Budoucnost datových sítí ve zdravotnictví – softwarově definovaná WAN

Posted on 27/12/2018
DISCLAIMER: this article is older than one year and may not be up to date with recent events or newly available information.

Eliška Jirovská, VMware

Nové výrazné trendy v informatice vedou k zásadním změnám ve způsobu řízení zdravotní péče a jejího poskytování pacientům. Jedním z příkladů je telemedicína, která umožňuje lékařům a jiným zdravotníkům hovořit s pacienty na dálku a diagnostikovat jejich potíže prostřednictvím živého videopřenosu. Telemedicína zlepšuje přístup ke zdravotním službám, které by jinak nebyly standardně dostupné lidem nemobilním nebo obyvatelstvu ve vyloučených komunitách či odlehlých oblastech. Jednak tedy umožňuje ošetřit více pacientů a levněji než při osobních návštěvách, jednak umožňuje, aby lidé zůstali doma namísto hospitalizace. Není divu, že podle predikcí evropský trh telemedicínských technologií poroste do roku 2024 o téměř 25 % ročně (Databridge Market Research, 2018).

Stále běžnější jsou elektronické zdravotní záznamy (EHR). Například britská Národní zdravotní služba (NHS) usiluje o dosažení „bezpapírovosti v místě poskytování péče“ do roku 2020, což je ambiciózní cíl, ale inspiruje i další země k podobným projektům. Jeden z hlavních problémů, se kterými se takové programy potýkají, představuje integrace zdravotních záznamů mezi všemi zařízeními a provozování lékařských aplikací v cloudu kvůli vyšší efektivitě. Zároveň je nutné zajistit přístup k širšímu okruhu zdravotních informací, které pomáhají zkvalitnit péči a zlepšit zkušenost pacienta.

Způsob, jakým poskytovatelé zdravotní péče přistupují k datům ovlivňují i dva další významné trendy. Stoupající počet nemocnic a klinik přechází na virtuální desktopovou infrastrukturu (VDI). To znamená, že data jsou uložena centrálně a uživatelé k nim přistupují prostřednictvím chytrých terminálů. Druhým trendem je mobilní zdravotnictví, které poskytuje zdravotníkům přístup k elektronickým zdravotním záznamům a aplikacím z libovolných mobilních zařízení (např. tabletů) při vizitách na pokojích nebo návštěvách u pacientů doma.

Tyto technologické trendy pomáhají dosáhnout lepších výsledků u pacientů i u zdravotnických zařízení, která o ně pečují. Kladou však nové nároky na výpočetní infrastrukturu z kapacitního a bezpečnostního hlediska. Infrastruktura musí:

  • umožnit přesun elektronických záznamů a aplikací do cloudu prostřednictvím odolné a bezpečné sítě,
  • zajistit konektivitu a poskytnout bezpečný přístup k datům pro VDI a aplikace mobilního zdravotnictví,
  • zajistit vysoký výkon pro realtimové aplikace, např. hlasovou a video telemedicínu apod.
  • podporovat stoupající počet mobilních zařízení v klinickém prostředí.

Současně vzrůstá složitost sítí WAN ve zdravotnických zařízeních vlivem privatizace a konsolidace a snahou využít v nových podmínkách tradiční síťová řešení.

Možnosti SD-WAN a virtuálních cloudových sítí ve zdravotnictví

Virtuální cloudové sítě umožní zdravotnickým zařízením, které se vydají cestou digitální transformace, propojit, zabezpečit a optimalizovat poskytování aplikací a dat v prostředí, kde stoupající počet pracovních zátěží běží mimo datové centrum. S pomocí technologie virtuální cloudové sítě dokáží vybudovat komplexní síťovou architekturu založenou na softwaru, která bude poskytovat služby aplikacím a datům bez ohledu na to, kde se nachází, a to s konzistentní a všudypřítomnou konektivitou a zabezpečením.

Pro vybudování virtuální cloudové sítě je klíčová technologie softwarově definované sítě WAN (SD-WAN), která výrazně zjednodušuje síťovou infrastrukturu nezbytnou pro dnešní datové sítě ve zdravotnictví. SD-WAN je překryvná síť, která funguje nad stávající podnikovou infrastrukturou. Existuje sice řada typů SD-WAN řešení, ale cloudová SD-WAN nabízí nejširší spektrum výhod:

  • Vyšší kapacita, nižší náklady – eliminuje přílišnou závislost na nákladných multiprotokolových soukromých linkách typu MPLS ve prospěch jiných, úspornějších způsobů datové komunikace, včetně vysokorychlostního internetového připojení a mobilního připojení LTE. Typy připojení lze libovolně kombinovat a flexibilně tak s nízkými náklady navyšovat kapacitu pro nové aplikace podle potřeby.
  • Připojení během minut – implementace bez fyzické přítomnosti technika znamená, že zařízení si po dodání na místo určení a po připojení do sítě samo vyžádá konfigurační informace z centrálního řídicího systému a během krátké chvíle je připravené k provozu. Tím získává celá lokalita připojení k jednotné síti s funkcemi a parametry definovanými centrální politikou – aniž by byla nutná návštěva IT odborníka.
  • Zaměření na výsledky – optimalizuje a zajišťuje stabilní výkon aplikací – včetně hlasu a videa – bez ohledu na mechanismus přenosu dat díky sledování provozních podmínek včetně výpadků, ztráty paketů a nestability signálu a dynamickým směrováním provozu mezi dostupnými přenosovými kanály.
  • Optimalizace pro cloud – poskytuje přímou cestu do cloudu ze všech lokalit, čímž eliminuje potřebu přenášet data nejprve do ústředního datového centra. Cloudové brány zajišťují spolehlivost, výkon a bezpečnost pro veškerý provoz směřující do cloudu bez ohledu na jeho původ a zaručují rychlý a bezpečný přístup ke zdravotnickým informačním systémům, zejména hostovaným systémům elektronických zdravotních záznamů a cloudovým aplikací typu SaaS.
  • Zlepšená dostupnost informací – řízení a monitoring z ústředí prostřednictvím cloudového orchestrátoru pro všechny lokality. Tím získává zdravotnické zařízení podrobný přehled a kontrolu nad veškerým děním, aniž by v jednotlivých lokalitách museli být fyzicky přítomni IT pracovníci.

IT sítě ve zdravotnictví pro příštích 20 let

Zdravotnické organizace se začínají digitálně transformovat, aby zkvalitnily péči o pacienty a usnadnily práci lékařům, ostatnímu zdravotnímu personálu i pracovníkům v podpůrných funkcích. Související přechod od centralizovaných datových center k distribuovanému modelu klade nové nároky na datové sítě a zabezpečení – propojit je nově potřeba mnoho lokalit od nemocničních areálů přes odloučená pracoviště a ambulantní zařízení po domácnosti pacientů. Zavedením SD-WAN jako součásti virtuální cloudové sítě mohou okamžitě snížit náklady na provoz sítě a zároveň optimalizovat přístup ke cloudovým aplikacím z libovolného místa, zajisti konzistentní výkon aplikací a přístup ke kriticky důležitým informacím a uplatňovat jednotnou bezpečnostní a regulatorní politiku v celé síti.

čláek vyšel také na systemonline.cz


Category: Mobility, Virtualization

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy