Modernizujte výpočetní infrastrukturu pomocí virtuálních úložišť a zbavte se starostí

Zveřejněno 28/11/2017 by blogsadmin
Upozornění: tento článek je starší než jeden rok a nemusí obsahovat aktuální informace.

IT oddělení jsou v současné době pod značným tlakem – očekává se, že se stanou těžištěm digitální transformace podniku, je však nezbytné, aby vyvážila snahu o zavádění změn s řešením každodenních problémů, kterým aktuálně čelí.

Podniky by měly v první řadě zaměřit své úsilí na dvě věci: přechod na úspornější infrastrukturu kvůli stagnaci nebo snižování rozpočtů a zajištění bezpečnosti a nepřetržité dostupnosti všech částí podnikové informatiky. Tyto snahy musí zároveň pomoci poskytovat špičkové služby pro podniková data a aplikace, jimiž se podnik může odlišit od konkurence a soutěžit na trhu.

V tomto kontextu je zřejmý důvod, proč je trh virtuálních úložišť tak rozvinutý. Analytická společnost Gartner předpovídá, že do roku 2019 bude mít celosvětově přibližně 30 % úložné kapacity v podnikových datových centrech podobu softwarově definovaných úložišť (SDS) nebo hyperkonvergovaných integrovaných systémů založených na hardwarové platformě x86. To představuje ohromný skok oproti dnešním méně než 5 %. Ukazuje se, že oblíbenou volbou při tomto přechodu je naše virtuální úložné řešení VMware vSAN™, které nalezlo již více než 7000 zákazníků.

Co to pro mne znamená? Odpověď je prostá. Nové funkce virtuálních úložišť urychlují modernizaci infrastruktury datových center tím, že vychází vstříc třem klíčovým potřebám IT: zvýšení úrovně zabezpečení, snížení nákladů a zvýšení výkonu, čímž bych se chtěl v tomto příspěvku blíže zabývat.

Řešení potřeby nativního zabezpečení a dostupnosti

V uvedeném kontextu jsme tento měsíc rozšířili nabídku virtuálních úložišť o vSAN 6.6. Nejnovější přírůstek umožňuje podnikům rozvoj bez obav o rizika pro bezpečnost dat. vSAN nabízí vynikající způsob, jak efektivně a bez narušení stávajících systémů přejít na bezpečnější a vysoce dostupnou infrastrukturu pro nejdůležitější podniková data.

Mnoho podniků považuje bezpečnost za nejvyšší prioritu. vSAN 6.6 je první řešení pro hyperkonvergovanou infrastrukturu (HCI) na trhu, které nabízí nativní šifrování uložených dat – čímž přispívá k rychlejšímu zavádění virtuálních úložišť. Šifrování dat uložených na virtuální vrstvě je chrání proti neoprávněnému přístupu a zjednodušuje správu klíčů. Šifrování virtuálního úložiště je navíc zcela nezávislé na užitém hardwaru, takže zákazníci mohou opustit samošifrovací pevné disky, které nabízí omezené možnosti, zato s vysokou přirážkou. U virtuálního úložiště se mohou spolehnout na vysokou úroveň zabezpečení, jednoduchost užívání a úsporu nákladů.

Konfigurace typu stretch cluster přispívá k zajištění nepřetržitého provozu

Podniky se nemohou dovolit výpadky a musí se proti nim patřičně chránit, což je další faktor vysvětlující atraktivitu virtuálních úložišť. Takováto řešení nabízí vysokou dostupnost monitoringu a správy i ve vzácném případě, kdy je server pro správu nedostupný.

Neustálá dostupnost je tak důležitá, že zákazníci sále častěji požadují rozšířené možnosti konfigurace stretched cluster, která poskytuje flexibilitu a ochranu, aniž by nadměrně zatížila rozpočet. Zákazníci, kteří provozují dvě fyzicky poměrně blízké lokality, mohou své datové centrum rozprostřít mezi obě. Dojde-li k tom, že jedna lokalita bude nedostupná, virtuální úložná vrstva problém vyřeší, protože data v druhé lokalitě zůstávají k dispozici. Se softwarově definovaným úložištěm se není nutné zabývat zálohováním první lokality, protože díky „roztažení“ klastru může tato technologie inteligentně udržovat zálohy dat vždy ve fungující lokalitě.

Nová funkce pro rozšířenou konfiguraci stretched clusters ve vSAN 6.6 zahrnuje i místní ochranu zajišťující odolnost proti selhání lokality jako celku i jednotlivých místních komponent. Díky komplexnímu řešení pro konfiguraci stretched cluster mohou zákazníci s důvěrou využít výhod nižších nákladů a jednoduchosti HCI i při řešení potřeb obnovy po havárii a zajištění nepřetržitého provozu.

Hovoříme zde o vysoké míře bezpečnosti – dojde-li k selhání např. virtuálního stroje nebo serveru, nebude to mít vliv na chod aplikace. Jedním z principů digitální transformace je poskytnout koncovému uživateli nejlepší možnou zkušenost, což znamená, že podniková infrastruktura, aplikace a služby musí být neustále k dispozici.

Zvýšení výkonu datového centra pomocí optimalizovaných flashových úložišť

Jedním z klíčových problémů dnešních podniků je nacházet další úspory z hlediska materiálních i personálních zdrojů. Virtuální úložiště v tomto ohledu mohou pomoci několika způsoby. Optimální řešení disponuje funkcemi pro monitoring, správu a řešení problémů v celé infrastruktuře, čímž vytváří úspory v IT.

Inteligentní cloudová analýza poskytuje přímé specifické rady v reálném čase, které pomáhají udržovat virtuální infrastrukturu v optimálním stavu – což může výrazně snížit provozní náklady zkrácením doby nutné ke správě a monitoringu. Dojde-li například k problému s konfigurací, zákazník může v reálném čase dostat upozornění i s doporučenými opatřeními k nápravě.

Optimalizované algoritmy nejnovějších flashových technologií a podpora tentýž den mohou podstatně zvýšit výkon virtualizovaného plně flashového úložiště.

Digitální budoucnost je softwarově definovaná

Podniky potřebují nejen překonat překážky, před nimiž stojí dnes, ale také se připravit na digitální budoucnost. A zde je opět příležitost pro softwarově definovaná úložiště. S výkonem optimalizovaným pro hardwarové platformy a aplikace příští generace pomáhají zákazníkům se připravit na zítřejší požadavky IT. Mezi ně patří schopnost zavádět aplikace příští generace jako Big Data nebo Splunk a podporovat nejnovější flashové technologie, jako jsou nové SSD disky Intel Optane NVMe založené na technologii 3D XPoint.

S virtuálním úložištěm budou zákazníci připraveni na jakoukoli pracovní zátěž včetně datacentrových aplikací, nativně cloudových aplikací a kontejnerů. Velkou výhodu vSAN představuje podpora hybridního cloudového prostředí od lokálních implementací po veřejný cloud s konzistentním výkonem a jednotnými funkcemi společné podnikové platformy pro ukládání dat.

Odložte obavy

Digitální transformace je sama o sobě složitá, i bez nutnosti myslet na bezpečnostní rizika, napjaté zdroje a pomalé reakce. Virtuální úložiště se rychle osvědčila jako řešení všech těchto otázek – poskytují moderní IT infrastrukturu s nativním zabezpečením HCI, nižšími náklady na vlastnictví a optimalizovaným výkonem flashových polí pro pracovní zátěže příští generace.

IT oddělení tak dostávají do rukou nástroje potřebné k zajištění budoucího úspěchu – jinými slovy, virtuální úložiště se může stát opěrným bodem vaší digitální transformace.


Kategorie: Novinky a hlavní zprávy

Tagy:

Související články

No related posts found

Komentáře

Zatím žádné komentáře

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy