Jak bude vypadat datové centrum 2017 a co můžeme očekávat v oblasti nativních cloudových aplikací?

Posted on 27/11/2017
DISCLAIMER: this article is older than one year and may not be up to date with recent events or newly available information.

Naše společnost zahájila svoji první iniciativu zaměřenou na nativní cloudové aplikace v roce 2015. Od té doby zájem o tento rozvíjející se model vývoje aplikací roste.

Rok 2016 byl bezpochyby rokem kontejneru, kdy významní hráči na trhu představili nové open-sourcové projekty. Příklon ke kontejnerizované, nativní cloudové infrastruktuře je nepopiratelný.

Co tedy můžeme očekávat v roce 2017? Nabízíme pět tipů, čeho se dočkáme.

  1. Kubernetes předběhne konkurenci mezi plánovači kontejnerů

V roce 2016 se rozběhl závod mezi třemi konkurenty na poli plánovačů kontejnerů – Docker Swarm, Kubernetes a Mesos. Očekáváme, že v roce 2017 se vedení ujme Kubernetes. Již dnes v naší společnosti pozorujeme zvýšený zájem o Kubernetes mezi uživateli, dodavateli a open-sourcovou komunitou. Očekáváme, že v letošním roce se bude Kubernetes nadále vzdalovat konkurentům – bude přibývat uživatelů, produkčních nasazení a nových funkcí, které zvýší atraktivitu tohoto řešení pro ještě větší okruh zájemců.

  1. Kontejnery budou větší měrou využívat virtualizační technologie

Dnešní kontejnery spoléhají na technologie, které jsou součástí linuxového jádra – včetně kontrolních skupin a jmenných prostorů – ke vzájemnému izolování kontejnerů na hostitelském stroji. Řada firem však již experimentuje s využitím lehkých operačních systémů a virtualizačních funkcí zabudovaných do moderních procesorů k transparentnímu spuštění malého virtuálního stroje pro každý kontejner zvlášť. Tento přístup může potenciálně posílit izolaci a bezpečnost kontejnerů bez zvyšování zátěže. Očekáváme, že v nadcházejícím roce o tomto konceptu ještě hodně uslyšíme.

  1. Technologie pro trvání kontejnerů dozrají a dočkají se produkčního nasazení

Dosud byla většina kontejnerů „bezstavových“ – jinými slovy, data uvnitř kontejneru jsou zničena při ukončení jeho instance a potřebný stav aplikací je nutné uchovávat v externí databázi nebo jiném typu úložné služby. Způsobeno je to především nevyspělostí v současné době dostupných technologií pro trvání kontejnerů. Díky nástupu nových schopností jako Kubernetes PetSets, rozvíjejícím se technologiím jako PortWorx i našim vlastním snahám v tomto ohledu jako Docker Volume Driver pro vSphere se však brzy dočkáme vyšší vyspělosti trvání kontejnerů a prvních implementací stavových kontejnerů v produkčním prostředí.

  1. Nabídka bezpečnostních řešení pro kontejnery raketově vzroste

Bezpečnost je pro většinu uživatelů kontejnerů jednou z nejvyšších priorit – opakovaně to potvrzují různé průzkumy. A je to tak správné, vždyť bezpečnostních problémů souvisejících s kontejnery je bezpočet. Obrazy kontejnerů mohou obsahovat staré verze knihoven se zranitelnou bezpečnostní. Linuxové kontejnery sdílí jádro a mají proto porézní hranice. A síťová bezpečnost kontejnerů je dosud v plenkách. Na konci tunelu však probleskuje světlo. Kontejnery jsou stále častěji nasazovány v produkčním prostředí a podniky hledají bezpečnostní řešení, která zajistí, aby jejich kriticky důležité aplikace a data nebyla vystavena zbytečným rizikům. Mnoho firem pracuje na odpovědích na tuto poptávku – včetně VMware se svým NSX – a v průběhu příštích 12 měsíců můžete očekávat řadu zajímavých nových řešení.

  1. Pivotal Cloud Foundry získá zasloužené uznání

V několika uplynulých letech na sebe kontejnerové technologie strhávaly hlavní pozornost. Open-sourcová nativní cloudová aplikační platforma Pivotal Cloud Foundry (PCF) mezitím potichu rozšiřovala základnu věrných vývojářů a provozovatelů zaměřených na nativní cloudová řešení. Výnosy firmy loni překonaly hranici 200 milionů dolarů, což dokládá strmý a nepřetržitý růst v různých odvětvích. Rámec Pivotal Spring Boot zaznamenává raketový vzestup. Počet jeho stažení přesáhl 2,5 milionu měsíčně, což podporuje zájem o PCF jako produkční běhové prostředí. Letos konečně PCF zazáří.


Category: Uncategorized, Virtualization

Tags:

Related Articles

No related posts found

Comments

No comments yet

Add a comment

Your email address will not be published.

This site uses cookies to improve the user experience. By using this site you agree to the privacy policy