Jak překlenout propast mezi inovacemi a jejich uvedením do praxe: začít v malém rozsahu a přemýšlet jako štíhlý startup

Posted on 26/11/2018

Antonio Oriol Barat, Head of Cloud IT Infrastructure Services, Telefonica

Nepředvídatelnost a rychlost změn znamená, že si podniky nemohou dovolit čekat s přijímáním nových nápadů, až získají jistotu. Přesně to se však podle nedávno vydané společné studie ekonomické školy Cass Business School a společnosti VMware v mnoha případech děje. Studie rovněž zdůrazňuje, že neschopností přetavovat nápady v nové produkty, služby a strategie potřebnou rychlostí vystavuje podniky významnému riziku selhání v konkurenčním prostředí. Musí přicházet s nápady, které budou dostatečně flexibilní, aby je bylo možné přizpůsobovat různým prioritám a hrozbám – nebát se experimentovat a přizpůsobovat se podle zpětné vazby z trhu namísto snahy o úplné rozvinutí myšlenky a její následné plošné realizace. To znamená, že by měly přemýšlet spíše jako start-upy.

To není snadné. Vezměme si například odvětví telekomunikací. Jak dramaticky se změnilo? Nové digitální služby narušily ucelený hodnototvorný řetězec a vynutily si bezprecedentní změny. Ačkoli propojování lidí špičkovými sítěmi je základním předpokladem, je to pouhý začátek – zákazníci očekávají, že jejich digitální život bude nedílnou součástí jejich každodenního života, přičemž chtějí přenášet datově náročný obsah s okamžitou odezvou a vysokou rychlostí bez zpoždění. Rozrostla se i konkurence – dnes soupeříme také s distributory multimediálního obsahu a poskytovateli digitálních služeb a naše nabídka tomu musí odpovídat.

V Telefonice tomu věnujeme velkou pozornost. Naše datové služby musí podporovat nejnovější protokoly a bezpečnostní standardy. Zákazníci si u důvěryhodných partnerů pořizují produkty a služby, které jim mají pomoci vyřešit obchodní problém nebo využít tržní příležitost. Pokud těmto problémů a příležitostem nerozumíme a nedokážeme podporovat nejnovější standardy, ztrácíme zákazníky. Avšak pouhé honění se za nejnovějším hardwarem nás sráží do roviny cenové války. My ale musíme přemýšlet nad přidanou hodnotou. Musíme být flexibilní a akceschopní a rychle zavádět služby odolné proti selhání, aby zákazníci dostali, co očekávají. Jak to děláme? Nutná je hluboká kulturní transformace a vytvoření zcela nového prostředí, které podporuje inovace. Nic z toho nenastane přes noc jako mávnutím kouzelného proutku. Musíme nejprve začít přemýšlet z pohledu zákazníka.

Proto hovoříme o myšlení štíhlého start-upu, které usnadňuje cestu od inovace k její realizaci. Takové firmy začínají v malém rozsahu, mají vysoké ambice, levně a rychle korigují chyby a především se učí, jak mohou. Rychle vyhodnocují a reflektují zpětnou vazbu a tím urychlují cestu za úspěchem. Neúspěšné projekty nespotřebují mnoho zdrojů a ty, které přežijí, mají potenciál narušit zavedenou praxi v celém odvětví a podnítit exponenciální růst. Náš komplexní vztah se zákazníky vychází z jejich klíčových obchodních potřeb – potřebují růst, zajistit maximální důvěryhodnost, optimalizovat veškeré aktivity a především inovovat, aby se udrželi na trhu.

To vše jsou postupy, které lze aplikovat i na projekty ve velkých podnicích. Právě to je úžasné – spojovat takové přístupy se zázemím zvedené firmy, která může nasměrovat své technologické zdroje na podporu inovací. Proto máme akcelerátor Telefonica Open Future, který nás spojuje s podnikateli a start-upy a umožňuje s nimi sdílet znalosti a schopnosti, a I+D, naši výzkumnou a vývojovou složku, která pracuje na inovacích jako Edge Computing, což je řešení, kdy jsou cloudové uzly s výpočetními a úložnými kapacitami umisťovány do našich ústředen kvůli snižování latence a zlepšování výkonu u aplikací jako ukládání souborů, zálohování, připojená vozidla nebo IoT. Vše je zaměřeno na využití našich rozsáhlých zdrojů ke zlepšování zkušenosti našich zákazníků a tvorbu přidané hodnoty, která jim přinese užitek.

Jak jsme dosáhli toho, s čím ostatní zápolí, a překlenuli propast mezi inovacemi a jejich uváděním do praxe? Pomáhá nám dodržování tří principů:

  1. Sestavte inovační tým: Toto doporučení se může zdát jako samozřejmost – projektové týmy jsou obvykle sestavovány z pracovníků z různých oddělení. Práce týmů se však často musí přizpůsobit každodenním úkolům jednotlivých členů. Vyčleněním trvalého speciálního týmu pro inovace mohou i konzervativnější podniky dosáhnout výrazné transformace. Takový tým podporuje zaměstnance ve zkoušení nových věcí, pomáhá jim inovovat a prosazovat nové nápady. Může čerpat ze zkušeností a propojení s pracovníky z mnoha různých částí podniku a stát se základním kamenem štíhlého podniku budoucnosti.
  2. Méně utrácejte a realizujte více projektů: Podniky tradičně investují značné prostředky do jednoho nebo dvou rozsáhlých projektů, které se musí podařit. Velikost rozpočtu a investovaný čas znamenají, že každé poučení z chyb zapadne. Sníží-li se náklady, podnik nebude tolik trvat na úspěšné realizaci projektu a bude schopen se poučit z neúspěchu a zvýšit pravděpodobnost úspěchu u příštích projektů. Například komunikační aplikace může dobře fungovat, ale nezíská dostatečný počet uživatelů, aby byla šířeji zaváděna. Vývojář se však může poučit a využít komunikační prvky jako rozšiřující funkci u jiné služby, například programu zákaznické podpory, a zároveň doprovodit její spuštění intenzivnější osvětou. U jiného projektu bylo řešení určitého problému prodiskutováno a odsouhlaseno s centrálou potenciálního zákazníka (velkého maloobchodního prodejce), která se předtím podílela na analýze problému, avšak když inovační tým předložil toto řešení oddělení odpovědnému za prodejny, zjistilo se, že není v praxi použitelné. Prototyp sestrojený k ověření řešení byl naštěstí levný a nenáročný na vývoj.
  3. Zaměřte se na to, v čem jste dobří, a ostatní pořiďte jinde v maximální kvalitě: Start-upové firmy se neúnavně soustředí na to, v čem jsou dobré, a zbytek pořizují dodavatelsky. Jste-li telekomunikační firma, zaměřte se a poskytování nejlepšího možného pokrytí a služeb. Jste-li automobilka, stavte nejlepší auta. Nenechte se brzdit IT infrastrukturou – spolupracujte s někým jako VMware, abyste získali přístup k digitálním základům, které vám umožní dosáhnout obchodních cílů.

Vypěstovat kulturu otevřených inovací, která podporuje nové nápady a umožňuje jejich rychlou realizaci, je klíčem k budoucímu trvalému růstu. Kdo chce něčeho takového dosáhnout, musí přijmou mentalitu štíhlého a agilního start-upu a nebát se drobných neúspěchů.


Category: Business, Mobility

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy