Podniky dokáží inovovat, ale mají problém inovace využít v praxi

Posted on 30/11/2018
DISCLAIMER: this article is older than one year and may not be up to date with recent events or newly available information.

Podle nové studie zpracované londýnskou ekonomickou školou Cass Business School, kterou jsme nedávno vydali, se mnoho podniků potýká s neschopností přetavovat nápady v nové produkty, služby a strategie potřebnou rychlostí, což je vystavuje riziku selhání v konkurenčním prostředí.

Studie s názvem Inovace v exponenciální ekonomice se zabývá překážkami na cestě od vzniku nových nápadů po jejich realizaci v podnicích v Evropě, Africe a na Blízkém východě (region EMEA). Poukazuje na potřebu změn v podnikové kultuře směrem k vyšší ochotě přijímat rizika a experimentovat, nikoli však ke zbrklosti. Upozorňuje také, že výsledkem dnešního nastavení je kultura, kde jsou více odměňovány iniciativy, které vedou k rychlému úspěchu, než iniciativy strategičtější, které mívají pro podnik větší ekonomický potenciál.

Studie rovněž podtrhuje, že mnoho obchodních rozhodnutí je zvratných a vyčkávání s realizací, než bude nová myšlenka komplexně zpracována, může mít negativní dopady. Vzhledem k nepředvídatelnosti a rychlosti změn si nemohou podniky dovolit čekat s přijímáním nových nápadů, dokud nebudou mít jistotu. Nové nápady musí zároveň být dostatečně flexibilní a dokázat se přizpůsobovat aktuálním prioritám a hrozbám – tedy spoléhat na experimentování a improvizaci namísto dovedení nápadu k dokonalosti a jeho následné celoplošné implementace.

Jednou z firem, které se řešením popisovaného problému intenzivně zabývají, je Amadeus, přední světový poskytovatel IT služeb pro odvětví cestovního ruchu. Její ředitelka pro výzkum, inovace a podnikatelské příležitosti, Marion Mesnage, okomentovala metodiku výzkumu a způsob, jakým její tým doporučované principu uvádí do praxe: „Náš přístup k inovacím nespočívá v čekání na revoluční myšlenku. Snažíme se realizovat nápady, které jsou přínosné pro naše zákazníky v tom, že jim usnadňují podnikání a pomáhají jim k vyšší efektivitě a kreativitě.“

„Důležitým trendem vývoje IT je nástup cloudu. Tyto technologie zásadně mění způsob, jakým poskytovatelé a prodejci cestovních služeb budují vztahy se zákazníky,“ dodává.

Další důležité závěry studie:

  • Realizace kvalitních nápadů vyžaduje správné načasování – ku škodě může být, chápe-li se podnik nových příležitostí příliš rychle i příliš pomalu – a udržování strategického směru, aby nedocházelo k rušivému efektu „okouzlení novými hračkami“.

 

  • Změny v chování vyžadují, aby podniky transformovaly své strategie a cíle způsobem, který bude v souladu s hodnotami a postoji zaměstnanců, které jsou zakódované především na úrovni podvědomí.

 

  • Pro úspěch inovací je nevyhnutelné podstupování rizik spojené s případným selháním. Mnoho tradičních systémů řízení rizik však tomuto účelu nevyhovuje. Prosté měření toho nejhmatatelnějšího – např. peněz a času investovaného do inovací nebo výsledků inovací v podobě počtu nových produktů – může inovace brzdit. Metody měření by se měly měnit spolu se strategií, aby nedocházelo k tomu, že nové nápady budou zavrhnuty dříve, než stačí prokázat svůj přínos pro podnik.

 

Autor studie, profesor Feng Li, který je vedoucím katedry řízení technologií a inovací na Cass Business School, výsledky studie výstižně shrnul: „Digitalizace nutí podniky k odlišnému způsobu uvažování o svém vnitřním uspořádání, o vzniku nových nápadů, jejich realizaci a měření úspěšnosti. Předvídat budoucí vývoj je těžké a u mnoha nových nápadů hrozí, že zastarají dříve, než stačí nalézt uplatnění. Náš výzkum ukazuje, že úspěšnost uvádění brilantních nápadů do praxe potřebným tempem je podmíněna třemi faktory – vedením, kulturou a technologiemi.“

Celá studie je k dispozici zde


Category: Business

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy