát, zda taková investice nebo projekt skutečně povede k naplnění vašich obchodních cílů. Budováním architektury s očekáváním změn a snahou o přechod na softwarově definovanou infrastrukturu pro vaše aplikace posílí schopnost inovovat, bezpečnost a efektivitu vašeho podniku. Těším se v novém roce na partnerství a úzkou spolupráci s mnohými z Vás na naší společné cestě.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy:

Související články

No related posts found

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy