Jak překlenout propast mezi inovacemi a jejich uvedením do praxe: začít v malém rozsahu a přemýšlet jako štíhlý startup

Posted on 26/11/2018
DISCLAIMER: this article is older than one year and may not be up to date with recent events or newly available information.

Antonio Oriol Barat, Head of Cloud IT Infrastructure Services, Telefonica

Nepředvídatelnost a rychlost změn znamená, že si podniky nemohou dovolit čekat s přijímáním nových nápadů, až získají jistotu. Přesně to se však podle nedávno vydané společné studie ekonomické školy Cass Business School a společnosti VMware v mnoha případech děje. Studie rovněž zdůrazňuje, že neschopností přetavovat nápady v nové produkty, služby a strategie potřebnou rychlostí vystavuje podniky významnému riziku selhání v konkurenčním prostředí. Musí přicházet s nápady, které budou dostatečně flexibilní, aby je bylo možné přizpůsobovat různým prioritám a hrozbám – nebát se experimentovat a přizpůsobovat se podle zpětné vazby z trhu namísto snahy o úplné rozvinutí myšlenky a její následné plošné realizace. To znamená, že by měly přemýšlet spíše jako start-upy.

To není snadné. Vezměme si například odvětví telekomunikací. Jak dramaticky se změnilo? Nové digitální služby narušily ucelený hodnototvorný řetězec a vynutily si bezprecedentní změny. Ačkoli propojování lidí špičkovými sítěmi je základním předpokladem, je to pouhý začátek – zákazníci očekávají, že jejich digitální život bude nedílnou součástí jejich každodenního života, přičemž chtějí přenášet datově náročný obsah s okamžitou odezvou a vysokou rychlostí bez zpoždění. Rozrostla se i konkurence – dnes soupeříme také s distributory multimediálního obsahu a poskytovateli digitálních služeb a naše nabídka tomu musí odpovídat.

V Telefonice tomu věnujeme velkou pozornost. Naše datové služby musí podporovat nejnovější protokoly a bezpečnostní standardy. Zákazníci si u důvěryhodných partnerů pořizují produkty a služby, které jim mají pomoci vyřešit obchodní problém nebo využít tržní příležitost. Pokud těmto problémů a příležitostem nerozumíme a nedokážeme podporovat nejnovější standardy, ztrácíme zákazníky. Avšak pouhé honění se za nejnovějším hardwarem nás sráží do roviny cenové války. My ale musíme přemýšlet nad přidanou hodnotou. Musíme být flexibilní a akceschopní a rychle zavádět služby odolné proti selhání, aby zákazníci dostali, co očekávají. Jak to děláme? Nutná je hluboká kulturní transformace a vytvoření zcela nového prostředí, které podporuje inovace. Nic z toho nenastane přes noc jako mávnutím kouzelného proutku. Musíme nejprve začít přemýšlet z pohledu zákazníka.

Proto hovoříme o myšlení štíhlého start-upu, které usnadňuje cestu od inovace k její realizaci. Takové firmy začínají v malém rozsahu, mají vysoké ambice, levně a rychle korigují chyby a především se učí, jak mohou. Rychle vyhodnocují a reflektují zpětnou vazbu a tím urychlují cestu za úspěchem. Neúspěšné projekty nespotřebují mnoho zdrojů a ty, které přežijí, mají potenciál narušit zavedenou praxi v celém odvětví a podnítit exponenciální růst. Náš komplexní vztah se zákazníky vychází z jejich klíčových obchodních potřeb – potřebují růst, zajistit maximální důvěryhodnost, optimalizovat veškeré aktivity a především inovovat, aby se udrželi na trhu.

To vše jsou postupy, které lze aplikovat i na projekty ve velkých podnicích. Právě to je úžasné – spojovat takové přístupy se zázemím zvedené firmy, která může nasměrovat své technologické zdroje na podporu inovací. Proto máme akcelerátor Telefonica Open Future, který nás spojuje s podnikateli a start-upy a umožňuje s nimi sdílet znalosti a schopnosti, a I+D, naši výzkumnou a vývojovou složku, která pracuje na inovacích jako Edge Computing, což je řešení, kdy jsou cloudové uzly s výpočetními a úložnými kapacitami umisťovány do našich ústředen kvůli snižování latence a zlepšování výkonu u aplikací jako ukládání souborů, zálohování, připojená vozidla nebo IoT. Vše je zaměřeno na využití našich rozsáhlých zdrojů ke zlepšování zkušenosti našich zákazníků a tvorbu přidané hodnoty, která jim přinese užitek.

Jak jsme dosáhli toho, s čím ostatní zápolí, a překlenuli propast mezi inovacemi a jejich uváděním do praxe? Pomáhá nám dodržování tří principů:

  1. Sestavte inovační tým: Toto doporučení se může zdát jako samozřejmost – projektové týmy jsou obvykle sestavovány z pracovníků z různých oddělení. Práce týmů se však často musí přizpůsobit každodenním úkolům jednotlivých členů. Vyčleněním trvalého speciálního týmu pro inovace mohou i konzervativnější podniky dosáhnout výrazné transformace. Takový tým podporuje zaměstnance ve zkoušení nových věcí, pomáhá jim inovovat a prosazovat nové nápady. Může čerpat ze zkušeností a propojení s pracovníky z mnoha různých částí podniku a stát se základním kamenem štíhlého podniku budoucnosti.
  2. Méně utrácejte a realizujte více projektů: Podniky tradičně investují značné prostředky do jednoho nebo dvou rozsáhlých projektů, které se musí podařit. Velikost rozpočtu a investovaný čas znamenají, že každé poučení z chyb zapadne. Sníží-li se náklady, podnik nebude tolik trvat na úspěšné realizaci projektu a bude schopen se poučit z neúspěchu a zvýšit pravděpodobnost úspěchu u příštích projektů. Například komunikační aplikace může dobře fungovat, ale nezíská dostatečný počet uživatelů, aby byla šířeji zaváděna. Vývojář se však může poučit a využít komunikační prvky jako rozšiřující funkci u jiné služby, například programu zákaznické podpory, a zároveň doprovodit její spuštění intenzivnější osvětou. U jiného projektu bylo řešení určitého problému prodiskutováno a odsouhlaseno s centrálou potenciálního zákazníka (velkého maloobchodního prodejce), která se předtím podílela na analýze problému, avšak když inovační tým předložil toto řešení oddělení odpovědnému za prodejny, zjistilo se, že není v praxi použitelné. Prototyp sestrojený k ověření řešení byl naštěstí levný a nenáročný na vývoj.
  3. Zaměřte se na to, v čem jste dobří, a ostatní pořiďte jinde v maximální kvalitě: Start-upové firmy se neúnavně soustředí na to, v čem jsou dobré, a zbytek pořizují dodavatelsky. Jste-li telekomunikační firma, zaměřte se a poskytování nejlepšího možného pokrytí a služeb. Jste-li automobilka, stavte nejlepší auta. Nenechte se brzdit IT infrastrukturou – spolupracujte s někým jako VMware, abyste získali přístup k digitálním základům, které vám umožní dosáhnout obchodních cílů.

Vypěstovat kulturu otevřených inovací, která podporuje nové nápady a umožňuje jejich rychlou realizaci, je klíčem k budoucímu trvalému růstu. Kdo chce něčeho takového dosáhnout, musí přijmou mentalitu štíhlého a agilního start-upu a nebát se drobných neúspěchů.


Category: Business, Mobility

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy