Datové centrum na kolech

Zveřejněno 24/09/2018 by vmwareczechrepublic
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

Kdo vyhraje bitvu o datové centrum na kolech

Matthias Schorer

Automobilový průmysl neustále hledá způsoby, jak pomocí technických inovací zlepšovat své produkty a zvyšovat spokojenost svých zákazníků – od posilovačů řízení přes klimatizaci a elektronicky ovládaná okna po elektromobily.

Nyní má k dispozici novou technologii, internet věcí (IoT), avšak tentokrát to nejsou automobilky, kdo udává tempo pokroku, ale technologické firmy.

IoT výrobcům automobilů otevírá zcela nové možnosti vylepšení tradičního konceptu osobního vozu. Výsledný produkt – tzv. „připojený“ nebo „chytrý automobil“ – představuje revoluční způsob, jak řídit a zároveň zůstat ve spojení se světem okolo nás. Dnešní automobily jsou výkonné digitální stroje s výpočetním výkonem dostatečným k provádění mnoha miliard instrukcí za sekundu, softwarem čítajícím na 100 milionů řádků programového kódu a kapacitou pro zpracovávání mnoha desítek gigabytů dat za hodinu.

Připojený automobil sice představuje jeden z nejvýznamnějších pokroků a transformační trend v automobilovém průmyslu, ale zároveň je jednou z největších neznámých a způsobuje napětí mezi tradičními automobilkami a novou vlnou externích firem dodávajících software, komponenty a infrastrukturu. Boj o to, kdo si získá přízeň zákazníků, teprve začal.

Připojené automobily dokáží shromažďovat nesmírně velké objemy dat, optimalizovat svůj chod a údržbu a zajišťovat pohodu a pohodlí pasažérů pomocí palubních senzorů, kamer a internetového připojení. Výsledkem může být kratší doba jízdy díky nepřetržitému přísunu aktuálních dopravních a meteorologických informací do navigačního systému, automatickému parkování, přednastaveným režimům jízdy, přizpůsobování výkonu motoru a jeho rozdělení, individualizované zábavě a dalším službám apod.

Majitelé vozů si na tyto nové, každému na míru přizpůsobené zážitky z řízení, pohodlí cestování a další výhody rychle zvykají, přičemž pociťují propojení se značkou, která jim naslouchá a vychází vstříc jejich přáním a potřebám.

Výrobcům automobilů se nabízí ohromná příležitost: senzory IoT, na nichž tyto inovace stojí, mohou bez jakékoli interakce rovněž shromažďovat údaje o stavu a chování řidiče a ostatních cestujících. Mohou pomoci získat ucelený obraz o jejich kognitivních, emočních a fyzických reakcích a využít jej bezprecedentním způsobem k budování vztahu se zákazníkem. Nikoli krátkodobého vztahu obchodníka a zákazníka při prodeji, ale vztahu dlouhodobému a průběžně živenému.

Výrobci mohou také užívat software k aktivnímu poskytování nových služeb, kdy data generovaná vozidlem slouží k řízení všeho od údržby a plánování oprav přes dodávání aplikací po předprodejní a marketingovou komunikaci – vše s minimálním úsilím na straně zákazníka.

To vše sice již dnes funguje nebo je ve vývoji, ale jak výstižně popsal generální ředitel Nissanu, automobilky čelí podstatně větší problém: tzv. generace mileniálů nemá automobily v takové oblibě jako generace jejích rodičů. Získat jejich přízeň podle Nissanu vyžaduje nabídnout vozidlo, které pasažérům poskytne neustálou konektivitu, prostor pro kreativitu a možnost sdílení zážitků. Tito zákazníci jsou zvyklí na samoobslužnost, na vyhledávání informací vlastními silami a nakupování podle svých podmínek. Pro ně je tradiční model vlastnictví zastaralý a překonaný, nepříjemný a zbytečný.

Po téměř 80 letech růstu trhu motorových vozidel klesá míra užívání automobilu na hlavu a sílí model sdílení vozů. Podobně jako u jiných forem sdílené ekonomiky, např. Airbnb, podkopává sdílení vozidel tradiční dopravní odvětví. Centra měst jsou stále zahlcenější dopravou a sdílení vozidel se bude pravděpodobně v příštím desetiletí rychle rozvíjet, zejména ve městech, která budou nucena přehodnotit vztah k osobním automobilům jako dominantnímu způsobu přepravy.

To je důvod, proč bude dále stoupat význam softwaru. Software zákazníkům nabídne širší možnosti bez ohledu na to, zda sami vlastní nebo řídí vozidlo. Vše od režimu jízdy a rozdělení hnací síly mezi nápravy po zábavní a informační služby bude nastavitelné na přání několika doteky ovládací obrazovky, gesty nebo pronesenými slovy. Zlepšování zážitku z cestování na základě schopnosti vozidla komunikovat s okolním světem nikdy nebylo důležitější – pokud potřebujete cestovat brzy ráno, vůz může předem vyhřát kabinu, nebo naopak při pozdním návratu doma rozsvítí příjemné tlumené osvětlení. Váš vůz se přizpůsobí vašim specifickým potřebám a zvyklostem.

Prospěch však budou mít nejen výrobci automobilů, ale celý ekosystém. Například pojišťovny již dnes požadují instalaci speciálního modulu, který sleduje řidičovo chování, a podle něj stanovují výši pojistného namísto obecného posuzování rizikovosti podle kategorií. Dalším příkladem jsou parkovací systémy, které spojují vozidlo s parkovacím místem a při jeho příjezdu automaticky zvedají vjezdovou závoru a realizují platbu za užívání.

Bez ohledu na to, jak se bude trh proměňovat, jedna věc je jistá: transformace bude stát na softwarových řešeních. Zároveň k úspěchu nebude stačit mít nejlepší řešení. Úspěch bude vyžadovat schopnost průběžně přizpůsobovat služby a funkcionality podle změn preferencí a potřeb uživatelů – zejména s ohledem na sílící trend sdílení vozidel, kdy každý řidič bude očekávat zážitek z jízdy podle svých představ.

Jsme v situaci, kdy je možné celý koncept automobilu uchopit novým způsobem. Automobilky se musí vážně zamyslet: příštích několik let bude kritických pro budoucí růst nebo odchod z trhu. Nedokáží-li vykročit směrem, kterým se chtějí ubírat zákazníci, příležitosti se ochotně chopí zástup technologických firem, které čekají připravené v pozadí.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy: , , ,

Související články

Zveřejněno 12/10/2020 by vmwareczechrepublic

Jak zkraje nové éry chytře získat konkurenční výhodu

Jako optimističtí technologové věříme, že dnes žijeme ve zlatém věku inovací – věku, kdy digitální technologie transformují samotné základy existence lidstva. Důvody, proč tomu tak je, jsou patrné z událostí uplynulých měsíců a rolí, jaké technologie sehrály v naší reakci na pandemii.

Zveřejněno 08/10/2019 by vmwareczechrepublic

Nositelná digitální zařízení

Jedním z největších přínosů nositelných zařízení je nárůst produktivity. Uživatelé si nejprve pořizovali nositelnou elektroniku kvůli zdraví, kondici a zábavě, ale jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé začínají spatřovat její přínosy při práci.

Zveřejněno 21/08/2019 by vmwareczechrepublic

VMware Pulse IoT Center 2.0 SaaS

Edge computing a IoT hrají klíčovou úlohu při probíhající transformaci celých odvětví. Tempo zavádění výpočetních zdrojů na okraji sítě kvůli analýze dat zrychluje…

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy