Digitální rekonstrukce: nové obchodní modely potřebují nové základy

Posted on 14/12/2017
DISCLAIMER: this article is older than one year and may not be up to date with recent events or newly available information.

Digitalizace není budoucí trend, digitalizace je dnešní realita. Podniky ve všech odvětvích zkoumají možnosti digitalizace v reakci na nové obchodní modely, od sdílené ekonomiky a vícestranných trhů přes platformy pro sdílení dat po ekosystémy na vyžádání. Pro některé je to otázka zachování konkurenční výhody, pro jiné způsob, jak se bránit ohrožení ze strany nových hráčů na trhu, kteří nejsou zatížení tradičními systémy a způsobem myšlení.

Podle výzkumné společnosti IDC bude do roku 2020 u 50 % z největších světových firem podle žebříčku Global 2000 časopisu Forbes záviset většina výnosů na jejich schopnosti tvořit digitálně obohacené produkty, služby a zážitky. Zároveň bude 70 % firem z žebříčku Global 2000 mít do konce roku 2017 specializované týmy pro digitální transformaci a inovace.

Vědět, co je nutné udělat, ještě neznamená dělat, co je nutné

Výzkum společnosti Gartner ukazuje, že IT ředitelé očekávají v příštích pěti letech růst digitálních výnosů mezi 16 % a 37 %. Z toho vyplývá, že rozdíl mezi uvědomováním si nutnosti digitalizace a její realizací je podstatný. U tradičních hráčů vyžaduje úspěšná transformace překonání řady překážek, zejména z hlediska akceschopnosti, bezpečnosti, přizpůsobení rozsahu a úspory nákladů.

Být akceschopný znamená uspokojovat požadavky koncových uživatelů – zákazníků i zaměstnanců – a inovovat a inovace zavádět v řádu dnů namísto měsíců s cílem poskytovat špičkové produkty a služby. U zavedených globálních podniků s mnoha úrovněmi schvalování to vyžaduje úplnou demontáž systémů, procesů a v mnoha případech i podnikové kultury.

Snaha o akceschopnost však nesmí jít na úkor bezpečnosti. Množství zranitelností vzrůstá, protože v dnešním mobilním a propojeném světě je větší část organizace vystavena okolnímu světu, což ohrožuje bezpečí důležitých dat. Bezpečnostní selhání odsuzují média, odborní komentátoři i zákazníci. Z poslední doby můžeme zmínit například epidemii vyděračského softwaru WannaCry, který se rozšířil do 150 zemí a způsobil závažné problémy v britském zdravotnictví, donutil francouzskou automobilku Renault uzavřít továrny a infikoval německou železniční společnost Deutsche Bahn.

Přizpůsobení rozsahu znamená schopnost adaptovat se na novou realitu: podniková informatika již není záležitost výhradně IT oddělení, ale týká se všech jednotek a všech aspektů činnosti podniku. Příčinou je snadný a levný přístup k aplikacím a službám díky všeobecné dostupnosti internetu.

Toho všeho je nutné dosáhnout při snížení provozních nákladů a reinvestování ušetřených prostředků do digitálních inovací.

Přemalování prasklin, nebo rekonstrukce základů?

Chcete-li bydlet v ekologickém, nízkoenergetickém domě, je často lepší postavit nový než se snažit přestavět starý. Platí to tím více, o čím starší budovu se jedná. Může mít sice svůj osobitý charakter, ale z energetického hlediska je nejspíš velmi neefektivní a bude vyžadovat zásadní – a velmi nákladnou – rekonstrukci, aby vyhověla moderním nárokům. V takovém případě dává smysl začít stavět znovu od základů – jak kvůli nákladům, tak kvůli dosažení požadovaného výsledku.

Někdy si samozřejmě nemůžeme dovolit luxus stavbu zbourat a postavit novou. Historicky cenné budovy nebo budovy, které slouží ke generování zisku, např. hotely, musí zůstat provozuschopné a projít takovou rekonstrukcí, která zajistí jejich efektivní fungování i do budoucna. Zákazník si však nesmí odnášet negativní zážitek.

Totéž platí o digitální transformaci. Ideálně by měly být nové obchodní modely budovány ze správných materiálů, čímž se dostáváme opět až ke správným základům. Rekonstrukce něčeho původně určeného k podpoře analogového způsobu práce může být přínosem jen do omezené míry.

Většina podniků bude potřebovat nalézt kompromis – takový, který uchová hodnotu toho, co již existuje, aniž by byly omezeny dnešní i budoucí možnosti.

Bez ohledu na zvolený přístup – nová stavba nebo přestavba – jsou nutné základy, tedy infrastruktura, která podniku umožní akceschopnost, která udrží důležitá data v bezpečí, která je přizpůsobitelná a nákladově efektivní.

Pevné základy v cloudu

Akceschopnost, bezpečnost, přizpůsobitelnost a nákladová efektivita patří mezi typické vlastnosti různých cloudových prostředí, která se nabízí. O cloudu se diskutuje již mnoho let a nyní dospěl do stadia, kdy podniky mají na výběr z mnoha různých možností a poskytovatelů. To se odráží v jejich přístupu k IT – pouhých 10 % evropských a amerických podniků se zdráhá využít cloud pro nové aplikace a nové IT projekty, jak vyplývá ze studie výzkumné společnosti 451 Research, jejíž zpracování zadaly společnosti VMware a Atos. Společnost Gartner na jiném místě uvedla, že do roku 2020 bude podniková politika vylučující cloud stejně vzácná jako dnešní politika vylučující internet.

Ochota přecházet na cloud stoupá spolu s vědomím, že se cloud může stát nástrojem, který pomůže překonat překážky digitální transformace. Nedávno zveřejněný výzkum[1] ukázal, že mezi tři rozhodující faktory u plánovaných cloudových projektů patří zlepšení akceschopnosti a flexibility při reakci na změny poptávky. tentýž výzkum zjistil, že téměř 48 % podniků, které přesouvají aplikace do privátního cloudu, tak činí z důvodů bezpečnosti a kontroly.

Neexistuje univerzální řešení, každý musí zvolit kombinaci cloudů podle svých potřeb

Bez ohledu na to, co bylo řečeno dříve, si musíme uvědomit, že neexistuje žádné ideální řešení. Spolu s rozvojem cloud computingu vznikají různá prostředí, která – pokud nejsou řízena správně – nemusí být pro nové obchodní modely o nic vhodnější než tradiční lokální infrastruktura, již mají nahradit. 70 % podniků užívá privátní, veřejné i hybridní cloudy kvůli specifickým výhodám a omezením pro různé typy aplikací a způsoby jejich využití.

Klíčem je řádné plánování implementace. K tomu musí IT spolupracovat s výrobními a obchodními složkami podniku, společně definovat požadavky a stanovit jejich priority – např. rychlost uvádění nových produktů a služeb na trh, nákladová efektivita, testování a vývoj nebo zajištění souladu s předpisy. Výsledkem by měla být správná kombinace prostředí, na nichž bude nasazena infrastruktura, která bude splňovat potřeby digitální transformace podniku dnes i do budoucna.

Digitalizace se týká podniků všech typů a velikostí ve všech odvětvích, ale to neznamená, že existuje univerzální řešení, které bude vyhovovat všem. Totéž platí o platformě, na níž je řešení postaveno. Stejně jako se podoba digitalizace může lišit podle kontextu, musí se i infrastruktura přizpůsobovat a vyvíjet v závislosti na požadavcích, které jsou na ni kladené. Pouze na základě znalosti požadavků dokáže IT oddělení – ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami uvnitř podniku – nalézt správnou kombinaci cloudových prostředí a položit tak základy, na nichž se budou úspěšně rozvíjet nové obchodní modely.

[1] https://www.vmware.com/content/dam/digitalmarketing/vmware/en/pdf/partners/atos/vmware-atos-451-research-cloud-trends-expectations-2016-whitepaper.pdf


Category: Business, Uncategorized

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy