Jak může být vaší firmě užitečná virtuální cloudová síť

Posted on 09/10/2018
DISCLAIMER: this article is older than one year and may not be up to date with recent events or newly available information.

Síť, díky níž jste dospěli tam, kde jste, není tatáž, jakou budete potřebovat do budoucna.

Nové výkonné aplikace jsou dnes základem úspěchu podniků všech oborů a nástup nových převratných technologií jako internet věcí nebo edge computing znamená, že aplikace a data se nachází všude – v datovém centru, v cloudu, na pobočkách, v senzorech na okrajích sítě. Tradiční hardwarové sítě se však blíží hranicím svých fyzických možností.

Řešení nabízí koncept virtuální cloudové sítě (VCN), která poskytuje všeobecně dostupnou konektivitu a zabezpečení. Uživatel tak získává přístup k podnikovým technologiím prostřednictvím jakéhokoli cloudu, pro libovolný typ aplikace, jakoukoli službu a způsob přenosu dat. VCN dokáže připojit inteligentní vozidla, terénní pracovníky i senzory na větrné farmě v Severním moři – možnosti využití jsou takřka neomezené.

VCN představuje univerzální předivo, do něhož lze zapojit cokoli, co vyžaduje síťové připojení. Tím podniku poskytuje digitální základ pro budoucí rozvoj včetně rychlejších inovací, větší akceschopnosti a možnosti zaměřit se na to, co dokáže nejlépe.

Diagram znázorňuje, jak virtuální cloudová síť transformuje podniky a celá odvětví:


Category: Mobility, SDDC, Virtualization

Tags: , ,

Related Articles

Posted on 30/10/2019 by vmwareczechrepublic

Jak na dnešním přeplněném trhu…

Přístup ke znalostem a zkušenostem potřebným k zavedení správných cloudových prostředí mohou podniky získat díky spolupráci s poskytovateli služeb a dalšími partnery.

4 minute read
Posted on 01/02/2018 by blogsadmin

Swisscom: zrychlení inovačního cyklu díky cloudu

Swisscom je největší švýcarská telekomunikační a IT společnost, která poskytuje cloudové, internetové, televizní a mobilní služby domácnostem i mezinárodním firmám. Vybudovala si pověst důvěryhodného partnera v digitálním světě. Nedávno rozšířila svoji nabídku cloudových služeb o nový produkt, platformu Enterprise Service Cloud. „Tato cloudová platforma Swisscomu pomáhá odlišit nabídku od konkurence, inovovat a nacházet nové příležitosti […]

2 minute read
Posted on 29/05/2018 by marcoa

Důvěra, správné technologie a data v rukou zaměstnanců zvyšují produktivitu

Zaměstnavatelé v dnešní době usilují o dosahování lepších výsledků bez dodatečných prostředků nebo dokonce s vynaložením nižších nákladů. Zvyšování efektivity, optimalizace, vymačkávání citronu – k popisu úsilí o dosažení maximálního užitku z dostupných zdrojů – IT hardwaru, kancelářských prostor a stále častěji pracovníků – se užívá řada různých výrazů. Hovoříme-li o pracovní síle, hlavním zaklínadlem […]

5 minute read

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

*

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy