Podniky dokáží inovovat, ale mají problém inovace využít v praxi

Posted on 30/11/2018

Podle nové studie zpracované londýnskou ekonomickou školou Cass Business School, kterou jsme nedávno vydali, se mnoho podniků potýká s neschopností přetavovat nápady v nové produkty, služby a strategie potřebnou rychlostí, což je vystavuje riziku selhání v konkurenčním prostředí.

Studie s názvem Inovace v exponenciální ekonomice se zabývá překážkami na cestě od vzniku nových nápadů po jejich realizaci v podnicích v Evropě, Africe a na Blízkém východě (region EMEA). Poukazuje na potřebu změn v podnikové kultuře směrem k vyšší ochotě přijímat rizika a experimentovat, nikoli však ke zbrklosti. Upozorňuje také, že výsledkem dnešního nastavení je kultura, kde jsou více odměňovány iniciativy, které vedou k rychlému úspěchu, než iniciativy strategičtější, které mívají pro podnik větší ekonomický potenciál.

Studie rovněž podtrhuje, že mnoho obchodních rozhodnutí je zvratných a vyčkávání s realizací, než bude nová myšlenka komplexně zpracována, může mít negativní dopady. Vzhledem k nepředvídatelnosti a rychlosti změn si nemohou podniky dovolit čekat s přijímáním nových nápadů, dokud nebudou mít jistotu. Nové nápady musí zároveň být dostatečně flexibilní a dokázat se přizpůsobovat aktuálním prioritám a hrozbám – tedy spoléhat na experimentování a improvizaci namísto dovedení nápadu k dokonalosti a jeho následné celoplošné implementace.

Jednou z firem, které se řešením popisovaného problému intenzivně zabývají, je Amadeus, přední světový poskytovatel IT služeb pro odvětví cestovního ruchu. Její ředitelka pro výzkum, inovace a podnikatelské příležitosti, Marion Mesnage, okomentovala metodiku výzkumu a způsob, jakým její tým doporučované principu uvádí do praxe: „Náš přístup k inovacím nespočívá v čekání na revoluční myšlenku. Snažíme se realizovat nápady, které jsou přínosné pro naše zákazníky v tom, že jim usnadňují podnikání a pomáhají jim k vyšší efektivitě a kreativitě.“

„Důležitým trendem vývoje IT je nástup cloudu. Tyto technologie zásadně mění způsob, jakým poskytovatelé a prodejci cestovních služeb budují vztahy se zákazníky,“ dodává.

Další důležité závěry studie:

  • Realizace kvalitních nápadů vyžaduje správné načasování – ku škodě může být, chápe-li se podnik nových příležitostí příliš rychle i příliš pomalu – a udržování strategického směru, aby nedocházelo k rušivému efektu „okouzlení novými hračkami“.

 

  • Změny v chování vyžadují, aby podniky transformovaly své strategie a cíle způsobem, který bude v souladu s hodnotami a postoji zaměstnanců, které jsou zakódované především na úrovni podvědomí.

 

  • Pro úspěch inovací je nevyhnutelné podstupování rizik spojené s případným selháním. Mnoho tradičních systémů řízení rizik však tomuto účelu nevyhovuje. Prosté měření toho nejhmatatelnějšího – např. peněz a času investovaného do inovací nebo výsledků inovací v podobě počtu nových produktů – může inovace brzdit. Metody měření by se měly měnit spolu se strategií, aby nedocházelo k tomu, že nové nápady budou zavrhnuty dříve, než stačí prokázat svůj přínos pro podnik.

 

Autor studie, profesor Feng Li, který je vedoucím katedry řízení technologií a inovací na Cass Business School, výsledky studie výstižně shrnul: „Digitalizace nutí podniky k odlišnému způsobu uvažování o svém vnitřním uspořádání, o vzniku nových nápadů, jejich realizaci a měření úspěšnosti. Předvídat budoucí vývoj je těžké a u mnoha nových nápadů hrozí, že zastarají dříve, než stačí nalézt uplatnění. Náš výzkum ukazuje, že úspěšnost uvádění brilantních nápadů do praxe potřebným tempem je podmíněna třemi faktory – vedením, kulturou a technologiemi.“

Celá studie je k dispozici zde


Category: Business

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy